Bozkir lokman hekim mta lisesi MÜDÜRLÜĞÜ okul pansiyon idaresi – ÖĞrenci SÖzleşmesi
Yüklə 21.4 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü21.4 Kb.
BOZKIR LOKMAN HEKİM MTA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL PANSİYON İDARESİ – ÖĞRENCİ SÖZLEŞMESİ
Öğrencinin Yurt İdaresine Karşı Sorumlulukları

 1. MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun yapılan her türlü uygulamaya uyacağım.

 2. İlan tahtasını sık sık okuyacağım, ayrı bir uyarıya meydan vermeden ilanları kendim takip edeceğim.

 3. MEB ve Pansiyon İç Yönergesine göre yasaklanan nitelikteki cep telefonunu, maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları; makyaj malzemesi niteliğindeki ruj, rimel, göz kalemi, kirpik kıvrıştırıcısını, vb. malzemeyi çantamda, valizimde, dolabımda bulundurmayacağım.

 4. Hastalandığımda pansiyon idaresine/belletici öğretmenlere haber vereceğim.

 5. Doktor tarafından verilen ve sürekli olarak kullandığım ilaçları pansiyona yönetimine teslim edeceğim ve ilcalarımı belletici öğretmenler nezaretinde kullanacağım.

 6. Etüt saatlerinde cep telefonumun açık olmasının suç olduğunu, cep telefonumdaki mesajlardan sorumlu olduğumu, telefonumu başkalarına kullandırmayacağımı, cep telefonumun hat ve imei numarasını yurt idaresine vermem gerektiğini biliyorum.

 7. Kurumun, arkadaşlarımın eşyalarına verdiğim her tür zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.

 8. Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi okul ve pansiyon idaresine bildireceğim.

 9. Pansiyonun bahçesinin dışına dahi izinsiz çıkmayacağım. Her nereye gidersem gideyim kesinlikle izin alacağım. İzin almadan pansiyonun bahçesinin dışına bile çıkmamın yasak olduğunu biliyorum.

 10. Evci izinlerimi formda belirttiğim adreste geçireceğim, velimin izni olmadan hiç bir yere gitmeyeceğim.

 11. Çarşı izni için, kurs için pansiyon idaresine yaptığım beyanların sonucunu şimdiden kabul ediyorum.

 12. Yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik yapacağımı, nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.

 13. Pansiyona belirtilen saatlerde geleceğimi ve pansiyonu belirtilen saatlerde boşaltacağımı, evci iznine giderken beyan edilen adrese gideceğimi kabul ediyorum.

 14. Kullanımıma ve sorumluluğuma verilen oda, demirbaş niteliğindeki eşyaları (dolap, ranza, yatak, battaniye, yastık, nevresim takımı, alez, masa, sandalye vb.) titiz bir şekilde özenle kullanmam gerektiğini biliyorum; aksi halde doğacak zararları anında ödemeyi kabul ediyorum.

 15. Hizmetimize sunulan pansiyonun taşınmaz mallarını (kapı, pencere, duvar, lavabolar vb.) titiz bir şekilde ve özenle kullanmam gerektiğini biliyorum; aksi halde doğacak zararları anında ödemeyi kabul ediyorum.

 16. Pansiyondaki arkadaşlarımla iyi geçinmem gerektiğini, huzursuzluk çıkarmamam gerektiğini, aksi halde pansiyon yönetimince cezalandıracağımı biliyorum.

 17. Pansiyon içinde ve çevresinde sigara ve alkol kullanmanın ve pansiyona içkili bir şekilde gelmenin suç olduğunu, aksi halde pansiyon yönetimince cezalandıracağımı biliyorum.

 18. Yatağımı her gün yapmam gerektiğini biliyorum.

 19. Odamı temiz ve tertipli kullanacağım, ortalık yerde çamaşır vb. eşya bırakmayacağım

 20. Valizimi valiz odasında muhafaza edeceğim.

 21. Duvarlara, dolaplara, masalara, sandalyelere, ranzalara, kapılara vb. yerlere poster, yazı, resim vb. asmayacağım.

 22. Evci iznimi beyan ettiğim adreste geçirmem gerektiğini, aksi halde tüm sorumluluğun kendime ait olacağını biliyorum.

 23. Evci iznine çıkacağım hafta evci izin defterini Perşembe akşamı doldurmam gerektiğini biliyorum.

 24. Etüt çalışmalarına katılmak zorunda olduğumu biliyorum.

 25. Odalarda kahve makinesi, çay makinesi, su ısıtıcısı, saç düzleştiricisi gibi elektrikli cihazları kullanmayacağım.

 26. Öldürücü, kesici, delici ve yaralayıcı her türlü aleti pansiyona sokmayacağım.

 27. Pansiyon yönetimince belirlenen tasarruf tedbirlerine uyacağım.

 28. Arkadaşlarıma ve pansiyon çalışanlarına karşı saygılı davranacağım.

 29. (Paralı kalanlar için) Pansiyon taksitlerinin yılda biri peşin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Ocak, Mart aylarının en geç 10’una kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde pansiyondan kaydımın silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum.

Yurt İdaresinin Öğrenciye Karşı Sorumlulukları

Yukarıdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan öğrencilerimize, yurtta kaldıkları süre içerisinde hiçbir ayrım yapılmadan “Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları”nda belirtilen esaslar doğrultusunda; rahat, huzurlu, hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim hizmeti verilecektir.


…. / …. / 2015

Öğrencinin

Adı : ………………………………

Soyadı : ………………………………İmzası : ………………………………

BOZKIR LOKMAN HEKİM MTA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL PANSİYON İDARESİ – VELİ SÖZLEŞMESİ
Velisi bulunduğum …….. sınıfı, ……..nolu …………………………… nın okulunuz pansiyonunda parasız / paralı yatılı olarak kalmasını istiyorum. Yatılılığa kabul edildiği takdirde aşağıdaki yazılı maddeleri kabul ediyorum.

Velinin Yurt İdaresine Karşı Sorumlulukları

 1. Öğrencimin, MEB tarafından kabul edilen ve kabul edilecek pansiyon yönetmeliklerine ve bu yönetmeliklere uygun yapılan her türlü uygulamaya uymasını sağlayacağım.

 2. Veli toplantılarında alınan her tür karara, pansiyon iç yönergesindeki kararlara katılacağım.

 3. Kurum eşyalarına, arkadaşlarının eşyalarına verdiği her türlü zararı, itiraz etmeksizin ödeyeceğim.

 4. Verdiğim adres veya telefonda meydana gelecek değişiklikleri mümkünse aynı gün, değilse ertesi okul ve yurt idaresine bildireceğim.

 5. Pansiyon idaresi tarafından öğrenci aracılığı ile resmi yazı ile sabit telefonla cep telefonuyla veya cep telefonu mesajı ile çağrıldığımda en kısa zamanda geleceğim.

 6. Bakanlıkça ve pansiyon iç yönergesince yasaklanan nitelikli cep telefonunu, maddi değeri yüksek eşyayı, öğrenci harçlığı limitinin üstünde parayı, reçeteli veya reçetesiz ilaçları, makyaj malzemesi niteliğindeki ruj, rimel, göz kalemi, kirpik kıvrıştırıcısı, vb. malzemeyi öğrencimin üzerinde ve yanında bulundurmaması gerektiğini biliyorum.

 7. Yurdun ziyaret saatleri dışında önemli bir durum olmadıkça ziyaret için öğrenciyi çağırmayacağım, etüt saatlerinde öğrencime telefon açmayacağım. Etüt saatlerinde cep telefonunun açık olmasının yasak olduğunu biliyorum. Öğrencimin uymasını sağlayacağım.

 8. Öğrencimin rahatsızlanıp hastaneye gönderilmesi gerektiği durumlarda okul idaresinin ve öğretmenlerin öğrencimi hastaneye götürmesine izin veriyorum ve yolda ya da hastanede oluşabilecek olumsuzluklarda hiç kimseyi sorumlu tutmayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum, böyle durumlarda saatine bakmaksızın öğrencimle ilgileneceğim.

 9. Öğrencimin hafta sonu izinlerini ilişikteki formda verdiğim adreste geçirmesini, verdiğim adreste herhangi bir sorun olursa yasal sonuçlarını, öğrencimin idareden gizli başka bir adreste kalması halinde meydana gelecek kanuni sorumlulukları kabul ediyorum.

 10. Öğrencimin pansiyonda kalırken yemekhane, yatakhane, etüt salonları ve okulda nöbetçilik yapacağını biliyorum, nöbetlerin tutulmamasının disiplin suçu olduğunu biliyor ve kabul ediyorum.

 11. Öğrencimdeki bütün rahatsızlıkları doğru ve açık bir şekilde pansiyon idaresine bildireceğim. Önceden var olan ve beyan etmediğim ancak daha sonra ortaya çıkan rahatsızlık neticesinde öğrencimin pansiyonda kalması sakıncalı olursa öğrencimi pansiyondan ivedi olarak alacağımı, yasal sonuçlarına katlanacağımı biliyor ve kabul ediyorum.

 12. Öğrencimin pansiyonda belirtilen saatlerde gelmemesinden veya evci izni ile pansiyondan ayrılıp eve ya da belirtilen adrese gitmemesinden okul/ pansiyon idaresi sorumlu değildir.

 13. Evci iznine Cuma günü ders saatinin bitimiyle çıkılacağını biliyorum. Bunun dışında öğrencimin evci iznine çıkması gerekirse pansiyon yönetimine dilekçe ile başvurmam gerektiğini, aksi halde öğrencimin evci iznine gönderilmeyeceğini biliyorum.

 14. Öğrencimin evci iznine geliş ve gidişlerinde pansiyon giriş ve çıkış saatlerine uymasını sağlayacağım.

 15. Öğrencimin okul/pansiyon yönetimine yapacağı eksik, yanlış veya yalan beyanlardan doğacak olumsuzluklardan okul/pansiyon yönetiminin kesinlikle sorumlu olmadığını biliyorum.

 16. (Paralı kalanlar için) Yurt taksitlerinin yılda biri peşin, üç taksit halinde ve Eylül, Kasım, Ocak, Mart aylarında ayın onuna kadar ödendiğini, belirtilen tarihlerde ödemediğim takdirde öğrencimin yurttan kaydının silineceğini biliyorum ve kabul ediyorum.


Yurt İdaresinin Veliye Karşı Sorumlulukları

Yukarıdaki maddeleri kabul eden ve uygulayan velilerimizin çocuklarına, yurtta kaldıkları süre içerisinde hiçbir ayrım yapılmadan “Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları”nda belirtilen esaslar doğrultusunda; rahat, huzurlu, hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim hizmeti verilecektir.


…. / …. / 2015

Öğrenci Velisinin

Adı : ………………………………

Soyadı : ………………………………İmzası : ………………………………


_CLOAKING


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə