İlkokulda (Kadrosu) GÖrevli sinif öĞretmeni
Yüklə 81.53 Kb.
tarix16.04.2016
ölçüsü81.53 Kb.
(2012/28 sayılı genelgeye göre 01/08/2012 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.)İLKOKULDA (Kadrosu)

GÖREVLİ


SINIF ÖĞRETMENİÖNCELİKLE 4357 SAYILI KANUN


MÜDÜR-MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI - MÜDÜR YARDIMCISI (Sınıf Öğretmeni Olanlar İçin – Branşlar Hariç)


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
ORTA OKUL-LİSELERDE

(Kadrosu)

GÖREVLİ


OKUL MÜDÜRÜ - MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI- MÜDÜR YARDIMCILARI – ÖĞRETMENLER (Branşlar İçin)


ÖNCELİKLE 1702 SAYILI KANUNOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ


EĞİTİM DENETMENLERİNE

ÖNCELİKLE 1702 SAYILI KANUN


DİĞER


BAĞIMSIZ ANAOKULU YÖNETİCİSİÖNCELİKLE 657 SAYILI KANUN


BAĞIMSIZ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ


İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ - İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI

- İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜD.


İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ - İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜD.


HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ - MÜDÜR YARDIMCISI


YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI PERSONELİ


RAM MÜDÜRÜ - RAM MÜDÜR YARDIMCISI


EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM MERKEZİ BAŞKANLARI


ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRÜ - MÜDÜRÜ YARDIMCISI


REHBERLİK UZMAN VE YARDIMCILARI


MEB DİĞER MENSUPLARI


ADAY ÖĞRETMEN

 • 657 Sayılı Kanunun 56. maddesine göre; Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. Dolayısıyla, söz konusu fiilleri bulunan aday memurlar hakkında yapılan disiplin soruşturmasında, disiplin yönünden bir teklif getirilmeyecek olup, yapılan soruşturmada 56 madde kapsamında teklif getirilecektir.

 • Aday memurların, ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyen daha hafif nitelikli kusurlu davranışları için kendilerine disiplin cezası da verilebilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN • 1702 ve 4357 Sayılı Kanunlardaki İHTAR ve TEVBİH cezalarından 4 defa,

 • 1702 ve 4357 Sayılı Kanunlardaki DERS ÜCRETLERİ KESİLMESİ ve MAAŞ KESİLMESİ cezalarından 3 defa,

 • 1702 ve 4357 Sayılı Kanunlardaki KIDEM ve DERECE İNDİRİLMESİ ile MESLEKTEN ÇIKARILMASI cezasından 1 defa,

 • 657 Sayılı Kanunun 125. maddesindeki UYARMA ve KINAMA cezalarından 4 defa,

 • 657 Sayılı Kanunun 125. maddesindeki AYLIKTAN KESMA cezasından 3 defa,

 • 657 Sayılı Kanunun 125. maddesindeki KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI ve DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezasından 1 defa

İşlendiğinde personelin sözleşmesi iptal edilir.

VEKİL ÖĞRETMEN

657 Sayılı Kanunun 86. maddesi uyarınca görevlendirilen vekil öğretmenlerden, mevzuatla kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesinde ihmal ve kusuru görülenlere disiplin cezası verilmez. Ancak, görevlerine derhal son verilir.5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA TABİİ OLANLAR

 • 657,

 • 1702, SAYILI KANUNLARA TABİİDİR

 • 4357,

 • 4483 ,

 • 657 Sayılı Kanuna göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin işlenmesi halinde bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından ¼’ü ile ½’si arasında maaş kesim cezası, çalışma izni veren makam tarafından verilir. Tekrarı halinde görevine son verilir,


KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI

Öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri derecelerin son kademesinde bulunan memurlara bu cezanın verilmesini gerektiren hallerde, cezanın verilişine ilişkin disiplin kurulu kararında belirtilecek cezanın

 • 1 yıl olması durumunda ¼;

 • 2 yıl olması durumunda 1/3;

 • 3 yıl olması durumunda ½

oranında brüt aylıktan kesilerek uygulanır.

 • Disiplin teklifi getirilirken ölçülülük ilkesi kapsamında suç konusu fiil ile önerilen disiplin cezası arasında adil bir denge bulunması gerekmektedir. 657, 1702, 4357 sayılı Kanunlarda alt ve üst sınırları belirlenmiş cezaların önerilmesinde öncelikle alt sınırı esas alınmalıdır. Disiplin cezasının üst sınırına doğru artırılarak önerilmesi durumunda, artırma gerekçesine de yer verilmelidir.

 • 657 Sayılı Kanunun 125 C maddesinde yer alan “Aylıktan kesme”, 125 D maddesinde yer alan “Kademe ilerlemesinin Durdurulması” ve özel kanunlarda alt ve üst sınırları belirlenmiş cezalarda, kanunda öngörülen alt sınır cezanın takdiri asıl olup, ancak, üst sınıra doğru artırılması gerekiyorsa mutlaka gerekçesinin belirtilmesi şarttır


KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASI

Personel Mevzuat Bülteni-Sayı 2- Kasım 1991

Öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri derecelerin son kademesinde bulunan memurlara bu cezanın verilmesini gerektiren hallerde, cezanın verilişine ilişkin disiplin kurulu kararında belirtilecek cezanın

 • 1 yıl olması durumunda ¼;

 • 2 yıl olması durumunda 1/3;

 • 3 yıl olması durumunda ½

oranında brüt aylıktan kesilerek uygulanır.
657 Sayılı Kanunun 125 C maddesinde yer alan “Aylıktan kesme”, 125 D maddesinde yer alan “Kademe ilerlemesinin Durdurulması” ve özel kanunlarda alt ve üst sınırları belirlenmiş cezalarda, kanunda öngörülen alt sınır cezanın takdiri asıl olup, ancak, üst sınıra doğru artırılması gerekiyorsa mutlaka gerekçesinin belirtilmesi şarttır. (MEB Teftiş Kurulu Haber Bülteni 1983 Haziran- Sayı:2)
 • İl Milli eğitim müdürleri ve müdür yardımcıları,

 • İlçe Milli eğitim müdürleri,Şube müdürleri,

 • Halk Eğitim merkezi müdürleri,

 • Eğitim araçları ve donatım merkezi başkanları,

 • Rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri,

 • Rehberlik uzman ve yardımcıları,

 • Öğretmen evleri müdürleri ve diğer memurları,

 • Yaygın eğitim kurumları personeli,

 • Bağımsız ana okullarının yönetici ve öğretmenleri

Hakkında 657 Sayılı Kanunun disiplin suç ve cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.


Hakkında öncelikle1702 sayılı Kanunun disiplin suç ve cezalarına ilişkin hükümleri geçerlidir.

 • İlkokulda görevli Okul Müdürü

 • İlkokullarında görevli sınıf öğretmenleri,

 • İlkokullarında görevli branş öğretmenleri,

 • İlkokulları müdür baş yardımcıları,

 • İlkokulları müdür yardımcıları,

 • İlkokullarında görevli okul öncesi öğretmenleriHakkında öncelikle 4357 sayılı Kanunun disiplin suç ve cezalarına ilişkin hükümleri geçerlidir.

S.NO

SUÇ (KABAHAT) TÜRLERİ

SUÇLA İLGİLİ YASALAR VE MADDELERİ


1

İzinsiz görevi terk

1702/21,2-25 4357/7a-8 657/94-125,Ab,Cb,Db,Ed

2

Göreve geç gelme,aksatma

1702/20,7-4357/7a-657/125 Ab

3

Göreve gitmeme,yapmama

1702/21-1702/25-1,2,3 4357/7b-8-657/63-94

4

Öğretmenlerle geçimsizlik

1702/20,3 ve 22,6-4357/7b,c,d 657/125 Ag,Bg,h,l,Dd,ı,l

5

Velilerle geçimsizlik

1702/2,1-657/125,Di,

6

Öğrenci dövme

1702/22-4-4357/7b-657/125

7

Mesleki toplantıya katılmama

1702/21,2-4357/7b,c-657/125 Harcırah Kanunu

8

Öğretmene yakışmayan davranışlar

1702/20,2 27,1,3 4357/7c,e 657/125,Ae,Bd,Bi,Ci,Eg,657/129

9

Öğretmen başarısızlığı,Uyamama, huzursuz olma

1702/25-29-4357/7B

657/56,57,117,121

10

Kadın ve öğrenciye sarkıntılık

4357/7c-657/125,Cı,Eg,

11


Usulsüz rapor alma


657/105,106,107-10.5.1978-209/3120 MEB.Ge.9.10.1978-

201/3172 MEB.Ge.26.4.1979-201/3433 MEB.Ge.6.2.1981-17243 Sayılı R.G.Rapor ve Sağlık Kurulları Yönetmeliği.

28.5.1982 Sağlık Eğ.Mrk.Yön.9.6.1982,19-383-08305

Hastalık Raporları H.başbakanlık Persoenl Gen.Md.Genelgesi

Dev.Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetm.

12


Amirlere,emirlere karşı gelme

1702/23,2-4357/78 657/11-12 657/125.Aa,Bb,Bc,Bj,Ca,Ce,Dd,

Dl,De,Dn,Ee,Ef,

13


Azınlık suçlar (kumar,din-mezhep saygısızlığı, meskene taarruz ve kaçakçılık

1702/24-2-4357/7c 657/125,Ae,Dı- TCK.567-569 Kumar,din-mezhep saygısızlığı: 175-178,meskene taarruz; 193-194 maddeleri kaçakçılığın men ve takibine dair kanun

14

Emniyeti suiistimal

Mutemetliği suiistimal

4357/7c,e-657/125,Bd,Dd,Cd,Cı,Eg,


15

Partizanlık,ideolojik eylem

657/7-657/125,Do,Ea

16

Besinleri ziyan etme

Beslenme İşleri Eğitimi Yön.4357/7 A,B-657/125 Aa,222/68,78

17

İftira,Tehdit,Hakaret

1702/23,2-30-4357/7d-657/125,Ce,Dh,Dl,Ef

18

Demirbaş eşya kaybı okulda hırsızlık

1702/22,2-4357/7 A,B 657/125,Bf,Ef-

19

Okul eşyası ve öğrencilerini kendi işinde Kullanma,usulsüz para toplama

4357/7b,C-657/16-657/125,Be.Cç,Dc,


20

Ticaret kazanç getirici işler yapmak

657/28-657/125,Bh,Dh,6762,3-14-17

21

Usulsüz diploma verme sahte diploma verme

4357/7e-657/125,Df,Eg

22

Zimmet

657/125,Eg-1609 sayısı yasa

23

Sınıfa sarhoş girme

1702/22,7-24,14357/7c-657/125,Da

24

İmza taklidi,sahte bono,aşırı borç

1702/20,2-1702/31-4357/7c-657/29-

657/125,Bk,Df,Dm-

25

Ulusal değerlere,bayrağa Atatürk’e saygısızlık

657/125,Bd,Ek-2893 Bayrak 5816 Atatürk yasaları,

26

Yetki,görevi kötüye kullanma

1702/23,1-24,3-4357/7c-657/125,Cı

27

Ruhsatsız Silah taşıma

4357/7c-657/125,Ae,Bd,Cı,Eg,6136 Ateşli silahlar yasası,

28

Zina,gayri meşru ilişki iffetsizlik

1702/27,1-4357/7c,e,657/125,Bı,Eg,Ae.

29

Yasak yayın okuma,bulundurma

Askeri Yargıtay 4.D.15.6.1982 gün 1982/538-532 sayılı kararı

657/125,Cj,Eb,5680 Sa.yasa

30

Okul yangını,meskene tecavüz

1702/22,2-4357/7 A,B-657/125,Ba

31

Irza geçme-kız kaçırma

4357/7-8 657/125,

32

Kıyafet bozukluğu, sınıfa başörtülü girme, Disiplinsizlik

4357/7c Kıyafet yönetmelikleri 22.7.1981 gün 8/3349 sayı

27.1.1982 gün 8/4219 sayı 16.7.1982 gün 8/5105 sayı

657/125 duruma uygun fıkralar

33

Rüşvet Hediye

657/10-29,125/eg,

35

Yalan beyan,imza inkarı

4357/7d-657/125,Cd-


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə