Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə çalışanlara yaşa, qocalığa görə ğüzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin
Yüklə 1.86 Mb.
səhifə1/12
tarix24.04.2016
ölçüsü1.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 1993-cü il 21 iyun

tarixli 320 saylı qərarına

2 N-li əlavə


Əmək şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə çalışanlara yaşa, qocalığa görə ğüzəştli şərtlərlə pensiya hüququ verən istehsalatların, işlərin, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin

2 N-li SİYAHISI

1. Dağ-mədən işləri

20100000

açiq üsulla kömürün, filizin, şistin, ozokeritin, talkin, kaolinin, qrafitin, dolomitin, kvarsitin, əhəng daşinin, mergelin, maqnezitin, çöl və plavik şpatinin, gipsin, baratlarin, pyezokvarsin, əqiqin, boritlərin, fosforitin, apatitlərin, kükürdün, almazlarin, mərmərin, qranitin, andezitin, təbaşirin, qumlardan qiymətli və əlvan metallarin, diabazanin, qranodioritin, bazaltin, qumdaşinin kəhrəbanin, slyudanin, azbestin, duz və tərkiblərində 1-2 sinif təhlükəli zəhərli maddələr, həmçinin 3-cü sinif təhlükəli zəhərli maddələr olan digər filiz olmayan qazintilarin hasilati

20100000

şaxtalarin, mədənlərin, kəsmələrin, karxanalarin, draqlarin, metropolitenlərin, tunellərin, yeralti arxlarin və digər yeralti qurğularin tikintisi. torpaqlarin rekultivasiyasi, texniki quyularin qazilmasi, yeralti yanğinlarin, terrikon və süxur laylarinda yanğinlarin profilaktikasi və söndürülməsi üzrə dağ-mədən işləri

2010100

1) Açıqda dağ-mədən işləri və yer altı səthində işlər

2010100a

a) fəhlələr

2010100a

kəsmələrdə, karxanalarda, axtariş mədənlərində, yuyucu cihazlarin, şaxtalarin, mədənlərin və drenaj şaxtalarinin səthində işlər. şaxtalarin, mədənlərin, kəsmələrin, karxanalarin, metropolitenlərin, draqlarin, tunellərin, yeralti arxlarin və digər yeralti qurğularin tikintisinin sənaye meydançalarinda işlər

2010100a

torpaqlarin rekultivasiyasi, texniki quyularin qazilmasi, yeralti yanğinlarin, terrikonlarda və süxur laylarinda yanğinlarin profilaktikasi və söndürülməsi üzrə dağ-mədən işləri. quyu partlatma işləri.

2010100a-10065

bütün adlarda aparatçilar

2010100a-11289

bunkerçilər

2010100a-11295

şpur qazmaçilari

2010100a-11305

vaqonetçilər

2010100a-11307

hava-kanat yolu vaqonetçiləri

2010100a-11429

partladicilar

2010100a-11442

texnoloji prosesdə dağ-mədən kütləsinin nəqli ilə məşğul olan avtomobil sürücüləri

2010100a-11453

dağ-mədən kütləsinin yüklənməsi ilə məşğul olan yükləyicilərin sürücüləri

2010100a-11443

laylarda yükboşaldicilar

2010100a-11663

hidromonitorçular

2010100a-11709

istehsalat sahələrində, həmçinin nümunələr seçilməsi və partladici materiallarin çatdirilmasi üzrə markşeyder və geoloji işlərdə məşğul olan bütün adlarda dağ-mədən fəhlələri

2010100a-11765

şadaraçilar

2010100a-11768

yuxarida sadalanan qazintilarin və süxurlarin yüklənməsi və boşaldilmasi ilə məşğul olan yükləyicilər

2010100a-11847

son hala çatdiranlar

2010100a-11885

baltasalanlar

2010100a-11891

möhkəmləndirici materiallari şaxtaya daşiyanlar

2010100a-11897

drakerçilər

2010100a-11904

qlauber duzunun hasilati üzrə drenajçilar

2010100a-11908

doğrayicilar

2010100a-11964

qazmaçilar

2010100a-12057

slyuda tədarükçüləri

2010100a-12266

açma və təmizləmə işlərində məşğul olan yerqazanlar

2010100a-12688

daş mişarlayicilari

2010100a-12690

daşyonanlar

2010100a-12692

xəndək qazanlar

2010100a-12831

plitə və blok doğrayanlar

2010100a-13106

konsentratorçular

2010100a-13152

depoda paravoz ocaqçilari

2010100a-13193

bərkidicilər

2010100a-13221

dəmirçilər-buruq dolduranlar

2010100a-13357

lampaçilar

2010100a-13361

bucurqadçilar

2010100a-13368

kəsmələr və karxanalarda məşğul olan lent yiğişdiricilari

2010100a-13432

lyukçular

2010100a-13469

partlatma ustalari

2010100a-13486

draq matroslari

2010100a-13509

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan avtoqreyder maşinistləri

2010100a-13583

buldozer maşinistləri, o cümlədən yanan terrikonlarin və şaxtalarin süxur laylarinda kəsmələrdə, zənginləşdirmə və briket fabriklərində sökmə və söndürmə işləri ilə məşğul olanlar

2010100a-13639

düzəldilmə-altsalma-tamamlama maşinlarinin maşinistləri

2010100a-13640

düzəldilmə-altsalma-hamarlama maşinlarinin maşinistləri

2010100a-13590

qazma qurğularinin maşinistləri

2010100a-13626

titrətmə yükləyici qurğularin maşinistləri

2010100a-13702

kəsmələrdə, ortaq kömür anbarlarinda və laylarda məşğul olan yol-nəqliyyat maşinlarinin maşinistləri

2010100a-13704

draqa maşinistləri

2010100a-13710

doğrayici-yükləyici aqreqatlarin maşinistləri

2010100a-13715

doğrayici qurğu maşinistləri

2010100a-13736

üzən özüyeriyən torpaqsoran alətlərin maşinistləri

2010100a-13737

torpaqsoran qurğu maşinistləri

2010100a-13749

daşkəsən maşin maşinistləri

2010100a-13777

konveyer maşinistləri

2010100a-13788

avtomobil kranlarinin maşinistləri

2010100a-13790

kran maşinistləri (krançilar)

2010100a-13800

kratser maşinistləri

2010100a-13872

dəyirman maşinistləri

2010100a-13910

drenaj işlərində məşğul olan nasos qurğularinin maşinistləri

2010100a-13941

lay yaradanlarin maşinistləri

2010100a-13943

lay körpüsünün maşinistləri

2010100a-13944

lay kotanlarinin maşinistləri

2010100a-13967

buxar maşinlarinin və lokomobillərin maşinistləri

2010100a-13967

buxar maşinlarinin və lokomobillərin maşinistləri

2010100a-1400

yükləyici-sona çatdirici maşinlarin maşinistləri

2010100a-14021

qaldirici maşin maşinistləri

2010100a-14023

qaldirici-səyyar taxtabəndlərin maşinistləri

2010100a-14089

yol çəkənin maşinistləri

2010100a-14091

yolqaldiranin maşinistləri

2010100a-14096

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan geniş izli yolçəkənlərin maşinistləri

2010100a-14148

hamarlayici maşim maşinistləri

2010100a-14183

skreper maşinistləri

2010100a-14187
2010100a-14192

slyudadan lövhə düzəldən maşinlarin maşinistləri

2010100a-14201

kəsmələrdə və karxanalarda məşğul olan qaryiğan və yol yiğişdirabn maşinlarin maşinistləri

2010100a-14208

çeşidləmə maşinistləri

2010100a-14282

dartici aqreqat maşinistləri

2010100a-14295

tam kəsikli şaxta gövdəsini qazmaq üzrə qurğularin maşinistləri

2010100a-14299

kəsmələrdə və karxanalarda qabaritsiz dağ-mədən kütləsinin dağidilmasi üzrə qurularin maşinistləri

2010100a-14307

slyudani parçalama üzrə qurğunun maşinistləri

2010100a-14307

frezaqreqat maşinistləri

2010100a-14343

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan xopper-dozatorlarin maşinistləri

2010100a-14369

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan şpalvuran maşin maşinistləri

2010100a-14384

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan çinqiltəmizləyən maşin maşinistləri

2010100a-14388

ekskavator maşinistləri

2010100a- 14556

dağ-mədən avadanliğinin quraşdiricilari

2010100a-14668

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan yol montyorlari

2010100a-14720

mexaniki kürəklərin motorçulari

2010100a-14730

metalin ayrilmasi üzrə yuyucu cihazlarin motorçu

2010100a-14829

tayvuranlar

2010100a-15254

dağ-mədən qazintilarini yiğanlar

2010100a-16085

ozokerit istehsalinda məşğul olan operatorlari

2010100a-16249

çevirib boşaldanlar

2010100a-17314

nümunəgötürənlər

2010100a-17320

kiçiklitrajli draqalarin maşinistləri

2010100a-17391

geoloji nümunələrin yuyuculari

2010100a-17495

yer səthi işlərində qazmaçilar

2010100a-18440

nasosçular-skrubberçilər

2010100a-18627

çeşidləyicilər

2010100a-18850

yer səthində məşğul olan gövdəçilər

2010100a-19203

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan traktorçular

2010100a-19293

slyudanin qablaşdirilmasi ilə məşğul olan qablaşdiricilar-yiğicilar

2010100a-19529

hidromis qurğularin sementləşdiriciləri

2010100a-19679

şlixləyicilər

2010100a-19682

şlüzçülər

2010100a-19821

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan dispetçer avadanliğinin və teleavtomatikanin elektrik montyoru

2010100a-19825

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olankontakt şəbəkələrinin elektrik montyoru

2010100a-19827

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan telefon rabitə xətt qurğularinin və radiolaşdirmanin elektrik montyorlari

2010100a-19855

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan elektrik ötürücü hava yollarinin təmiri üzrə elektrik montyorlari

2010100a-19876

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan rabitə elektrik montyorlari

2010100a-19890

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan siqnalizasiya, mərkəzləşmə və bloklama qurğularinin elektrik montyorlari

2010100a-19931

növbətçi və avadanliğin təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)

2010100b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2010100ab

kəsmələrin, karxanalarin, axtariş mədənlərinin, hidravlik və yuyucu cihazlarin, şaxtalarin tikintisindəki sənaye meydançalarinin, mədənlərin, kəsmələrin, kəsmə idarələrinin, karxanalarin, draqalarin, metropolitenlərin, tunellərin, yeralti arxlarin və digər yeralti qurğularin, şaxtalarin, kəsmələrin, karxanalarin, şaxtalarin və mədənlərin səthindəki işlər

2010100a-20591

ğeoloqlar, sahə geoloqlari

2010100a-20601

geofiziklər

2010100a-20612

hidrogeoloqlar, sahə hidrogeoloqlari

2010100b-20677

baş geoloqlar

2010100b-20735

baş mühəndislər və onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-20807

baş markşeyderlər və onlarin müavinləri

2010100b-20722

baş mexaniklər, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-21103

baş elektriklər, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-21106

baş elektrik mexanikləri, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-21115

baş energetiklər, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-21516

direktorlar (rəislər), onlarin istehsalat, tikinti (kəsmələrdə, karxanalarda) üzrə müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-22177

istehsalat sahələrinin növbələrində məşğul olan mühəndislər

2010100b-22269

yeralti şəraitdə işləri yerinə yetirən dağ-mədən mühəndisləri (aparici 1-2 dərəcəli və dərəcəsiz)

2010100b-23181

markşeyderlər, sahə markşeyderləri

2010100b-23202

qazma buruq ustalari

2010100b-23205

qazma buruq ustalari (böyük ustalar)

2010100b-23227

dağ-mədən ustalari

2010100b- 23263

kəsmələrdə, karxanalarda və laylarda məşğul olan yol ustalari

2010100b-23269

nəzarətçi ustalar (böyük ustalar)

2010100b-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar (böyük ustalar)

2010100b-23398

istehsalat sahələrinin ustalari (böyük ustalar)

2010100b-23485

mexaniklər, böyük mexaniklər

2010100b-23780

draqalarin rəisləri

2010100b-23898

yeralti işlərlə əlaqəli istehsalat, istehsal-texniki, texniki əsasli tikinti, əməyin təşkili və əmək haqqi şöbələrinin rəisləri, onlarin müavinləri

2010100b-24043

növbə rəisləri

2010100b-24091

kəsmə tikinti idarələrinin rəisləri, onlarin istehsalat üzrə müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-24097

sahə rəisləri, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-24125

sex (dağ-mədən) rəisləri, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-24441

iş içraçilari, böyük iş icraçilari, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-25047

texniki rəhbərlər, onlarin müavinləri (köməkçiləri)

2010100b-25410

elektrik mexanikləri

2010100b-25455

energetiklər

2010100b-25401

sahə elektrikləri

2010200

2) kömürün yeraltı qazlaşdırılması üzrə yer səthində işlər

2010200a

a) fəhlələr

2010100a-17531

a) kömürün yeralti qazlaşdirilmasinda, kükürd təmizləyici, qaz-generator, qazüfürücü və buruq qazma sahələrində (sexlərində) məşğul olan fəhlələr

2010200b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

20102006-23428

qaz-generator, qazüfürücü və kükürd təmizləyici sahələrin (sexlərin) mexanikləri

20102006-24043

növbə rəisləri

2010300a

a) fəhlələr

2010300a-11289

bunkerçilər

2010300a-11307

hava-kanat yolu vaqonetçiləri

2010300a-11429

partladicilar

2010300a-11442

karxanalarda məşğul olan avtomobil (yük) sürücüləri

2010300a-11708

dağ-mədən fəhlələri

2010300a-11765

şadaraçilar

2010300a-11858

dozalaşdiricilar

2010300a-11908

doğrayicilar

2010300a-11961

qazmaçilar

2010300a-11963

sindirici çəkiclə işləyən qazmaçilar

2010300a-13361

bucurqadçilar

2010300a-13432

lyukçular

2010300a-13469

partladici ustalar

2010300a-13583

buldozer maşinistləri

2010300a-13590

qazma qurğu maşinistləri

2010300a-13777

konveyer maşinistləri

2010300a-13872

dəyirman maşinistləri

2010300a-14196

hidroözül üçün qarişdirici qurğu maşinistləri

2010300a-14368

ekskavator maşinistləri

2010300b

b) rəhbərlər və maşinistlər

2010300b-23428

karxanalarda məşğul olan sahə ustalari

2010300b-23433

doğrayici fabriklərin, sahələrin (sexlərin) ustalari

2010400

4. inersiyalı toz istehsalı

2010400a

a) fəhlələr

2010400a-11545

toz boşaldicilari

2010400a-11708

mexaniki daşinmada məşğul olan dağ-mədən fəhlələri

2010400a-2010400a-11908

doğrayicilar

2010400a-13590

qazma qurğu maşinistləri

2010400a-13777

konveyer maşinistləri

2010400a-13872

dəyirman maşinistləri

2010400a-14021

qaldirici maşin maşinistləri

2010400a-14829

quruducu qurğu maşinistləri

2010400a-17314

tayvuranlar

2010400a-19931

nümunə götürənlər

2010400b

b) rəhbərlər və mütəxəssislər

2010400a-23434

doğrayici, üyüdücü və quruducu sexlərin ustalari, böyük ustalar

20105000

5. dağ mumu, (boz kömür mumu), boz kömür vəi ozokeritin bazasinda reagentlərin istehsali

2010500a

a) fəhlələr

2010500a-10826

ozokerit və ozokerit məhsulu istehsalinin aparatçilari

2010500a-10826

reagent istehsalinin aparatçilari

2010500a-11768

xammal və yanacaqla bağli işlərdə məşğul olan yükləyicilər

2010500a-11908

doğrayicilar

2010500a-13777

konveyer maşinistləri

2010500a-14224

quruducu qurğularin maşinistləri

2010500a-18559

təmirçi çilingərlər

2010500a-19931

növbətçi və avadanliğin təmiri üzrə elektrik çilingərləri (çilingərlər)

2010500b

b)rəhbərlər və mütəxəssislər

2010500b23187

ustalar, böyük ustalar

2010500b-23362

avadanliğin təmiri üzrə ustalar, böyük ustalar

2010500b-23485

mexaniklər

2010500b-24043

növbə rəisləri

2010500b-24125

sex rəisləri və onlarin müavinləri

203000000
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə