GÖNÜlden esiNTİler: Bİr hiKÂye biR Çok yorum (2) genç ve kiymetli elmas necdet ardiç
Yüklə 1.11 Mb.
səhifə1/18
tarix22.04.2016
ölçüsü1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18GÖNÜLDEN ESİNTİLER:


BİR HİKÂYE BİR ÇOK YORUM


(2)


GENÇ VE KIYMETLİ ELMAS


NECDET ARDIÇ

İRFAN SOFRASI
NECDET ARDIÇ
TASAVVUF SERİSİ (27)

Ön söz:
BİSMİLLÂHİRRAHMâNİRRAHîM:

Bu hikâye çok evvelleri okumuş olduğum bir kitaptan hatırımda kalmış olan bir bölümdür. Bir mail-e cevap yazdığım zaman aklıma gelmiş ve hatırımda kaldığı kadarıyla aşağıdaki şekliyle yazmıştım. İlgi gördüğünden, başka kimselere de gönderdim. Gelen cevapları bir arada toplayarak bu kitabın oluşması sağlanmış oldu.


Daha sonra ki, araştırmalarımda bu hikâyenin (Sultan, Gazneli Mahmut)a ait olduğunu ve onun sarayında geçtiğini tespit etmiş oldum. Bu hikâyenin devamı uzundur, ben bu kadarı ile yetindim dileyenler arştırıp tamamını bulabilirler. Ancak bunun pekte önemi yoktur. Mühim olan hikâye de yaşanan halleri inceleyerek azamî derecede faydalanarak istifade etme yoluna gitmektir.
Bu hikâye ve içinde geçen hâdise ve mânâlar her hangi bir (Mahmud-Abdullah) “övülen-Allah’ın kulu” tarafından yaşanmış olabilir, varsayım olarak bizler de, herhangi bir (övülen-Abdullah) olarak bu tecrübeden yararlanabiliriz. Gayemiz kimseyi imtihan etmek değildir. Ancak bu âlemde şer-î mânâ da, mümkün olan her şeyden yararlanmak her birerlerimizin hakk-ı dır. Diye de düşünebiliriz.
Hikâye ye gelen cevapların hepsi ayrı, ayrı güzel cevaplar oldu, bende onları bir arada toplayıp cevap gönderenler ve ilgisini çekecek olan kimseler için kitap haline getirmeye çakıştım, cevaplayanlara ve ilgisini çekenlere göndereceğim. Cenâb-ı Hakk her birerlerimizi bu tür yaşanmış tecrübelerden faydalandırsın. Ayrıca hikâye yoluyla aldığımız cevaplar bizleri oldukça memnun etti, bu vâdîde epey yol aldığımızı anlamış olduk. Arkadaş dost ve evlâtlarımıza bu vesile ile teşekkür eder başarılarının devamını niyaz ederiz. Sağ olsunlar var olsunlar. Gelen cevapları bir düzen içinde sıralayarak sizlerin istifadelerinize sunmaya çalışacağım. Bu arada internetten kaydettiğim (Gazneli Mahmud) un özet hayat hikâyesini de ilâve etmeyi uygun buldum.

Gayret bizden muvaffakiyyet Hakk’tan dır. (Terzi Baba)

Gazneli Mahmut

Gazneli Devleti'nin en büyük hükümdarı ve de Hindistan Fatihi Gazneli Mahmut, 2 Kasım 971'de doğdu. Gazneli Devletinin kurucusu Sebük Tegin'in oğlu olan Mahmut, genç yaştan itibaren devlet idaresinde görev aldı.

997'de Gazne tahtına geçen Mahmud, Buhara, Horasan, Herat, Belh, Büst ve Kabil'i Samanilerden aldı. Daha sonra, bugünkü Afganistan ve Belucistan ile Harezm'e kadar tüm Maveraünnehir'i ele geçirdi. Ardından Rey, İsfehan, Save, Kazvin, Zencan ve Ebher'i alarak, İran topraklarının büyük bölümüne hakim oldu. Eylül 1000'de ilk Hindistan seferine çıkan Sultan Mahmut, 1027'ye kadar Hindistan'a 17 büyük sefer yaptı. Bu seferler sırasında Hindistan'da birçok cami yaptıran ve İslamiyeti öğretmek üzere alimler yerleştiren Mahmut, İslam Dininin Hindistan'da yayılıp, kabulgörmesinis ağladı.

Cihangirliği yanında, âlim bir kişiliği de olan Mahmud sarayında âlim ve şairlere sohbet ve tartışmalar da yaptırırdı. Firdevsi'nin meşhur Şehname'si de dahil devrinin pekçok kitabı Gazneli Mahmud'a takdim edildi. 33 yıl hükümdarlık yapan Sultan Mahmut, 1030'da Gazne'de vefat etti ve burada defnedildi.kaynak: Baktabul Msn messenger ifadeleri, Avatar, gif, smiley, Resimli Siirler, izle, indir, Komik Resimler, programlar, Resimleri, Haberler http://www.baktabulum.com/biyografi/23723-gazneli-mahmut-kimdir-gazneli-mahmut-hayati-biyografisi.html
Türk dünyasının yetiştirdiği en büyük hükümdarlardan biri olan Sultan Mahmut İslam dünyasında yayılma istidadı gösteren sapık Bâtınilik akımlarına karşı da mücadele etti. İmar faaliyetlerine büyük önem veren Sultan Mahmut, Gazne'nin yanısıra Belh ve Nişabur gibi önemli şehirleri mamur hale getirdi.

Meslek: türk dünyası(BİR HİKÂYE BİR ÇOK YORUM)

Selâmün aleyküm sevgili arkadaşlarımız, dostlarımız, muhiplerimiz ve evlâtlarımız.(Bir hikâye bir çok yorum) isimli istişare-tefekkür değerlendir-mesi olan çalışmalarımızın birincisi, (köle ve incir) dosyası hamdolsun neticeye erdi. İlgilenen ve fikir yürüterek cevap gönderen her kese teşekkür ederiz.

Şimdi bu çalışmanın ikincisine geçelim yine sizlere küçük bir hikâye anlatıp değerlendirilmesini isteyeceğim. Değerlendirmek isteyenlerden vakit buldukça düşünerek makul bir süre içinde cevaplarını bekliyorum. Daha evvelce de belirttiğimiz gibi bu bir imtihan değil sadece düşünce yeteneğimizi geliştirme yolunda bir değerlendirmedir. Ne tür cevap olursa olsun hepsi makbulumuzdur. Gayemiz birer şahsi kimlik oluşturup ben “neyim-kimim” sorularına cevap bulmağa çalışmaktır. Şimdi gelelim ikinci hikâyemize.

Bu hikâyenin şöhretli bir sultan devrinde geçtiği söylenir ama, biz kimler tarafından yaşandığı hususuna değil sadece hikâyede geçen oluşumlara bakacağız ve özetle anlatmaya çalışacağız.

Bir zamanlar memleketin birinde şöhretli zengin Adil ve akıllı bir hükümdar yaşarmış. Çevresinde hep doğru insanlar olsun istermiş ancak ihtiyatı elden bırakmaz onlara da pek güvenemezmiş kendine bir can dostu ararmış. Adamları vasıtasıyla böyle güvenebileceği ve akıllı kimseleri araştırılmasını istermiş. Günün birinde böyle doğru sağlam karakter yapılı bir genci bulmuşlar ve saraya getirmişler. Padişah o genci görünce kanı ısınmış ve sarayda kalmasına izin vermiş. Zaman içinde o gence sarayda küçük görevler vermeğe başlamışlar ve genç kendisine verilen görevleri lâyıkı ile başarıyor imiş kısa sürede sultanın yakın teveccühünü kazanan bu genç hakkında saray erkânı, aleyhine dedikodulara başlamış. Bu hale oldukça üzülen Sultan, vezirlerine ertesi gün bir divan toplantısı hazırlanmasını ve görevli herkesin orada hazır bulunmasını istemiş.

Nihayet divan erkânı herkes orada hazır imiş bu vesile ile de o gençte en arka sıralarda bir yerde imiş, divan hazır olunca Sultana haber vermişler, Sultan da salona gelmiş ve hazinedarına, hazinedeki en büyük elması getirmesini söylemiş hazinedar gidip elması getirmiş Sultan birde çekiç istemiş onu da getirmişler, Sultan elmas ile çekici yan yana bir masanın üstüne koydurduktan sonra, en büyük vezirini ortaya masanın önüne çağırıp çekiç ile masa üstünde duran elması kırmasını istemiş.

Bu teklif ile baş vezir (aman efendim bu elmasa yazık olur, onu satıp fakır fıkarayı kurtaralım daha iyi olur) demiş. Bunun üzerine çok güzel düşündün vezirim sağ olasın diyerek kendisini bir kaftan ile ödüllendirmiş.

Daha sonra Sultan ikinci vezire de aynı şeyi yapmasını söylemiş. O vezirde aman efendim onu kırmayalım (yapılacak çok yollarımız var onları yapsak’ta halkımız daha güzel gideceği yerlere ulaşsın) demiş.

Sultan ona da bir kaftan hediye ederek ödüllendirmiş. Daha sonra Sultan ordu kumandanına aynı teklifi yapmış. O da (efendim ordumuzun bir çok techizata ihtiyacı var kıracağımıza satıp orduyu güçlendirelim düşmanlarımızda çok kuvvetli) demiş.

Bunun üzerine ordu kumandanına da bir kaftan verip o nu da böylece mükâfatlandırdıktan sonra, sırasıyla bütün saray erkânı na aynı teklifi yapmış ve hepsi ile benzer konuşmaları olmuş.

Nihayet sıra en sonlarda olan o gence gelmiş ve Sultan tarafından yine elmasın kırılması ondan da istenmiş idi, acaba o genç ne yaptı,?………………….İşte şimdi bura da sorumuz başlıyor. Acabâ o genç te aynı onlar gibimi davrandı, yoksa onların tam tersimi! Yâni elması kırdımı? Eğer kırdı derseniz makul geçerli sebebi ne idi. Eğer kırmadı derseniz makul geçerli sebebi ne idi! Gerekçesi ile yazmanızı bekliyoruz. Ve başarılar diliyoruz.

 NOT=  Selâmün aleyküm. Her kese hayırlı günler. Bir müddet evvel gönderdiğim ikinci hikâyenin soru bölümünde küçük bir eksiklik olmuş orasını ilâve ediyorum bu şekliyle cevaplamaya çalışılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum.  Şimdi aşağıdaki soruyu buraya alıp ilâvesi ile birlikte tekrar gönderiyorum. Bazı cevaplar geldi fakat çok kısa idiler bunların biraz daha izahlı ve gerekçeli olmaları daha düşündürücü ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Cenâb-ı Hakk düşünce ve tefekkür kolaylığı versin.   Şimdi sorunun tamamını aşağıya tekrar yazıyorum.
 
 İşte şimdi bura da sorumuz başlıyor. Acabâ o genç te aynı onlar gibimi davrandı, yoksa onların tam tersimi! Yâni elması kırdımı? Eğer kırdı derseniz makul geçerli sebebi ne idi. Eğer kırmadı derseniz makul geçerli sebebi ne idi! Gerekçesi ile yazmanızı bekliyoruz. Ve başarılar diliyoruz. Sorunun ilâvesi şöyledir. (1) (Eğer genç elması kırdı ise, "bu kırma fiili" gence mi, aittir, yoksa Sultana mı aittir?) (2) Elması genç kırmadı ise kırmayanların düşünceleri de kendilerine mi aittir yoksa Sultana mı aittir?) Bu hikâyeyi ilâveleri ve gerekçeleri ile birlikte tekrar gözden geçirip öylece cevaplamanızı rica ediyorum. Tekrar başarılar dilerim her kese selâmlar, hoşça kalın. 

Bu hikâyeyi daha evvel duymuş olanlar başkalarına söylemesinler, ancak gene onlarda yeniden tefekkür ederek her kes gibi hikâye de geçen ana fikride özetle yazsınlar. Cenâb-ı Haktan her kes için akıl fikir zekâ muhabbet gönül genişliği niyaz ederim. Her kese sonsuz selâmlar. (Necdet Ardıç-Terzi Baba)

---------------------------------------------------------------------------------

Gelen değerli cevaplar sırasıyla dosya ya kayde-dilmiş, bir bütün halinde sunulmaya çalışılmıştır. Cenâb-ı Hakk okuyanları faydalandırsın.

NOT= Dosya genele açılacağından, herhangi bir olumsuzluk olmaması için, kişi isimlerinin sadece baş harflerini vermekle yetineceğim. Okuyabilenleri Cenâb-ı Hakk faydalandırsın, İnşeallah.

RE: (Köle ve incir sepeti) (değmez dosyası) (yeni bir soru)‏Kimden:

ih…. Sa…..ce… (iscebi@hotmail.com)

Gönderme tarihi:

23 Şubat 2010 Salı 17:27:21

Kime:

Necdet Ardıç (terzibaba13@hotmail.com)


1 ek
Nusret Tu...doc (38,0 KB)
Burada aktarılan hikaye Gazneli Mahmud ile Ayaz arasında geçmiştir. Ayaz elmesı hiç düşünmeden paramparça eder. Çünkü Ayaz için Sultan Mahmud'un rızası ve isteği elmastan daha değerlidir. Yani sevilenin emrine imtisal, kişinin o konuda düşünmesini engeller. Yani sevgili bir şeyi istemişse düşünmeden onu yapmak gerekir.

Eğer rahmetli şeyhim Sultan Muhammed Raşit Hazretleri benden bunu isteseydi düşünmeden kırardım, diye düşünüyorum. Ama doğrusunu Allah bilir.


(Bu arada daha önce size söylediğim gibi (Nusret Tura) Hz. Ve sizin, biyografinizi hazırlayıp bahsettiğim Ders Kitabı içine koydum. Ancak takdir edersiniz ki bu bir ders kitabıdır. Bu yüzden fazla teferruata giremedim. Ekte o sayfaları gönderiyorum. Dua ediniz.)
Saygılarımla.
Dr. İh….. Sa…. Çe…
Nusret Tura
1917 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 18 yaşında annesinin onun hakkında gördüğü güzel bir rüya üzerine babası tarafından İstanbul Kasımpaşa’daki Uşşakî dergâhı postnişini Mustafa Safî Efendiye derviş olarak teslim eder. Böylece Nusret Efendinin dervişlik hayatı başlar. Gençliğinde denizci olarak iş hayatına atılan Nusret Efendi 25 yaşında evlenir. Nusret Efendi şeyhi Mustafa Safî Efendinin vefatından sonra onun yerine postnişin olan Hazmî Efendi’ye intisap etmiştir. Tarikattaki seyru sülûkunu tamamlayan Nusret Efendi şeyhi Hazmi Tura Efendinin 1960 senesinde vefat etmesi üzerine Uşşâkî tarikatı şeyhi olarak irşada başlamıştır. 1979 yılına kadar irşad görevini sürdüren Nusret Tura Efendi, hilâfet görevini Necdet Efendi’ye devrederek Hakk’ın rahmetine ulaşmıştır.
ESERLERİ
Divan, Vecizeler, Tasavvufta Aşk ve Gönül, Esmaü’l-Hüsna, Rah-ı Aşk, Mektuplar ve Diğer Yazılar, Yayınlanmamış bazı Şiirler.

(Şiirlerinden bir örnek sunalım.)


Erler Demine

Erler demine destur alalım.

Pervaneye bak ibret alalım.

Aşkın ateşine gel bir yanalım,

Dost dost diyerek arşa varalım.
Dost, dost, dost, dost.

Devrane uyup seyran edelim.

Eyvah, vah, vah, vah demeden

Allah diyelim.

Lâilâhe illâllah, Lâilâhe illâllah.

Lâilâhe illâllah, Hûû.


Günler geceler durmaz geçiyor.

Sermayen olan ömrün bitiyor.

Bülbüllere bak feryad ediyor.

Ey gonca açıl mevsim bitiyor.


Dost, dost, dost, dost.

Devrane uyup seyran edelim.


Eyvah, vah, vah, vah demeden

Allah diyelim.

Lâilâhe illâllah, Lâilâhe illâllah.

Lâilâhe illâllah, Hûû.


Âşıksan eğer gel birleşelim.

Şeyhin izine yüzler sürelim.

Ta fecre kadar zikreyleyelim.

Feryad edelim, efgan edelim.


Dost, dost, dost, dost.

Devrane uyup seyran edelim.

Eyvah, vah, vah, vah demeden

Allah diyelim.

Lâilâhe illâllah, Lâilâhe illâllah.

Lâilâhe illâllah, Hûû.


Ey yolcu biraz gel dinle beni.

Kervan yürüyor sen kalma geri.

Nusret denilen derya gezeri

Hatmetti bugün seyru seferi.


Dost, dost, dost, dost.

Devrane uyup seyran edelim.

Eyvah, vah, vah, vah demeden

Allah diyelim.

Lâilâhe illâllah, Lâilâhe illâllah.

Lâilâhe illâllah, Hûû.Terzi Baba
Asıl adı Necdet Ardıç’tır. Tekirdağlı orta halli bir ailenin çocuğu olarak 15 Aralık 1938 yılında dünyaya gelir. İlkokulu bitirdikten sonra babası tarafından meslek öğrenmesi için bir terzinin yanına çırak olarak verilir. Çocukluk yıllarından itibaren güzel ahlak, ibadet ve taat üzere yetişen Necdet Efendi, mesleğini ilerletmek amacıyla 1953 yılında İstanbul’a gider. Orada halasının yanında kalır. Eniştesi Nusret Tura Efendi onu tasavvuf yoluna girmesi için şeyhi Hazmi Tura Efendi’ye gönderir. Böylece tasavvuf yaşantısı başlar. Terzi Baba, Hazmi Efendi’nin vefatından sonra postnişin olan Nusret Tura Efendiye intisap eder. Bu arada mesleğinde iyice uzman olmuş ve Tekirdağ’da bayan terzisi olarak çok önemli bir yer edinmiştir. Bu esnada çocukluk yaşlarında almaya başladığı Arapça ve tefsir derslerine de devam ediyordu. Şeyhi Nusret Tura Efendinin 1979 yılında vefat etmesi üzerine Uşşaki Tarikatının şeyhi olarak irşad görevini devralmıştır. Necdet Efendi ahlak sahibi, fazıl, âlim ve arif bir zat olarak Türkiye’de ve Avrupa’da bulunan dervişlerini irşad etmeğe devam etmektedir. Dervişleri ile birlikte Mesnevi okumakta, İnsan-ı kâmil sohbetleri yapmaktadır. Aynı zamanda radyo yayını yoluyla da yurt içi ve yurt dışında bulunan dervişlerine sohbetlerini ulaştır-maktadır.
ESERLERİ

(Gönülden Esintiler)

1. Necdet Divanı:

2. Hacc Divanı:

3. İrfan Mektebi, Hakk Yolu’nun Seyr defteri:

4. Lübb’ül Lübb Özün Özü,(Osmanlıca’dan çeviri):

5. Salât- Namaz ve Ezan-ı muhammedi’de Bazı hakikatler:

6. İslâm’da Mübarek Geceler, bayramlar ve Hakikatleri:

7. İslâm, İmân, İhsân, İkân, (Cibril Hadîs’i):

8. Tuhfetu’l Uşşâkiyye, (Osmanlıca’dan çeviri):

9. Sûre-i Rahmân ve Rahmâniyyet:

10. Kelime-i Tevhid, değişik yönleriyle:

11. Vâhy ve Cebrâil:

12. Terzi Baba (1) ve Necm Sûresi:

13. (13) On üç ve Hakikat-i İlâhiyye:

14. İrfan mektebi, “Hakk yolu”nun seyr defteri ve şerhi:

15. 6 Peygamber (1) Hz. Âdem Safiyyullah: (a.s.)

16. Divân (3)

17. Kevkeb. Kayan yıldızlar.

18. Peygamberimizi rû’ya-da görmek:

19. Sûre-i Feth ve fethin hakikat-i:

20. Terzi Baba Umre (2009):

21. 6 Peygamber (2) Hz. Nûh Neciyyullah: (a.s.)

22. Sûre-i Yûsuf ve dervişlik:

23. Değmez dosyası:

24. 6 Peygamber (3)-Hz. İbrâhîm Halîlûllah: (a.s.)

25. Köle ve incir dosyası:

26. Bir zuhûrât’ın düşündürdükleri:

27. Genç ve elmas dosyası:

28. Kûr’ân’daTesbîh ve zikr:

29. Karınca, Meml Sûresi:

30. Meryem Sûresi:

31. Kehf Sûresi:

32. İstişare Dosyası.

33. Terzi Baba Umre dosyası. (2010)

Mektuplar ve zuhuratlar serisi:
41- 12- Terzi Baba-(1)

42- Terzi Baba-(2)

-------------------------------------------------İnternet dosyaları-

43-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-3-

44-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-4-

45-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-5-

46-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-6-

47-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-7-

48-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-8-

49-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-9-

50-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-10-

51-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-11-

52-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-12-

53-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-13-

54-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-14-

55-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-15-

56-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-16-

57-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar-17-

58-Terzi-Baba-Mek-ve-zu-Ke-Kara-bi-dosyası-18-

59-Terzi-Baba-Mektuplar ve zuhuratlar -19-

------------------------------------------------------------------------------


Terzi Baba’nın da şiirlerinden bir örnek sunalım.

Çözdüm Sırrını
Düşünürdüm bir zamanlar âlemi

Tefekkür ederdim çok çok halimi

Arardım bu varlık içre yârimi

Çözdüm âlem’in sırrını çözdüm.


Lâ faile illallah dedi hocam

Benim de bu oldu bir zaman hecem,

Aydınlandı sonra karanlık gecem,

Çözdüm fiiller’in sırrını çözdüm.


Esmalar oldu ikinci durağım,

Sağlam bastı burada da ayağım,

Nurlar ile doldu bütün varlığım,

Çözdüm esmâlar’ın sırrını çözdüm.


Sıra geldi sıfatlar dergâhına,

Bakmadım hiçbir şeyin ah vahına

Hep vasıflar Hakk’ındır anlayana.

Çözdüm sıfatlar’ın sırrını çözdüm.


Zat-ı Hak’tır âlemde bâki olan,

Bu sırlarla tüm içi dışı dolan,

Hak deryasına dik tepe dalan,

Çözdüm zat-ı Hakk’ın sırrını çözdüm.


İnsân’a baktım bir güzel libas,

Yok üstüne âlemde haslardan has,

Kevserden içer, içirir de tas tas.

Çözdüm insân’ın sırrını çözdüm.


Âdem ile dünyaya geldim baştan,

Kim korkar ki sonu olmayan yaştan,

İndi rûhum göklerden, yüce Arş’tan

Çözdüm Âdem’in (a.s.) sırrını çözdüm.


Yolum düştü İbrahim’e (a.s.) hulleli,

Dostumla dost olunca dedim: Belî,

Buraya ulaşan olurmuş velî,

Çözdüm İbrahim’in (a.s.) sırrını çözdüm.


Mûsâ (a.s.) ile Tûr-u Sînâ’da bir gün,

Kelimullah lafzını aldık o gün,

Bu işler oldu sanırım hemen dün,

Çözdüm Mûsâ’nın (a.s.) sırrını çözdüm.


İsâ (a.s.) ile denildi Rûhullah,

İçim dışım boyandı sıbgatullah,

Nerde bulurum böyle ehlullah,

Çözdüm İsâ’nın (a.s.) sırrını çözdüm.


Muhammedî oldum yolun sonunda,

Kaybettim kendimi onun yolunda,

Kamus’u aşk koltuğumun altında,

Çözdüm Muhammed’in (a.s.) sırrını çözdüm.


Evvel, âhir, zâhir, bâtın hep O’dur,

Anladım ki, işin gerçeği budur,

Nereye baksam gözüm O’nu bulur,

Çözdüm varlığın sırrını çözdüm.

Ben, ben sanırdım kendimi evvelce,

Yoğruldum hamur oldum güzelce,

Yeni bir kimliğim oldu pişince.

Çözdüm Necdet’in sırrını çözdüm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Formun Üstü

RE: (Köle ve incir sepeti) (değmez dosyası) (yeni bir soru)‏


Kimden:

Necdet Ardıç (terzibaba13@hotmail.com)

Gönderme tarihi:

28 Şubat 2010 Pazar 20:30:02

Kime:

Pa…. Ca……. (ca……….pa….@hotmail.com)

 
   Hayırlı akşamlar Mu……çığım yazını aldım güzel olmuş, sağolasın ancak küçük bir ilâvesini daha yaptım sende ister ilâve yapar istersen bu kadarı ile yetinirsin, bu yazdığında yeterli olur. Sorduğun soruya gelince telefonla da görüştüğümüz gibi işimin çokluğundan ve yaşımın epey ileri olmasından artık yeni elâman alamıyoruz kusura bakmasınlar. İnşeallah sende iyisindir. İşlerin kolay gelsin hoşça kal.  

 

From: ca……..pa….@hotmail.com
To: terzibaba13@hotmail.com
Subject: RE: (Köle ve incir sepeti) (değmez dosyası) (yeni bir soru)
Date: Tue, 23 Feb 2010 22:13:08 +0200

Hayırlı Akşamlar Muhterem efendim,

Aleykümselâm...

Bu tefekküre lâyık olmadığı halde fakir evlâdınızıda dahil ettiğiniz için teşekkür ederim....


Sorunun cevabına gelince genç elması kırdı. Nedenine gelince emre itaat etmesi  gayet doğal dostunun, efendisinin her istediğin  her dediğini yerine getiren bu genç bu isteğide yerine getirecektir. Sûltan  ona öl derse ölücektir.


Bu hikâye mesnevi tarzına benzemektedir. Tasavvufta  remizlerle oluşumlar hakikatlar  anlatılmaktadır. Herkes seviyesine göre bir şeyler almaktadır.
Benzer oluşumlara bakacak olursak Resûlüllah efendimizin ramazan günü sahabeye karpuz yemesini teklif ettiğinde sahabe buna itiraz ederek şartlanmaları gereği oruçlu oldukları için karpuzu yememişlerdir. Hz. Ali ise tereddütsüz karpuzu yemiştir. Niye yediği sorulunca sen söyledin oruç tuttuk sen söyledin yedik demişlerdir.
Merkez efendi ve diğer müridlerde mürşidleri  tarfından imtihana tabi tutulduğunda müridler kendi  nefsâni anlayışlarına göre bir şeyler düzeltmeye kalktılar. Merkez efendi ise sûltanının her şeyi yerli yerince yaptığını bir şeye karışmıyacağını bildirdi.
Mürid Mürşid ilişkisinde de bu gözlenmelidir.  Eğer nefsani benlik bir kenara bırakılmazsa  vezirler gibi davranırız.  Nefsâniyeti bir kenara bırakıp teslimiyetle yaklaşırsak olaya genç gibi bakarız.

Olaya değişik mertebelerden bakacak olursak. Vezirler nefsaniyetin, fiilerin, esmânın ve sıfatların çeşitli boyutlarını temsil etmektedirler. Her biri kendi  mertebesinden olaya yaklaşarak kendince doğru bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Allah ismi her isme câmî’dir. Zat ismidir. Fakat esmâ-i ilâhîyye’nin değişik isimilerinden birbirine farklı gibi görünen oluşumlar zuhura gelebilir. Fakat Sûltanca istenen asıl yaklaşım bu değildir. Kendisine ayna olmuş genç, Sûltandan gelen tecelliyi zuhura çıkarmıştır…  Ve saray ahalisine Sultan da, bu gence emrine muti, kendisine ayna olduğu için teveccüh gördüğünü açıklamıştır.


Selâm ve Muhabbetlerimle   
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə