GÜney afriKA
Yüklə 353.82 Kb.
səhifə1/15
tarix23.04.2016
ölçüsü353.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

GÜNEY AFRİKA
Dr. Osman Nuri Aras


Bakü - 2004


Ö Z G E Ç M İ Ş
Dr. Osman Nuri Aras
1970 Erzurum-Horasan doğumlu olan Aras, ilk-orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1990'da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde yüksek lisansa başlayan Aras, 1995'de “Para Politikasının İç Dengedeki Rolü ve 1980 Sonrası Türkiye Örneği” adlı tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı'nda doktora yapmaya başladı. 1999'da “Başlıca Para Talebi Teorileri ve 1980 Sonrası Finansal Sistemdeki Gelişmelerin Türkiye'de Para Talebine Etkisi” adlı tez çalışması ile doktora öğrenimini tamamlayarak doktor ünvanını aldı.

1993-98 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İİBF'de araştırma görevlisi olarak çalışan Aras, 1999'da Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Uluslararası Doğu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren ise Azerbaycan Qafqaz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

2003-2004 öğretim yılında ise eğitim ve araştırma amacıyla Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulundu.

Para Talebi Para İkamesi ve Finansal Gelişme (Qafqaz Üniversitesi Yayınları - Bakü)”, “Rusya'da Tıkanan Sosyo-Ekonomik Değişim Dalgası (Qafqaz Üniversitesi Yayınları - Bakü)”, “Azerbaycan’ın Hazar Ekonomisi ve Stratejisi (Der Yayınları - İstanbul)”, Azerbaycan Ekonomisi, Makro-Ekonomik ve Sektörel Analiz, Kafkasya Araştırmalar Merkezi Yayınları, Qafqaz Üniversitesi - Bakü)”, adlı kitapları yayınlanan Aras'ın iktisadi ağırlıklı bazı makale ve tebliğleri de bulunmaktadır.Aras evli ve bir çocuk babasıdır.

İ Ç İ N D E K İ L E RBAŞLARKEN 1

GENEL BİLGİLER 4

Okyanuslar Ülkesi 4

Renkler ve Kültürler Ülkesi 5

Yönetim Sistemi 6

11 Resmi Dil 7

İklim 8


GÜNEY AFRİKA’YA GÖÇ 9

Avrupalılar Güney Afrika’da Karşı Karşıya: Boer Savaşı 12

Güney Afrika’da Bir Avrupalı: Cecil John Rhodes 12

Irkçı Rejimin Ayak Sesleri 13IRKÇI REJİM 14

Pasaport Kanunu 16

Eğitim Sistemi ve Eğitim Dili Hakkında Kanun 16

Kim Beyaz - Kim Değil? 17MANDELA VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ 20

Çocukluk Yılları 21

Eğitim Yılları 21

Johannesburg’a Gidiş 22

Özgürlük Mücadelesine Katılım 22

Boks ve Mandela 23

Yasaklar, Takipler ve Tutuklamalar 23

Robben Adası’nda 18 Yıl 24

Pollsmoor Hapishanesi’ne Nakil 25

Mandela-Hükümet Görüşmeleri 26

Victor Verster’e Nakil ve Ümide Kapılış 27

Hürriyete Adım Atış 28

Demokrasiye Geçiş ve İktidara Yürüyüş 29

Özgürlük Günü 30

Hayırsever Mandela 31

Aktif Siyasete Veda 31DEMOKRATİK SEÇİMLER 33

Seçim Sonuçlarının Önemi 34

Demokrasiye Geçişe 10.ncu Yıl Hediyesi 35

GANDHİ-GÜNEY AFRİKA İLİŞKİSİ 38

GÜNÜMÜZDEKİ GÜNEY AFRİKA’YA BAKIŞ 40

Siyah-Beyaz Ayrımında Gelinen Nokta 40

Aile Hayatı 41

Günümüzdeki Eğitim Sistemi ve Seviyesi 42

İngilizce Öğrenmek İçin Güney Afrika’ya Gidilir mi? 44

Suç Oranı ve Güvenlik Problemi 44

Uyuşturucu 46

AIDS/HIV: Ölümün Kol Gezdiği Ülke 47

Sıtma 49

Mülteci Problemi 49

Trafik 50

Alış-Veriş Yerleri 52

Giyim-Kuşam 52

Dini Hürriyet 53

Yiyecek-İçecek 54

Spor ve Eğlence 54

Medya 55

İlginç Kabile Gelenekleri 55Mandela’nın Ağzından Bir Kosa Geleneği 55

Zulular Nasıl ‘Erkek’ Olur? 56

Evlenen Bayanın Kimliği 56

2004 Yılında Sanat Dünyası’nda 56

Bir Üzücü Bir Sevindirici Olay 56

Güney Afrika’nın Madonna’sı Öldü 56

Oscar Ödülü 57

Ekonomi 57Temel Ekonomik Göstergeler 58

Madencilik ve Enerji 59

Ulaşım ve Haberleşme 60

Bankacılık ve Finans 61

Tarım ve Hayvancılık 62

Siyahları Güçlendirme Politikası 62

2004/05 Yılı Bütçesi 62

Uluslararası Ticari İlişkiler 63

NEPAD 64

Turizm Sektörü 66Safari Diyarı 66

Balina Seyri ve Köpek Balığı Tehlikesi 67

Plaj Turizmi 68

Nehir (!) Kıyısında Gezinti 68

Şehirler 69Cape Town 69

Johannesburg 73

Durban 74

Port Elizabeth 74

Drakensberg 74

St. Lucia 75

Şehirleşme 75

Tenek Şehirler 75

Teneke Şehri Ziyaret ve Bir Özel Ziyafet 76

TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE GÜNEY AFRİKA’DAKİ TÜRKLER 79

Tarihteki Türkler ya da Efendi’ler 79

Günümüzdeki Türkler 82

Eğitim Dünyasındaki Türkler 82

İşdünyasındaki Türkler 84

İKİ SORU – İKİ CEVAP 85

Dünyanın Merkezi Neresi? 85

Buralar Afrika’dan Nasıl Görünüyor? 86

BİTİRİRKEN 88

BAŞLARKEN


Güney Afrika coğrafi bakımdan, dünyanın öteki yani güney yarı küresinde, Afrika kıtasının güney ucunda, Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusun birleştiği noktada yer alan bir ülke. Renkler ve kültürler mozaiğine sahip olan Güney Afrika, geçen üçbuçuk asırda fırtınalara diyar olan bir ülke. Dağdan gelenin bağı işgal edip mahsulune el koyduğu, bağcıyı ise zincire vurup zindana mahkum ettiği bir ülke. Son yarım asrında ise, Hint ve Atlantik Okyanus’un birbirine karışmamasına inat, bir yandan akla-karanın karıştığı, daha doğrusu karıştırıldığı, öte yandan akla-karanın arasına okyanus aşırı mesafelerin yerleştirildiği bir ülke.

Kısaca Güney Afrika herşeyiyle adeta farklı bir ülke. İklimiyle de. Burada kış mevsimi yaşanırken Güney Afrika’da yaz mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla sizler burada kış mevsimini yaşarken, bendeniz orada yaz mevsimini yaşıyordum.

Ancak, Güney Afrika’da madden yaşadığım yaz mevsimi manen benim için, damarda akan kanı dondurucu kış oldu. Günümüzün vebası AIDS’in ötesinde, asırlar boyu üst-üste biriken problemler ve problem insanlarla dolu, kısaca sosyo-ekonomik kara bulutlarla kaplı, insanı kadar bahtı kara Güney Afrika’da yaşam benim için kış oldu.

Cape Town ve Johannesburg gibi şehirlerinde kentleşme bakımından alt yapının çok iyi oluşunun aksine, toplumsal yapının temelini oluşturan aile hayatının ülke genelinde alabildiğine dağınık-dökünük olduğu Güney Afrika’da yaşamak, benim için zaman zaman Yemen çöllerinde yaşam oldu. Kavurucu ve yakıcı sıcağıyla çölde benim için serap, Bakü’den arkadaşlarımın otomobilleriyle aynı marka ve aynı renk yollarda gördüğüm otomobiller oldu.

Dolayısıyla Güney Afrika’da yaşamak benim için büsbütün gurbet oldu. Özlem dolu gurbet oldu.

Özledim, biricik yavrumu ve her zaman manen desteğini yanımda gördüğüm sevgili eşimi özledim.

Özledim, sevgi, bilgi, hoşgörü ve diyalog sefer sayılı trenin, Qafqaz Üniversitesi vagonunun idari veya akademik kompartımanında omuz-omuza, çiğin-çiğine görev yaptığım arkadaşlarımı özledim.

Özledim, 21. yüzyılda başta Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere, topyekün Türk dünyasının uluslararası arenada muvazene unsuru olması adına ümit emareleri olarak ufukta tüllenen talebelerimi özledim.

Özledim, fırtınalar diyarı Afrika Kıtası’nda, esen rüzgarıyla Ümit Türküm’ün bestesi olan Bakü’yü özledim.

Özledim, Hint ve Atlantik Okyanus’un ortasında, kıyısına çarpan dalgalarıyla Ümit Türküm’e güfte olan Hazar’ı özledim.

Ve anladım, yaratılanın sadece ve sadece yaratandan ötürü sevilmesine; medeniyetlerarası savaş senaryoları ve uygulamalarına karşın, optimistik bir yaklaşımla medeniyetlerarası diyalogla, sevgi dolu bir dünya oluşturma uğruna herşeyin adanmasına rağmen, hırs-haset-kin ve nefret bürümüş insanlar tarafından reva görülen mahkumiyetle, yıllarca vatandan uzakta sürgün hayatı yaşamanın ne demek olduğunu ve nasıl bir büyüklük olduğunu anladım.

Yaklaşık bir yıl süren özlem ve anlam dolu gurbetin ardından nihayet aileme, arkadaşlarıma, talebelerime, Hazar’a ve Bakü’ye, kısaca sılama kavuştum. Kavuşturana sonsuz teşekkürler.

Sılaya dönerken eli boş dönmek olmazdı. Düşündüm, ‘en güzel hediye olarak ne götürebilirim?’ diye. Güney Afrika ile ilgili gözlem ve araştırmalarımı dilim dündüğünce sizlere aktarabileceğim bir çalışma, benim gücümün yetebileceği en güzel hediye olabilirdi.

Dolayısıyla bu çalışmada, yaklaşık bir yıl ekmeğini yiyip suyunu içtiğim, insanıyla oturup-kalkıp havasını teneffüs ettiğim ülkenin tarihi-talihi, tabiatı-insanı, ifratı-tefriti, doğrusu-eğrisi kısaca ‘Akıyla-Karasıyla GÜNEY AFRİKA’ hakkındaki hatıra, izlenim ve araştırmalarımı sizlere mütevazi bir hediye olarak arz etmek istiyorum.

Farklı yarıküre ve farklı kıtadan getirdiğim ve farklı bulacağınızı umduğum bu mütevazi hediyeyi eksiği ve kusuruyla lütfen kabul buyurunuz.
Dr. Osman Nuri Aras

Bakü-2004

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə