Bu nöMRƏDƏ KİtabxanaşÜnasliq mehmanəli Məmmədov, Esmira Nuriyeva
Yüklə 8.67 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü8.67 Kb.
BU NÖMRƏDƏ

KİTABXANAŞÜNASLIQ

Mehmanəli Məmmədov, Esmira Nuriyeva. Azərbaycanda depozitar kitabxanaların təşkili.

Elçin Əhmədov. Müasir kitabxanaşünaslıqda model anlayışları

Əli Rüstəmov, Nuriyyə Mustafayeva. Kitabxanalarda elektron sənədlərlə xidmət isinin təşkili

Aşur Əliyev, Vəfa Məmmədova. Universal onluq təsnifat (UOT) cədvəllərinin Azərbaycanda tətbiqinə dair...

Knyaz Aslan. Məhəmməd Füzuli yaradıcılığında kitab və mütaliə mövzusu

Sənubər Mustafayeva. Sənədlərin biblioqrafık təsvirində müasir təsvir qaydalarının tətbiqi

Akif Cəfərov. MKS şəraitində kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinə kitabxana xidmətinin təkmilləşdirilməsi məsələləri

Zəminə İbadova. Ali məktəblərdə oxuculara kitabxana xidmətinin təşkili

Gülnar İbrahimova. XX əsrin yaranmasında Azərbaycanda elmi kitabxanaların yaranması və inkişafı

Gülnar Xəlilova. Respublika Elmi Pedaqoji Kıtabxanasında oxuculara xidmətin müasir vəziyyəti

Xəyalə İsmayılova. B.Köçərli adına Azərbaycan Respublika Uşaq Kitabxanası müstəqillik illərində

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ

Əşrəf Xələfov. Azərbaycan ədəbi diyarşünaslıq biblioqrafıyasının metodik problemləri

Solmaz Sadıqova. Azərbaycan dövri mətbuatına dair retrospektiv biblioqrafık informasiya nəşrləri

Sima İsmayılova. 1965-1970-ci illərdə Azərbaycanda ədəbi-bədii biblioqrafik vəsaitlər sisteminin formalaşması

Xuramun Verdiyeva. Ə.Xaqaninin əsərləri pedaqoji biblioqrafiyanın obyekti kimi

Nərgiz Rzayeva. Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında biblioqrafik informasiyanin rolu

Mehriban Cəfərova. “Azərbaycan kitabı" biblioqrafik göstəricilərində teatrşünaslıq ədəbiyyatının əksi

Leyla Mədətova. «Azərbaycan-80» adlı biblioqrafik göstərici ədəbiyyatşünaslığın biblioqrafik informasiya təminatında mühüm vəsaitdir

KİTABŞÜNASUQ

Ramiz Həmidov. Cildlərin çap xüsusiyyətləri və üzləmə-cildləmə prosesləri

İnci Qasımova. Kitab və kitabçılıq işinin tərkib hissəsi kimi nəşriyyat işinin inkişaf perspektivləri

Fuad İsgəndərov. Tarix dərsliklərində sənədli materialların verilməsi və redaktəsi


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə