İnformatika elmi, onun tərkib hissələri, predmeti. Kompüterin yaddaşı hansı ölçü vahidi ilə ölçülür?
Yüklə 216.25 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü216.25 Kb.
İnformatika elmi, onun tərkib hissələri, predmeti.
1. Kompüterin yaddaşı hansı ölçü vahidi ilə ölçülür?

A) sm


B) bit

C) pikselD) bayt

E) düyum
2. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nədir?


A) düyum

B) bayt


C) piksel

D) sm


E) bit
3. Hansı informasiyanın təsvir formasıdır?
A) Mətn, səs, film

B) Mətn, rəqəm, səsC) Mətn, işarə, qrafik

D) İşarə, film, qrafik

E) Qrafik, səs, mətn
4. İnformasıyanın kodlaşdırılmasını hansı standartla həyata keçirirlər?
A) ASCII

B) BST


C) ACSII

D) IEEE


E) IIASC
5. Kompüterlərin işi hansı say sisteminə əsaslanır?
A) onluq

B) səkkizlik

C) onaltılıq

D) ikilik

E) yüzlük


6. Maşın sözü nədir?

A) Kodlaşdırılmış hər bir informasiyadır

B) Kompüterə daxil olan hər bir sözdür

C) Yaddaş oyuğundakı informasiyanın miqdarıdır

D) İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahididir

E) Yaddaş oyuğundakı mərtəbələrin sayıdır
7. Bir baytla kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir ?
A) 1

B) 256

C) 2


D) 8

E) 1024


8. Bir simvol neçə baytdır?
A) 1

B) 2


C) 8

D) 255


E) 1024
9. Səkkiz bitlə kodlaşdırıla bilən simvolların maksimal sayı nə qədərdir ?
A) 28

B) 1


C) 2

D) 8


E) 210
10. “İnformatika” sözündə neçə bit vardır?
A) 11

B) 1


C) 2

D) 8


E) 88
11. “Mən tələbəyəm” cümləsində neçə bayt informasiya saxlanılır?
A) 15

B) 8


C) 12

D) 13

E) 40
12. 5Kb80b + 300b cəmi neçə baytdır?


A) 5420

B) 880


C) 305.8

D) 5500

E) 5380
13. 2Mb952Kb + 2048b cəmi neçə Kilobaytdır?


A) 3074048

B) 3000


C)) 3

D) 5048


E) 3002

14. 3 Kb28b + 133b + 800bit cəmi neçə baytdır?
A) 3333

B) 3305


C) 3330

D) 4


E) 4033
15. 1010(2) + 37(8) + BF(16) cəmi onluq say sistemin də neçəni ifadə edir?
A) 230

B) 231


C) 232

D) 237


E) 238
16. 2 Kb52b - 1100b + 192 bit nəticəsi neçə Kilobaytdır?
A) 1

B) 1.2


C) 2

D) 1000


E) 1100
17. Kilobaytın dörddə bir hissəsindən ibarət məlumatda neçə bit informasiya vardır?
A) 250

B) 512


C) 1024

D) 2000E) 2048
18. 20 Gb neçə bitdir?
A) 5*242

B) 5*235

C) 20*235

D) 20*240

E) 4*5
19. 64 Tb neçə Kbaytdır?


A) 46

B) 64*226

C) 64*240

D) 245E) 236
20. Meqabaytın ikidə bir hissəsindən ibarət məlumatda neçə bayt informasiya vardır?
A) 210

B) 210 -1C) 219

D) 220

E) 220 -1
21. 232 –1 ədədi neçə baytlıq informasiyanı ifadə edir?

A) 2


B) 3

C) 4

D) 15


E) 256

22. 272 –1 ədədi neçə baytlıq informasiyanı ifadə edir?
A) 255

B) 4


C) 64

D) 9

E) 511
23. Hansı yazılış yanlışdır?


A) 120(16)

B) 120(8)

C) 120(10)

D) 120(2)

E) Heç biri


24. Hansı yazılış yanlışdır?
A)128(8)

B)100(2)

C) 278(10)

D) 317(16)

E) Heç biri
25. Hansı yazılış yanlışdır?
А) 18FA(16)

B) 18(16)

C) 18(10)

D) 18E(16)E) 1A6(8)
26. Hansı yazılış yanlışdır?
A) 111(2)

B) 256(8)C) 3AC(10)

D) 1FA(16)

E) Heç biri

27. Onluq say sistemində verilmiş 37 ədədi 2-lik say sistemində necə ifadə olunur?
A) 111(2)

B) 10010(2)

C) 10101(2)

D) 100101(2)

E) 100111(2)


28. Onluq say sistemində verilmiş 37 ədədi 8-lik say sistemində necə ifadə olunur?
A) 54(8)

B) 45(8)

C) 73(8)

D) 37(8)

E) 378(8)29. İkilik say sistemində verilmiş 1001 ədədi 10-luq say sistemində necə ifadə olunur?
A) 2(10)

B) 8(10)C) 9(10)

D) 10(10)

E) 1001(10)
30. İkilik say sistemində verilmiş 10101 ədədi 8-lik say sistemində necə ifadə olunur?
A) 20(8)

B) 21(8)

C) 24(8)

D) 25(8)

E) 888(8)


31. Səkkizlik say sistemində verilmiş 33 ədədi 10-luq say sistemində necə ifadə olunur?
A) 33(10)

B) 24(10)C) 27(10)

D) 303(10)

E) 30(10)
32. Səkkizlik say sistemində verilmiş 11 ədədi 2-lik say sistemində necə ifadə olunur?
A) 88(2)

B) 80(2)

C) 100(2)

D) 1000(2)E) 1001(2)
33. Onaltılıq say sistemində verilmiş “AC” yazılışı 10-luq say sistemində neçəni göstərir?

A) 160


B) 172

C) 112


D) 4108

E) 4124
34. Onaltılıq say sistemində verilmiş “1F” yazılışı 10-luq say sistemində neçəni göstərir?


A) 14

B) 15


C) 16

D) 30


E) 31
35. E(16) + 6(8) ədədlərinin cəmi ikilik say sistemində necə olar?
А) 10100

B) 10010

C) 10110

D) 11110


E) 11001

36. 111 yazılışı hansı say sistemində yoxdur?

A) ikilik

B) səkkizlik

C) onluq

D) onaltılıq

E) hamısında var
37. Say sisteminin əsasını tapın: 73(x) +51(x) =144(8)
A)10

B) 4


C) 2

D) 8

E) 16
38. Say sisteminin əsasını tapın: 11(x) +17(x) =40(10)


A) 2

B) 4


C) 8

D) 16

E) 10
39. Say sisteminin əsasını tapın: 10(x) : 1(x) =2(10)


A) 2

B) 4


C) 8

D) 10


E) 16
40. Hesablamanın nəticəsi necə olar?

1816 + 1416 = ?
A) 3C

B) 2C

C) 32


D) FF

E) 18E
41. Aşağıdakı məlumatda verilmiş və baytlarla kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tapın : 0100001001000001010000101001101101001011

А) 1

B) 2


C) 3

D) 4

Е) 5
42. Aşağıdakı məlumatda verilmiş və baytlarla kodlaşdırılmış eyni simvolların sayını tapın : 0100001001000001010000101001101101001011


А) 1

B) 2


C) 3

D) 4


Е) 5

43. Aşağıdakı məlumatda verilmiş və yarımbaytlarla kodlaşdırılmış təkrarlanmayan simvolların sayını tapın: 01000010101001101101101011101010

А) 8


B) 2

C) 3


D) 4

Е) 5
44. Müəssisənin işçiləri haqqında ümumi məlumat 16 Mb yaddaşı əhatə edir. Hər bir işçi haqqında məlumat 8 səhifəlikdir. Hər səhifə 32 sətirdən, hər sətir isə 64 simvoldan ibarətdir. Müəssisədə neçə əməkdaş işləyir?
А) 8

B) 64


C) 128

D) 256


E) 1024
45. Mətn faylının tutumu 320 Kb-dır. Fayl hər səhifəsində orta hesabla 32 sətiri olan kitabdan ibarətdir (hər sətirdə 64 simvol var). Faylın neçə səhifəsi var?
А) 320

B) 160

C) 540


D) 640

E) 1280
46. Kitab orta hesabla 20 Kb tutuma malikdir (kitabın bir səhifəsi hər birində 64 simvol olmaqla 40 sətirdən ibarətdir). Kitabda neçə səhifə vardır?


A)10

B)16


C) 8

D) 4


Е) 12


Y(video yaddaş) = M(monitorun ölçüsü) *N (bitlərin sayı)

R (rəng) = 2N(bitlərin sayı) düsturu ilə edilməlidir

47. 16x16 ölçülü ağ-qara rəngli rastrlı qrafiki təsvir nə qədər yaddaş tələb edir?
А) 16 bit

B) 64 bit yaddaş=16x16x1=256bit ( burada R=2=2N , N=1)C) 256 bit

D) 400 bit

Е) 400 bayt.
48. 64x64 ölçülü ağ-qara rəngli rastrlı qrafiki təsvir neçə bayt yaddaş tələb edir?

А) 2


B) 32

C) 64 Y=64*64 *1bit = 64*64/8bayt=512 bayt

D) 256

Е) 512

49. Monitorun 512x256 ölçülü oblastını yadda saxlamaq üçün 64Kb əməli yaddaş ayrılmışdır. Hər bir nöqtəni rəngləmək üçün müxtəlif rənglərin maksimal sayını tapın.
А)  32

B) 8 64kb=512*256*N,C) 16 26* 210* 8 bit=29*28N, N=4, R=2N=24=16

D) 64


Е) 256
50. Əgər display ekranının ölçüləri 1024x512 nöqtəli sahəsinin hər bir nöqtəsi 256 sayda rəng çalarlarının birində ola bilərsə, onda bu oblastı yadda saxlamaq üçün ən azı neçə kilobayt yaddaş lazımdır?
А) 1

B) 24

C) 256

D) 512

Е) 1024
51. Monitorun ölçüləri 256x128 nöqtədən ibarət sahəsini yadda saxlamaq üçün 32 Kbayt əməli yaddaş ayrılmışdır. Nöqtələri rəngləmək üçün ən çoxu hansı sayda rənglərdən istifadə etmək olar?

А) 8B) 16

C) 256

D) 512

Е) 1024
52. 10x10 nöqtəli 256 rəngli rastrlı qrafiki təsviri yadda saxlamaq üçün nə qədər yaddaş lazımdır?
А) 24 b B) 256 b C) 512 b D) 8 b Е) 100 b
53. Informasiyanın cari zamana uyğunluq dərəcəsi necə adlanır?

 1. Yəqinlik

 2. Tamlıq

 3. Faydalılıq

 4. Aktuallıq

E) Adekvatlıq
54. Hadisə və prosesin həqiqi vəziyyətini əks etdirən informasiya necə adlanır?

 1. Adekvat

 2. Yəqin

 3. Mümkün

 4. Aktual

E) Tam


55. Kompyuterdə bir bit nədir?

A) Bir simvolu kodlaşdırmaq üçün olan 8 tərtibli ikilik kod

B) İstənilən məlumatın informasiya tutumu

C) Latin əlifbasının simvoluD) {0,1} simvollarından ibarət ikilik say sisteminin bir simvolu

E) Yaddaş oyuğundakı mərtəbələr sayı


56. Məntiqi bölünməyən yaddaş vahidi nədir?

A) Bayt


B) Hers

C) Bod


D) Bit

E) Point (Punkt)57. "Informasiya cəmiyyəti" söz birləşməsinin informasiya miqdan nə qədərdir?

 1. 15 bayt

 2. 20 bit

 3. 21 bit

 4. 21 bayt

 5. 20 bayt

58. 40x40 nöqtəli ağ-qara rəngli rastrlı qrafık təsvirin informasiya miqdarı nə qədərdir?

 1. 100 bit

 2. 1600 bayt

 3. 1600 bit

 4. 4000 bayt

 5. 80 bit

59. Qrafik təsvirin hər bir rəngi 24 bitlə kodlaşdırılarsa mümkün olan rənglərin maksimal

sayı nə qədər olar?

A) 2


B) 24

C) 210

D) 216

E) 224

60. Kitabın bir səhifəsi hər birində 64 simvol olan 32 sətirdən ibarətdir. 700 Mb-lıq kompakt

diskdə neçə belə səhifə yerləşdirilə bilər?

A) 300250

B) 465000

C) 721000D) 358400

E) 250000


61. 1024x1024 nöqtəli rəngli təsvir yaddaşda 1 Mbayt yer tutur. Bir rəngi kodlaşdırmaq

üçün песэ bitdən istifadə olunmuşdur?

A) 16


B) 24

C) 8

D) 12


E) 1024
62. "İNFORMATİKA" sözü 32 simvollu əlifbada kodlaşdınlarsa yaddaşda nə qədər yer tutar?

A) 55 bit

B) 55 bayt

C) 11 bayt

D) 352 bit

E) 29 bit

63. Ən azı neçə bitlə 256 müxtəlif simvolu ikilik kodlaşdırmaq olar?

A) 1 bit

B) 4bit

C) 8 bit

D) 16 bit

E) 12 bit
64. İnsan gözü 4096 müxtəlif rəngi fərqləndirə bilir. Ən azı neçə bitlə bu qədər rəngi ikilik

kodlaşdırmaq olar?

A) 15 bit

B) 10 bit

C) 20 bit

D) 11 bit

E) 12 bit
65. 16 rəngli qrafık təsvir 256x200 nöqtədən ibarət olarsa, о yaddaşda nə qədər yer

tutar?

A) 30 Kb


B) 100 Kb

C) 25 Kb

D) 50 Kb


E) 200 Kb
66. 2,5 Kbaytlıq məlumat 4096 simvoldan ibarətdir. Bu məlumatın yazıldığı

əlifbanın simvollarının sayını tapın.

A) 32

B) 45


C) 33

D) 24


E) 26
67. 10 ikilik vahidlə kodlaşdınla bilən ədədlərin maksimal sayı neçə olar?

A) 1000


B) 1024

C) 10


D) 256

E) 512
68. 16 bitlə kodlaşdırıla bilən ən böyük natural ədəd hansıdır?

A) 255

В) 256


С) 32768

D) 65535

Е) 99999
69. 8-lik say sistemində verilmiş 748 ədədinin informasiya miqdarı nə qədərdir?

A) 10 bit

B) 12 bitC) 6 bit

D) 8 bit


E) 16 bit


70. Bir bitlə yaddaşda nəyi təsvir etmək olar?

A) 0-dan 255-ə dək ədədləri

B) 0-dan 9-a dək ədədləri

C) İxtiyari bir simvoluD) 0 və ya 1 ədədini

E) 0-dan 7-dək ədədləri


71. Simvollar əməli yaddaşda necə təsvir olunur?

A) Öz qrafık təsvirləri ilə

B) 10-luqkodlarda

C) 8-lik kodlardaD) 2-lik kodlarda

E) Olduğu kimi


72. 16-lıq say sistemində verilmiş AB16 ədədi yaddaşda nə qədər yer tutur?

A) 16 bitB) 8 bit

C) 4 bit


D) 2 bit

E) 6 bit
73. 8-lik say sistemində yazılmış ədədin hər simvolu nə qədər informasiya saxlayır?

A) 1 bayt

B) 1 bit


C) 2 bit

D) 3 bit

E) 4 bit
74. А, В, C, D hərfləri uyğun olaraq 00, 01, 10 və 11 ikilik ədədlərlə kodlasdırılmışdır.BACD simvolları ardıcıllığı bu qayda ilə kodlaşdırılaraq 16-lıq say sistemində yazılarsa hansı ədəd alınar?

A) 4B

B) 411


C) 1023

D) 5A7


E) 4AB
75. Onluq say sistemində verilmiş 126 ədədi 16-hq say sistemində песэ yazılır?

A) 69


B) 75

C) 7E

D) 714


E) 7B3
76. Rəng çaları 256, ekranı üfüqi istiqamətdə 1280, şaquli istiqamətdə isə 1024

nöqtədən ibarət monitorun təsvirini kodlaşdırmaq üçün nə qədər yaddaş lazımdır?

A) 1,31 MbB) 1,25 Mb

C) 320 Kb

D) 450 Kb

E) 450 Mb77. Toplama və çıxma əməllərini yerinə yetirə bilən ilk mexaniki hesablama maşınının

yaradıcısı kim olmuşdur?

A) Ada Lavleys

B) Fon Neyman

C) Klod ŞennonD) Blez Paskal

E) Konrad Suze


78. İlk universal hesablama maşını ideyası kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Fon-Neyman

B) Qotfrid Leybnits

C) Blez PaskalD) Çarlz Bebbic

E) Norbert Viner


79. IBM tipli fərdi kompüterlərin kütləvi istehsalı hansı dövrdən başlamışdır?

A) 1990- 2000-ci illərB) 1980- 1990-cı illər

C) 1970- 1980-ci illər

D) 1960- 1970- ci illər

E) 2000- 2005 - ci illər


80. Müasir kompüterlərin iş prinsipləri ilk dəfə kim tərəfindən verilmişdir?

A) Hovard Eyken

B) Qotfrid Leybnits

C) Sergey Lebedev

D) Core Bul

E) Fon Neyman
81. Prosessor verilənləri hansı say sistemində emal edir?

A) Ikilik

B) Səkkizlik

C) Onalthq

D) Onluq


E) Heç birində
82. Prosessoran takt tezliyi dedikdə nə başa düşülür?
A) Əməli yaddaşa müraciətlərin sayı

B) Əməli yaddaşla informasiya mübadiləsinin sürəti

C) Ünvanlar fəzasının tutumu

D) 1 saniyədə prosessorun yerinə yetirdiyi elementar əməliyyatların (taktların) sayı
83. Kompüterin məhsuldarlığı (onun işinin sürəti) nədən asılıldır?

A) Prosessorun takt tezliyindən

B) Gərginlikdən

C) Düymələrin basılma tezliyindən

D) Vinçesterin tutumundan


84. Prosessorun tərtibi nəyi bildirir?

A) Əməli yaddaşın ünvanlarının sayını

B) Prosessorun sürətini

C) Emal olunan verilənlərin ölçüsünüD) Prosessorun eyni zamanda müraciət edib, emal üçün götürdüyü informasiya bitlərinin sayını

85. Xarici qurğuların işini idarə edən elektron sxemlər necə adlanır?

A) plotter

B) şifrator

C) drayverD) kontroller

E) skaner


86. "Siçan" qurğusu hansı tip qurğudur?

A) Çıxış qurğusuB) Giriş qurğusu

C) İnformasiyalann daxil edilməsi qurğusu

D) Təsvirlərin skanerləşdirilməsi qurğusu

E) Yaddaş qurğusu


87. Aşağıdakı mülahizələrdən hansı doğrudur?
A) Klaviatura - giriş qurğusudur

B) Printer - kodlaşdırma qurğusudur

C) NoteBook tipli kompüter - cib kalkulyatorudur

D) Monitor - giriş qurğusudur

E) CD-ROM - daxili yaddaş qurğusudur
88. Əməli yaddaş nə üçündür?

A) Hesabi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirmək üçündür

B) Verilənlərin ötürülməsi prosesini idarə etmək üçün

C) Qurğulann fiziki idarə olunması üçün

D) Qurğüların vəziyyətinə nəzarət üçün

E) Aktiv proqram və verilənlərin qısa müddət saxlanılması üçün
89. Kompüterin müxtəlif komponentlərini (verilənlər şini, ünvanlar şini, idarəetmə şini)
birləşdirən rabitə kanalları kompleksi nə adlanır?

A) kontrollerB) sistem şini və ya sistem platası

C) şifrator

D) drayver

E) portlar


90. Bunlardan hansı daha sürətli yaddaşdır?

 1. Əməli

 2. Daimi

 3. Registr

 4. Keş

 5. Xarici


91. Aşağıdakı qurğulardan hansı ən sürətli informasiya mübadiləsinə imkan verir?

 1. CD-ROM

 2. HDD

 3. Floppi disklər

 4. Əməli yaddaş

E) Flash-kart

92. Aşağıdakılardan hansı əməli yaddaşla prosessor arasında bufer olan və əməliyyatın
yerinə yetirilmə sürətini artıran yaddaşdır?


 1. RAM

 2. DVD-ROM

 3. Keş-yaddaş (Cache memory)

 4. CD-ROM

E) Flash-yaddaş
93. Prosessorun xüsusi mikrosxemlərinin - takt tezliyi generatorunun verdiyi iki
ardıcıl impuls arasındakı zaman intervalı necə adlanır?


 1. Scan rate

 2. Access time

 3. Takt

 4. Bod

E) Petaflops
94. Sərt disklərdə informasiyaların saxlanmasının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
onları nədən qorumaq məsləhətdir?


 1. Temperaturun aşağı düşməsindən

 2. Atmosfer təzyiqinin dəyişkənliyindən

 3. İşıqdan

 4. Xarici fıziki təsirlərdən


95. Aşağıdakı hökmlərdən hansıları doğrudur?

 1. Web-kameralar video təsvirlərin rəqəmli formatda qəbuluna imkan verir

 2. Hesabi-məntiqi qurğu mərkəzi prosessorun tərkibinə daxil deyildir

 3. Keş-yaddaş kiçik tutumlu çox sürətli yaddaşdır

 4. Kompüterin sürəti bir saniyədə yerinə yetirdiyi elementar əməliyyatların miqdarı ilə ölçülür

 1. a,c,d

 2. b,d

 3. а

 4. c,d

E) b
96. Kompüterin daimi yaddaşında nə saxlanılır?

 1. Standart proqramlar

 2. Office paketi

 3. Windows sistemi

 4. Kompüteri testləşdirmə proqramları və BIOS

E) Drayverlər
97. Cari disk dedikdə hansi disk başa düşülür?

 1. HDD

 2. Əməliyyat sisteminin saxlanıldığı disk

 3. CD-ROM

 4. İstifadəçinin cari anda işlədiyi disk


98. Sərt disklərdə ən kiçik ünvanlama elementi necə adlanır?

 1. Bit

 2. Floppi

 3. Qiqaflops

 4. Klaster

E) Sektor

99. Mərkəzi prosessor (Central Processing Unit) hansi əməliyyatları yerinə yetirir?

 1. Verilənlərin ötürülməsini idarə edir

 2. Qurğuların fıziki idarəsini təmin edir

 3. Hesabi-məntiqi əməliyyatları yerinə yetirir

 4. Kəsilmələri təhlil edir

E) Qurğuların vəziyyətinə nəzarət edir
100. Aşağıdakılardan hansı takt tezliyinin ölçü vahididir?

 1. Qiqafiops, Teraflops

 2. Mb, Qb

 3. Bit, bayt

 4. Mhs, Qhs

E) Bod
101. Intel Pentium 4 1,7 Qhs/128 Mb DDR/20Qb /I-845G int 64 Mb /CD-ROM 52-x/15" Samsung/ yazılışında altından xətt çəkilmiş hissə nəyi bildirir?

 1. Videokartın tutumunu

 2. Sərt diskin (HDD) tutumunu

 3. Əməli yaddaşın (RAM) tutumunu

 4. Monitorun ölçüsünü

E) Takt tezliyini
102. Intel Pentium 4 -3.0 Qhs/512 Mb DDR/120Qb/ Ge Force PCX 6600 128 Mb
/CD-ROM 52-х/ 17" Samsung 710 V (
LCD, 1280x1024) yazılışında altından
xətt çəkilmiş hissə nəyi bildirir?


 1. Takt tezliyini

 2. Videokartın tutumunu

 3. HDD-nın tutumunu

 4. Monitorun tipini və ekranda təsviri təşkil edən nöqtələrin sayını

E) RAM-ın tutumunu

103. Aşağıdakılardan hansı kompüterin məntiqi sxemlərinə daxil deyildir?

 1. Ana plata

 2. İdarəetmə qurğusu

 3. Xarici qurğu

 4. Hesabi - məntiqi qurğu

E) Çıxış qurğusu
104. Disketlərdə ən kiçik ünvanlama elementi necə adlanır?

 1. Seqment

 2. Bod

 3. Hers

 4. Sektor

E) Bit
105. Kompüterlə ona birləşdirilmiş çap qurğusu arasında mübadilə aşağıdakı portlardan
hansı ilə apanlır?


 1. USB və COM

 2. LPT

 3. COM

 4. LPT və USB106. Aşağıdakı hökmlərdən hansıları doğrudur?

 1. Kompakt disklər kompüterin xarici yaddaşına daxildir;

 2. Plotter qrafıki təsvirlərin çap qurğusudur;

 3. Kompüter söndürüldükdə əməli yaddaşın məzmunu saxlanılır;

 4. Plotter verilənlərin daxil edilməsi qurğusudur.
 1. a,b,c

 2. b,c

 3. a,b

 4. с

E) d
107. Kompüterin klaviaturası qurğusudur?

 1. Qrafık informasiyanın giriş qurğusu

 2. Hərf-rəqəm və qrafiki informasiyanın çıxış qurğusu

 3. İxtiyari girişli verilənlərin saxlama qurğusu

 4. Hərf-rəqəm informasıyalarının giriş qurğusu


108. Kompüterin monitoru hansı tip qurğudur?

 1. Qrafik informasiyaların giriş qurğusu

 2. Hərf-rəqəm və qrafik informasiyanın çıxış qurğusu

 3. Qrafik informasiyanın kağız daşıyıcılara çıxış qurğusu

 4. Səs informasiyasının giriş-çıxış qurğusu

E) Kompüterləri lokal şəbəkəyə birləşdirmə qurğusu
109. Monitorun buraxılış qabiliyyəti (ekrandakı nöqtələrin sayı) və təsvirlərin keyfiyyəti
nədən asılıdır?


 1. Monitorun texniki göstəricilərindən

 2. Əməli yaddaşın tutumundan

 3. Prosessorun sürətindən

 4. Ünvanlar şininin mərtəbəsindən

E) Videoyaddaşın tutumundan
110 . Aşağıdakdardan hansı daxili yaddaş qurğusudur?

A) CD-ROM

B) DVD-ROM

C) Əməli yaddaş

D) HDD


E) FDD
111. Kompüterlə iş üçün minimal zəruri dəstə nə daxil olmalıdır?

A) vinçester, siçan, prosessor

B) printer, klaviatura, diskötürücüləri, RAM

C) sistem bloku, diskötürücüləri, skanerD) monitor, sistem bloku, klaviatura
112. Tranzistorlu ilk EHM hansı ildə yaradılmışdır?

 1. 1948

 2. 1955

 3. 1961

 4. 1971


113. III nəsil kompüterlərin meydana çıxması nə ilə bağlı idi?

A) Elektron lampadan tranzistorlara (yarımkeçiricilərə) keçidləB) Tranzistorlardan inteqral sxemlərə keçidlə

C) İnteqral sxemlərdən mikroprosessorlara keçidləD) Tranzistorlardan böyük inteqral sxemlərə keçidlə
114. Müasir kompüterlərdə idarəetmə qurğusu və hesabi-məntiqi qurğu hansı qurğuda
birləşdirilib?


 1. Ana platada

 2. Prosessorda

 3. Xarici yaddaş qurğusunda

 4. Daxili yaddaş qurğusunda


115. İlk hesablama maşını necə adlanırdı?

 1. Altair-8800

 2. EDSAC

 3. ENIAC

 4. Mark-1


116. Optik disklərdən informasiyanın oxunması nəyin köməyi ilə aparılır?

 1. maqnit başlığın

 2. çapedici iynələrin

 3. lazer şüasının

 4. maqnit-optiki nəzarətçilərin


117. İnformasiyanın kağız vərəqlərindən daxil edilməsi qurğusu necə adlanır?

 1. Printer

 2. Drayver

 3. Plotter

 4. Skaner


118. İstənilən informasiyanı skaner hansı informasiya kimi qəbul edir?

 1. Xətti

 2. Asinxron

 3. Mətn

 4. Qrafik


119. Şırnaqlı printerlərin iş prinsipinin əsasında nədən istifadə dayanır?

 1. çapedici iynələr

 2. lazer

 3. xüsusi rəng və mikropüskürdücüdən ibarət başlıq

 4. rəngləyici qovurcuq


120. İlk mexaniki EHM-ın əsas nöqsanı nə idi?

 1. İnformasiyanı çıxışa verə bilməməsi

 2. Operatorla qarşılıqlı işləyə bilməməsi

 3. Öz aralarında qarşılıqlı işləyə bilməməsi

 4. Proqramları yadda saxlaya bilməməsi

121. İnformasiya disketlərdə nə üzərində yazılır?

 1. klasterlər

 2. sektorlar

 3. cığırlar

 4. silindirlər


122. II nəsil kompüterlərin meydana çıxması nə ilə bağlı idi?

 1. Elektron lampadan tranzistorlara keçidlə

 2. Tranzistorlardan inteqral sxemlərə keçidlə

 3. İnteqral sxemlərdən mikroprosessorlara keçidlə;

 4. Tranzistorlardan böyük inteqral sxemlərə keçidlə


123. Yeni diskin nişanlanması prosedurası necə adlanır?

 1. arxivləşdirmə

 2. defraqmentləşdirmə

 3. formatlaşdırma

 4. kompilyasiya


124. Disketin hər bir cığırı nələrə bölünür?

 1. silindirlərə

 2. klasterlərə

 3. sektorlara

 4. yaddaş modullarına


125. İlk IBM PC kompüteri nə vaxt yaradılıb?

 1. 1952

 2. 1983

 3. 1973

 4. 1981

 5. 1990


126. Monoxrom displey təsvirləri neçə rəngdə verir?

 1. 4

 2. 16

 3. 2

 4. 8

 5. 32


127. COM hansı portu ifadə edir?

А) videoB) oyun

C) paralel

D) ardıcıl

Е) səs
128. LPT hansı portu ifadə edir?

А) paralel

B) oyun

C) ardıcıl

D) səs

Е) video


129. Bunlardan hansı kompüterin giriş qurğularıdır?

А) Monitor, Klaviatura, Sistem bloku, Plotter

B) Klaviatura, Monitor, Skayner, Maus

C) Klaviatura, CD ROM, Digitizer, Kamera

D) Maus, Printer, Prosessor, Klaviatura

E) Sistem bloku, Printer, Klaviatura, CD ROM
130. Bunlardan hansı kompüterin çıxış qurğularıdır?

А) Klaviatura, CD ROM, Digitizer, Kamera

B) Klaviatura, Monitor, Skaner, Maus

C) Monitor, Kamera, Sistem bloku, Plotter

D) Sistem bloku, Printer, Klaviatura, CD ROM

E) Speaker, Printer, Plotter, Strimmer
131. Bunlardan hansı yaddaş qurğusunun cərgəsidir?

А) Vinçestr, Çevik disk, Prosessor, RAMB) HDD, DVD ROM, FDD, RAM

C) Ana plata, HDD, Keş yaddaş, Prosessor;

D) FDD, DVD ROM, Prosessor, Əməli Yaddaş;

E) Keş yaddaş, Strimmer, HDD; Modem.


132. Hansı yaddaş qurğusu daha çox tutur?

А) Vinçestr

B) Keş yaddaş

C) RAM

D) DVD ROME) Prosessor
133. İcra zamanı proqram harada yerləşdirilir?

А) CD DOM-da

B) prosessorda

C) buferdə

D) HDD-də

E) RAM-da
134. Aşağıdakı qurğulardan hansıları informasıyaların çıxışa verilməsi qurğularıdır?
1) klaviatura 2) monitor 3) skaner  4) printer 

A) 1; 3  

B) 1; 3; 4  

C) 3; 4 D) 2; 4  

E) 1; 2; 3


135. Hansı doğrudur?

Kompyuter - ......- istifadə oluna bilər”.


1) prosessorsuz

2) daxili yaddaşsız

3) printersiz

4) CD ROM -suz

А) 2

B) 1; 4


C) 1; 2

D) 3; 4

E) 1; 3
136. Mübadilə buferi(Clipboard) nədir?


A) Daimi yaddaşın bir hissəsi;

B) Sənədlərarası verilənləri ötürmək üçün xarici yaddaşın xüsusi sahəsi;

C) İnformasiyaları yadda saxlamaq üçün daimi yaddaşın xüsusi sahəsi;

D) İnformasiyaları müvəqqəti yadda saxlamaq üçün yaddaşın xüsusi sahəsi.
137. BIOS harada yerləşir?
A) Əməli yaddaşda;
B) Xarici yaddaşda;
C) CD-ROM- da;
D) Daimi yaddaşda;

E) Prosessorda.


138. BIOS nədir?
A) Oyun proqramı;
B) Dialoq örtüyü;
C) Giriş-çıxışın baza sistemi;
D) Əməliyyatlar sisteminin əmrlər dili.
139. Telefon kanalı ilə digər kompüterlərlə əlaqəni təmin edən mübadilə qurğusu nə adlanır?


A) skaner;

B) modem;

C) diskovod;

D) printer.


 1. 16-lıq ədədin hər bir simvolu nə qədər informasiya daşıyır?

A) 3 bit

B) 1 bitC) 4 bit

D) 1 baytE) 2 baytVerilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə