IP/07/1118 Bryssel den 18 juli 2007 Kommissionen öppnar Europas inre marknad för mobil-tv-tjänster
Yüklə 10.5 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü10.5 Kb.


IP/07/1118

Bryssel den 18 juli 2007Kommissionen öppnar Europas inre marknad för mobil-TV-tjänster

Idag har kommissionen antagit en strategi till stöd för mobil-TV i EU:s 27 medlemsstater. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna och branschen att främja och påskynda utvecklingen av mobil-TV i Europa och att stödja användningen av DVB-H som den enda europeiska standarden för mobil-TV.

Mobilsändning är en fantastisk möjlighet för Europa att behålla och stärka sin ledande ställning inom mobilteknik och audiovisuella tjänster,sade Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för informationssamhället och media. ”Europa står idag vid en skiljeväg. Antingen kan vi ta ledningen globalt – som vi gjorde när vi stödde mobiltelefonistandarden GSM som utvecklades av europeisk industri – eller också kan vi låta andra regioner lägga beslag på den största delen av den lovande mobil-TV-marknaden. 'Vänta och se' är inte ett alternativ. Det är dags för Europas industri och regeringar att koppla på mobil-TV:n."

Hittills har införandet och utnyttjandet av mobil-TV i EU gått långsamt, samtidigt som Europas konkurrenter har gjort betydande framsteg. Om inte Europa vidtar konkreta åtgärder omedelbart riskerar vi att förlora vårt konkurrensförsprång. Som exempel kan nämnas att mobil-TV-användningen i Sydkorea, Asiens mest utvecklade mobil-TV-marknad, nu är nära 10 %. Samtidigt är mobil-TV-användningen i Italien, EU:s mest avancerade marknad, fortfarande mindre än 1 %.

Kommissionen har engagerat sig starkt för göra mobil-TV till en framgång (se IP/07/340). Mobil-TV-marknaden kan vara värd upp till 20 miljarder euro år 2011, med cirka 500 miljoner kunder världen över. Kommissionen ser dagens meddelande om att stärka den inre marknaden för mobil-TV som ett mycket viktigt steg dels för att skapa jobb och affärsmöjligheter för innehållsproducenter, tjänsteleverantörer och hårdvarutillverkare, dels för att föra ut nya mervärdestjänster till allmänheten.

Kommissionen har pekat ut tre grundförutsättningar för ett framgångsrikt införande av mobil-TV-tjänster:


  • Standarder/driftskompatibilitet: Kommissionen kommer att främja samförstånd kring en gemensam standard för att minska den marknadsfragmentering som orsakats av att det finns flera tekniska alternativ för mobil-TV-sändningar. Att GSM har slagit igenom i hela världen – GSM är en standard som fick starkt stöd av kommissionen och medlemsstaterna i slutet av 1980-talet – bevisar nyttan av en gemensam standard. I dagsläget är DVB-H (Digital Video Broadcasting for Handhelds) den bästa kandidaten för framtidens mobil-TV. Denna teknik har med framgång införts kommersiellt och testats i 18 europeiska länder och blir allt populärare världen över. Kommissionen kommer därför, inom de närmaste veckorna, att förbereda införandet av DVB-H i EU:s officiella lista över standarder (offentliggjord i EU:s officiella tidning). Således kommer kommissionen att på juridisk väg uppmuntra användning av DVB-H i alla 27 medlemsstater. Kommissionen kommer att noga bevaka marknadsutvecklingen under de närmaste månaderna och lägga fram förslag

  • 2008 och däribland, om nödvändigt och lämpligt, påbjuda användning av DVB-H.

  • Spektrum: I dagens meddelande skisseras behovet av en EU-strateg för ”digital dividend”, dvs. värdefullt spektrum som kommer att frigöras genom övergången från traditionella, analoga tv-sändningar till digitala. Kommissionen anmodar medlemsstaterna att ställa spektrum till förfogande för mobilsändningar så snart som möjligt, inklusive på UHF-bandet (470-862 MHz) när det blir tillgängligt. Detta band anses som det mest lämpliga frekvensområdet för mobila multimedietjänster till följd av sina tekniska egenskaper. Kommissionen har också tagit initiativet till öppnandet av mobil-TV-tjänster på ett annat frekvensband, det så kallade L-bandet (1452-1492 MHz) som en reservlösning.

  • Gynnsamma regleringsvillkor: För närvarande finns det stora skillnader mellan de nationella modellerna för reglering av mobil-TV. Detta skapar osäkerhet i regleringshänseende inom hela EU. Kommissionen anser att mobil-TV är en begynnande tjänst och att den som sådan bör regleras ”med lätt hand”. Kommissionen kommer att organisera ett utbyte av bästa praxis samt tillhandahålla vägledning om samstämmiga ramar för tilldelning av mobil-TV-licenser.

Kommissionen räknar med att 2008 blir ett avgörande år för införandet av mobil-TV i EU, inte minst på grund av de viktiga idrottsevenemang som äger rum då: EM i fotboll och sommar-OS. Dessa evenemang medför unika möjligheter att öka konsumenternas medvetenhet och förmå dem att pröva nya tjänster.

Bakgrund:

I mars 2006 stödde kommissionen inrättandet av Europeiska rådet för mobila radio- och tv-sändningar (European Mobile Broadcasting Council – EMBC) för att främja mobil-TV i Europa. Där samlas representanter från telekomföretag, hårdvarutillverkare, programvaruproducenter, radio och TV samt innehållsproducenter. EMBC har emellertid misslyckats med att komma överens om branschstyrda lösningar. Därför har kommissionen nu beslutat att ingripa för att aktivt stödja införandet av mobil-TV i Europa.För ytterligare information:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3535

Se också MEMO/07/298

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə