Ek 2: stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve faaliyetlere yönelik değerlendirme çİzelgesi
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə1/6
tarix26.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6
EK 2: STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLERE YÖNELİK DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

(ÖZ-DEĞERLENDİRME FORMU)

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/PROGRAM ADI: SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH: Mart-Nisan 2013

Planlananlar

Gerçekleştirilenler

Yapılacaklar

Faaliyetler/performans Göstergeleri

Sayı ve/ veya yüzde

Yapılamayan/

Eksik kalanlar

Düzeltmeye/Tamamlamaya yönelik faaliyetler

Amaç 1: Var olan Yüksek Lisans ve Doktora programlarını geliştirerek ve yeni programlar açarak alana katkıda bulunacak yüksek nitelikli araştırmacı ve akademisyen sayısını artırılması temel amaçlardan birisidir.

Hedef 1: 2015 yılının sonuna kadar Enstitümüz bünyesindeki bazı programların öğretim programlarının iyileştirilmesi-geliştirilmesi ve yeni programların açılmasının sağlanması

Faaliyetler:

1.Var olan ve yeni doktora ve yüksek lisans programlarımızın sayısı ve öğrenci sayılarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak


2.Yeni doktora ve yüksek lisans programlarının açılması için Anabilim Dalı Başkanlıklarını teşvik etmek

1. Var olan ve yeni doktora ve yüksek lisans programlarımızın öğrenci sayısını artırmaya yönelik çeşitli gazetelerde ilan verilmesi için talepte bulunulmuştur. Ayrıca web sayfamızda programlarımız hakkında tanıtıcı bilgiler ilan edilmiş ve tanıtımlar yapılmıştır.
2. Yeni açılması planlanan doktora ve yüksek lisans programlarımız için Anabilim Dalı Başkanlıklarından gönderilen dosyalar incelenerek Üniversite Senatosuna sunulmuş, görüşülen ve açılması kabul edilen yeni programların YÖK’e ulaşması sağlanmıştır.

1.%100
2. %100
 1. Var olan doktora ve yüksek lisans programlarımızın tanıtım faaliyetlerini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmak üzere Enstitü’de toplantılar düzenlemeye devam edilecektir
 1. Yeni açılması planlanan doktora ve yüksek lisans programlarımız için Anabilim Dalı Başkanlıklarıyla görüşülerek talep gören, güncel programların açılmasını teşvik edilecektir.
Performans Göstergeleri:

1. PG1: Yüksek Lisans Programların sayısının 40 olması
2. PG2: Doktora Programların sayısının 14 olması.
3. PG3: Yüksek lisans öğrencisi sayısının 1500 olması

4. PG4: Doktora öğrencilerinin sayısının 500 olması1.1. 2011 Aralık sonu Yüksek Lisans Program Sayısı :31

1.2.2012 Aralık sonu Yüksek Lisans Program Sayısı : 34


2.1.2011 Aralık sonu Doktora Program Sayısı :4

2.2.2012 Aralık sonu Doktora Program Sayısı :9


3.1 2011 Aralık sonu Yüksek Lisans öğrenci sayısı:814

3.2. 2012 Aralık sonu Yüksek Lisans öğrenci sayısı :912

4.1. 2011 Aralık sonu Doktora öğrenci sayısı :104
4.2.2012 Aralık sonu Doktora öğrenci sayısı : 172


1.1 %77 Tamamlandı.

1.2 %85 Tamamlandı.


2.1.%29 Tamamlandı.

2.2.%64 Tamamlandı.


3.1 %54 Tamamlandı.

3.2 %61 Tamamlandı

4.1.%21 Tamamlandı.
4.2. %34 Tamamlandı.


1.2. %15 eksik (6 program eksik)

  1. %36 eksik (6 program eksik)

3.2 %39 eksik (588 öğrenci eksik)

4.2 %66 eksik (328 öğrenci eksik) 1. Var olan doktora ve yüksek lisans programlarımızın tanıtım faaliyetlerini artırmaya yönelik en az yılda 2 defa Üniversitemiz Enstitüleriyle veya Enstitü Kurulu toplantısı yapılması

 2. Performans Göstergelerinde ye alan bilgilerde aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

PG3 Hedef Yüksek Lisans öğrenci sayısının 1300 olması daha gerçekçi olacaktır.

PG4 Hedef Doktora öğrencilerinin sayısının 300 olması daha gerçekçi olacaktır.
İzlem

2012

2012

20152015


Amaç 2: Alana katkıda bulunacak Yüksek Lisans ve Doktora araştırmalarının yapılmasını sağlayarak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel yayınların artırılmasının sağlaması.


Hedef 1 2015 yılı sonuna kadar Enstitü programlarında tamamlanan ve elektronik ortamda kamu oyu ile paylaşılan tezlerden yayınlanan ulusal ve uluslar arası makalelerin artması


Faaliyetler:
1. Öğrencilerin dersler çerçevesinde bilimsel yayın üretmeye teşvik edilmesi.
2. Bilimsel araştırmalara ayrılan mali kaynakların arttırılması

 1. Doktora veya yüksek lisans öğrencilerimiz aldıkları eğitim gereği mezuniyet aşamasında kendi bilimsel çalışmalarını (TEZ ÇALIŞMALARINI) yapmaktadırlar.

%100

 1. Öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmaların kamuyla paylaşılması için makale ve kitap yayınlanmasını daha çok teşvik etmek.
 1. Bilimsel araştırmalara ayrılan mali kaynakların arttırılması konusunda Üniversite yönetiminden destek alma konusunda girişimlerde bulunmaya devam edilecektir.

Performans Göstergeleri:
1. 2012 yılından başlayarak her yıl en az 2 bilimsel yayın artışıyla ulusal ve uluslararası bilimsel yayınların yapılması


  1. 2011 Aralık sonu Tamamlanan Doktora Tezi Sayısı -

  2. 2011 Aralık sonu Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi sayısı 108

  3. 2012 Aralık sonu Tamamlanan Doktora Tezi Sayısı 3

  4. 2012 Aralık sonu Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi Sayısı 100

 1. Çalışmalar Devam Etmektedir.
 1. 2012 yılında tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerinden en az 2’sinin bilimsel yayın olarak yapılması için teşvik edilmeye devam edilecektir

İzlem

2012

2012

2015

2015

Amaç 3: Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerine burs vererek önde gelen üniversitelerin iyi öğrencilerinin Enstitü programlarına çekilmesi


Hedef 1 2012-2013 ders yılından başlayarak burslu öğrenci sayısının artırılması.


Faaliyetler:

1. Lisansüstü Öğrencilere Verilecek Burs Esaslarına İlişkin Yönergenin hazırlanması
2. Bursların geniş çapta duyurulması

 1. Lisansüstü öğrenciler için burs yönergesi hazırlanmıştır.

 2. 2012-2013 güz yarıyılında Mütevelli Heyeti Başkanlığınca 4 kişiye %100 burs kontenjanı tahsis edilmiştir. Burs kontenjanları ve başvuru koşulları web sayfamızda ilan edilmiştir.


 1. %100
 1. %100
 1. Tamamlanmıştır.
 1. Başarılı öğrencileri Üniversiteye çekmek üzere Burs çeşitliliğinin artırılması hususunda toplantılar düzenlemeye devam edilecektir
 1. Burs kontenjanlarının çeşitli gazete ve web sayfalarında duyurulması devam edilecektir

Performans Göstergeleri:


 1. . Lisansüstü Öğrencilere Verilecek Burs Esaslarına İlişkin Yönerge Mütevelli Heyeti Başkanlığınca ilan edilmiştir.


2. Burslu öğrenci başvuru sayısının her dönem programlara alınan öğrenci sayısının yüzde onu düzeyinde artırılması.
 1. 2012 yılı itibariyle Burs yönergesi uygulanmaya başlanmıştır.


  1. 2011 Aralık sonu burs verilmemiştir.

  2. 2012 Aralık sonu %100 kazanan Doktora Programı öğrenci sayısı : 2

  3. 2012 Aralık sonu %100 burs kazanan Yüksek Lisans öğrenci sayısı 2


 1. %1002.1-

2.2 %100

2.3 %100
1.Tamamlanmıştır.

 1. Yılda en az burs hususunda 2 defa gazete veya sık kullanılan web sayfalarına ilan verilmesi sağlanmaya çalışılacaktır.İzlem 2015

2012

2012

2015

2015

Amaç 4: Uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve uluslar arası hareketliliği artırmak

Hedef 1 Lisansüstü öğrencilerin ve öğretim üyelerinin uluslar arası hareketliliğini artırmak

Faaliyetler:

1. Derslerde öğrencilerin farklı projeler ekseninde bir araya gelmelerinin sağlanması.

2. Öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşmalarının artırılması.

3. Bütün Anabilim Dallarının karşılıklı değişim programlarına katılmasının sağlanması4. Uluslararası hareketlilikle ilgili bilgi verme toplantılarının düzenlenmesi

5. Öğrencilerden her yarıyıl sonunda AKTS’yle ilgili geri bildirim alınması 1. Enstitümüz öğretim programları içerisinde farklı disiplinlere ait programlar mevcuttur. Öğrenciler yakın disiplinler arasında ders seçimi yapabilmektedirler. 1. Öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşmalarının artırılması için Enstitüde toplantılar düzenlenmiştir.
 1. Bütün Anabilim Dallarının karşılıklı değişim programlarına katılması teşvik edilmiştir.
 1. Üniversitemizde yapılan AKTS toplantılarına düzenli olarak katılınmış ve Anabilim Dalı Başkanlarıyla Enstitüde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
 1. Öğrencilere AKTS formları öğretim elemanlarınca doldurtulup teslim alınmıştır.%100
 1. Çalışmalar sürdürülmektedir.
 1. Çalışmalar devam etmektedir. 1. Çalışmalar devam etmektedir.
 1. Diğer Enstitülerle işbirliğine gidilerek tercih edilen güncel seçmeli dersler açılarak farklı grup öğrencilerini bir araya getirilmesi sağlanacaktır.

 2. Anabilim Dalı Başkanlıklarıyla yurtdışı Üniversiteleriyle işbirliği yapması için teşvik edilmesi sağlanacaktır.

 3. Öğretim programlarını tanıtıcı daha etkin web sayfası hazırlanacaktır.


Faaliyetlere uluslar arası hareketliliğinin öğrenciler için önemli boyutlarından olan AKTS etiketi çalışmalarının düzenli yapılan bir çalışmasını göstermek üzere 5.madde eklenmiştir:

Öğrencilerden her yarıyıl sonunda AKTS’yle ilgili geri bildirim alınması

Performans Göstergeleri:


 1. Her yarıyıl ilgili Anabilim Dalı Danışmanlarınca farklı Anabilim Dalı derslerinden öğrencilere ders seçimi yaptırılmaktadır. 1. Her yıl uluslararası hareketliliğe katılan öğrenci sayısını en az 5 artırmak


 1. Her yıl uluslararası hareketliliğe katılan öğretim üyesi sayısını en az 2 artırmak
 1. Enstitüde yılda 2 defa konu görüşülmektedir.
 1. Öğrenciler farklı Anabilim Dallarında açılan dersleri seçmeli ders olarak alabilmektedirler.

2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Aristotle University of Thessaloniki ile Erasmus anlaşması yapmıştır.

2012 Aralık sonu 2 öğrenci ERASMUS programına katılmıştır.
-(Burak KANDAZ Radyo, Sinema ve TV Yüksek Lisans Programı Lizbon Üniversitesi-PORTEKİZ)

-(Nagehan KAZANCI , Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı-Passau Üniversitesi-ALMANYA)
3.2012 bahar yarıyılında Tübingen Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Otfried HÖFFE İnsan Hakları ve Felsefe Yüksek Lisans Programlarımızda ders vermiştir

4.Kurullar güz ve bahar yarıyılında toplanmışlardır. (02.11.2011-20.01.2012 tarihlerinde yapılan toplantılar)2.%40

3.%50

%100


 1. Ders Seçimleri her dönem yapılmaktadır. 1. Artırılmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 1. Çalışmalar devam etmektedir. 1. Her yıl uluslar arası hareketliliği artırmak için Uluslararası Ofis veya Erasmus Koordinatörlüğüyle iletişim kurup öğretim elemanları ve öğrencilere en az yılda bir defa bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
İzlem

2012

2012

2015

2015

Amaç 5: Enstitüde verilen eğitim hizmetlerinin niceliksel ve niteliksel yönden geliştirilmesiHedef 1 Enstitümüzde 2015 yılı sonuna kadar idari personel istihdamının 4 kişiye yükseltilmesi, Enstitüde 2 araştırma görevlisinin istihdam edilmesi ve her yıl Anabilim Dallarının ihtiyaca göre mevcut akademik kadrolarını güçlendirerek öğretim üyesi ve öğrenci sayısını dengelenmesi

Faaliyetler:

1. Kadroya yeni Akademik ve İdari Personelin dahil edilmesi.

1.Enstitüde kadrolu öğretim elemanı bulunmadığından bağlı olan Anabilim Dalı Başkanlıklarının alanında uzman ve güçlü bir kadro kurmak için öğretim üyeleriyle iletişim kurmaları için girişimlerde bulunmaktadırlar.

Enstitü Sekreterliğinde 3 idari personel çalışmaktadır. Program sayıları artığından ve işyükü çoğalacağından idari kadronun da büyümesi gerekecektir.


 1. %50 1. Artırılmaya çalışılmaktadır.

Enstitüde verilen hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için Hedef 2’nin eklenmesi gerekmektedir: Hedef 2:

Enstitünün artan öğrenci sayısına daha iyi hizmet verebilmek maksadıyla fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

Performans Göstergeleri:

 1. Enstitüdeki İdari Personelin sayısının 4 kişi olması

 2. Enstitüde personelle birlikte çalışacak araştırma görevlisinin en az 3 olması

 3. Yüksek lisans ve doktora programları olan Anabilim Dallarında öğretim üyesi sayısını her yıl artırarak en az 10 öğretim elemanının varlığının sağlanması
  1. 2011 Aralık sonu idari personel sayısı 3 kişi

  2. 2012 Aralık sonu idari personel sayısı 3 kişi

 1. Girişimlerde bulunulmuştur.

 2. Yüksek lisans ve doktora programları olan Anabilim Dallarında öğretim üyesi sayısını her yıl artırarak Anabilim Dallarında en az 10 öğretim elemanının (asgari öğretim elemanı şartı göz önünde bulundurularak) varlığının sağlanmasına yönelik destek verilmektedir.


1.2 %75

2.%0

3. %90 1. Arttırılmaya Çalışılmaktadır

 2. Çalışmalar Devam Etmektedir.

 3. Çalışmalar Devam Etmektedir.
Hedef 2: Enstitünün artan öğrenci sayısına daha iyi hizmet verebilmek maksadıyla fiziksel koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması”


Faaliyetler:


 1. Enstitü Müdürlüğünün ve Sekreterliğinin daha geniş bir alanda kaliteli hizmet verebilmesi.


Enstitü Müdürlüğünün ve Sekreterliğinin daha geniş bir alanda hizmet verebilmesi için uygun mekan arayışları devam etmektedir.

Çalışmalar devam etmektedir.


Fiziki şartların iyileştirilmesi açısından artan daha kullanışlı sınıflar ve mekanlara olan ihtiyaçlarımız hakkında Rektörlük Makamına bilgi verilecektir.
Performans Göstergeleri


 1. 2015 yılı sonuna kadar daha geniş bir mekanda kaliteli hizmet verilebilmesi

Enstitü Müdürlüğünün ve Sekreterliğinin daha geniş bir alanda hizmet verebilmesi için Rektörlük Makamı yazılı bilgilendirilmiştir.

İzlem

2015


2012


2012


2015


2015Amaç 6: Diğer Üniversitelerin Enstitüleriyle iletişim kurularak ve işbirliği sağlanarak ulusal düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretimin kalitesinin geliştirilmesi.


Hedef 1 2015 yılı sonuna kadar diğer üniversitelerin Enstitüleriyle ilişkiye geçilerek her yıl en az 1 kez toplanmak suretiyle lisansüstü kalite güvencesi sağlayacak bir ulusal kurumun kurulmasının ve gelişmesinin sağlanması

Faaliyetler:

1.. Ortak sorunları çözmek üzere eylem planlarının geliştirilmesi

2: Bir akreditasyon kurumunun kurulması


İstanbul’daki Sosyal Bilimler Enstitülerinin katılımı ile bir toplantı yapılmıştır.

 1. Ortak sorunları çözmek üzere diğer Üniversitelerin Enstitüleriyle işbirliği devam etmektedir. Henüz eylem planı yapma aşamasına gelinmemiştir.Ortak sorunları çözmek üzere diğer Üniversitelerin Enstitüleriyle işbirliği yapılması ve

Bir akreditasyon kurumunun kurulması için çalışmalar devam etmektedir.


Performans Göstergeleri:

 1. Toplantılara katılacak enstitü sayısının her toplantıda artması.

 2. Akreditasyon almış program sayısının her yıl 5 artması
İzlem 2015

2012
2015

2015Amaç 7 : Kâğıtsız ofis ortamı oluşturmak.Hedef 1 2015 yılı sonuna kadar, gönderilen ve alınan belgelerin elektronik ortamda arşivlenmesinin sağlanması.

Faaliyetler:

1.Enstitü personelinin bu geçişi gerçekleştirmek üzere bir takvim geliştirmesi.

1. Enstitü Sekreterliğinde geçiş için çalışmalar başlatılmıştır.
 1. Bir takvim üzerinde çalışılmaktadır.
 1. Teknik altyapı konusunda ve Elektronik İmza için Üniversite Yönetimiyle toplantılar düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri:

 1. Enstitü yazışmalarının elektronik ortamda yazılanların sayısının artması

 2. Diğer birimlerden gelen yazıların elektronik ortama alınanların sayısının artması


 1. Enstitü yazışmalarının önemli bir kısmı elektronik ortamda yazılmaktadır.

 2. e-posta ile gelen yazışmaların bir kısmı kayıt altına alınmaktadır. 1. Arttırılacaktır.

 2. Arttırılacaktır.


 1. Teknik alt yapı ve elektronik imza geçerli olduğu taktirde bir çok resmi yazışmanın da hızlı ve ekonomik yapılabilmesi mümkün olacaktır.
İzlem

2012
2015

2015
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə