Bİyokimya
Yüklə 0.93 Mb.
səhifə9/24
tarix25.04.2016
ölçüsü0.93 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

BİYOKİMYA

21-Hemoglobin özelliği olmayan hangisidir?


 1. Dört adet polipeptid zincirden oluşur

 2. Oksijen taşınması

 3. Allosterik özellik taşıyan proteindir

 4. Oksihemoglobin eğrisi hiperboliktir

 5. Myoglobine göre daha az oksijene affinitesi azdır

22-İdrarda metilmalonat görülmesi hangisinin eksikliğinde görülür?

 1. Folik asit

 2. Vitamin B12

 3. Pridoksin

 4. Tiamin

 5. Vitamin C

23-Plazmada proteinlere bağlanarak taşınan vitamin hangisidir?

 1. Folik asit

 2. Biotin

 3. Askorbik asit

 4. Vitamin D

 5. Lipoeik asit

24-Son 2-3 ay içinde glukoz düzeyini hangisi gösterir?

 1. Glukoz tolerans testi

 2. Tolbutamin testi

 3. Adrenalin testi

 4. HbA1c


25-Karaciğer hücre harabiyetini hangi enzim gösterir?

 1. Transaminaz (SGOT,SGPT)

 2. LDH1

 3. ALP

 4. GGT

 5. Nükleotidaz

26-Glikoz-6-fosfataz eksikliği hangisinde olur?

 1. Pompe

 2. Von Gierke

 3. Mc ardle

 4. Anderson

 5. Cori-forbes hastalığı

27-Refsum hastalığında karaciğer ve beyinde biriken dallanmış zincirli yağ asidi hangisidir?

 1. Fitanik asit

 2. Linoleik asit

 3. Prolesoik asit

 4. Nevromik asit

 5. Arakid asid

28-Elektroforezde  piki oluşturan familyal hiperlipoproteinemi hangisidir?

 1. Tip I

 2. Tip II

 3. Tip III

 4. Tip IV

 5. Tip V

29-Kolesterolü esterle diğer lipoproteinlere taşıyan hangisidir?

 1. Şilomikron

 2. HDL

 3. LDL

 4. VLDL

 5. IDL

30-Ksantin oksidaz eksikliğinde kandaki düzeyi düşük olan hangisidir?

 1. Kreatin

 2. Glukoz

 3. Ürik asit

 4. Albümin

 5. Kolesterol

31-cAMP hangisinde ikinci haberci olarak rol almaz?

 1. Glukagon

 2. FSH

 3. GH

 4. ADH

 5. Östrojen

32-İnsülin hangi enzimin aktivitesini azaltır?

 1. Fosfodiesteraz

 2. Purivat dehidrogenaz

 3. Asetil-CoA karboksilaz

 4. Fosforilaz

 5. 6 MH sentaz


33-Kas kasılması için depo edilen yüksek enerjili fosfat içeren hangisidir?

 1. AMP

 2. Fosfokreatin

 3. 1-3 difosfogliserat

 4. fosfoenol piruvat

 5. fosfo arjinin

34-Bakır metabolizma bozukluğu hangisinde görülür?

 1. Osteogenezis imperfekta

 2. E.danlos IV

 3. E.danlos VI

 4. Marfan sendromu

 5. Menkes

35-Aşağıdakilerden hangisi mideden salgılanan endopeptidazdır?

 1. Pepsin

 2. Tripsin

 3. Karboksipeptidaz A

 4. Kimotripsin

 5. Aminopeptidaz

36-Glomerüler filtrasyon hızını gösteren endojen madde hangisidir?

 1. Mannitol

 2. Sorbitol

 3. Kreatinin

 4. İnülin

 5. Hiçbiri

37-Plazminojeni aktif hale getirerek trombolitik etki yapan hangisidir?

 1. Enterokinaz

 2. Urokinaz

 3. Pirulikinaz

 4. Meuonat

 5. Tirozin

38-Prostat kanserinde hangi enzim artar?

 1. Asit fosfataz

 2. GGT

 3. SGOT

 4. LDH

 5. ALP

39-GABA hangisinin dekarboksilasyon ürünüdür?

 1. Dopamin

 2. Tirozin

 3. Glutamat(glutamik asit)

 4. Glisin

 5. Aspartat

40- Sinir ucunda uptake olmayan hangisidir?

 1. Noradrenalin

 2. Dopamin

 3. Serotonin

 4. Asetilkolin

 5. Gunetid


1996 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

BİYOKİMYA

21-Hangi aminoasitin dekarboksilasyonu ile vazodilatatör bileşik oluşur?


 1. Arjinin

 2. Histidin

 3. Aspartik asit

 4. Glutamin

 5. Prolin

22-5 hidroksikolekalsiferolün spesifik bir enzim ile 1 nolu pozisyonda hidroksilasyonu hangi organda gerçekleşir?

 1. Kalp

 2. Karaciğer

 3. Böbrek

 4. Pankreas

 5. Mide

23-LDL aşağıdakilerden hangisine bağlanır ve hücre içine girer?

 1. Apo A

 2. Apo C

 3. Apo D

 4. Apo B-100

 5. Apo B-48

24-Aşağıdakilerden hangisi yağlı karaciğer oluşumunda etkili değildir?

 1. Kolin eksikliği

 2. Etanol alımı

 3. Karbon tetra klorür alımı

 4. Orotik asit alımı

 5. Metiyonin alımı

25-Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkisi değildir?

 1. Glikojenolizi arttırması

 2. Lipojenezi arttırması

 3. Keton oluşumunu baskılar

 4. Glukoz oksidasyonunu arttırır

 5. Glikoneogenezi yavaşlatır

26-Bağırsakta safra tuzu eksikliğinde karaciğerde sentezlendikten sonra modifikasyonu bozulan protein hangisidir?

 1. Albumin

 2. Protrombin

 3. Globulin

 4. Seruloplazmin

 5. Haptoglobulin

27-Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisi akut faz reaktanı değildir?

 1. Haptoglobulin

 2. Alfa-1 antitripsin

 3. Alfa-1 asit glikoprotein

 4. Transferrin

 5. Fibrinojen

28-Plazmada fibrinojen hangi bölgede gözlenir?

 1. Alfa-1 globulin bölgesi

 2. Alfa-2 beta arası

 3. Alfa-1,alfa-2 arası

 4. Alfa-2 globulin bölgesi

 5. Beta-gama arası


29-Safra asitleri hangi formda salgılanırlar?

 1. Serbest olarak

 2. Askorbik asite bağlı olarak

 3. Kolesterol esteri biçiminde

 4. Glisin yada taurine bağlı olarak

 5. Beta glukronik asite bağlı olarak

30-Yağ dokusunda hangi enzim hız sınırlayıcı olarak görev alır?

 1. Lipoprotein lipaz

 2. Hormona duyarlı triaçilgliserol lipaz

 3. Gliserokinaz

 4. Açil kontrol sentetaz

 5. Monoaçil gliserol lipaz

31-Hangi kas proteininde ATPaz aktivitesi vardır?

 1. Troponin C

 2. Aktin

 3. Tropomyozin

 4. Miyozin

 5. Troponin T

32-Eritrositlerde hangi enzim eksikliğinde primakin, aspirin ve sülfonamid gibi oksidan ilaçların alımında hemoliz meydana gelir?

 1. Hekzokinaz

 2. Piruvat kinaz

 3. Glukoz-6-fosfataz

 4. Enolaz

 5. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz

33-Aşağıdaki karşılaştırmalarda hangi hormon diğerinin sentez ve salınımını etkilemez?

 1. ACTH-kortizol

 2. Anjiotensin II –aldesteron

 3. TSH –T3 ve T4

 4. LH –testesteron

 5. Somatostatin –Büyüme hormonu

34-Hangi hormon hücre içi reseptörlere bağlanarak etki eder?

 1. Kortizol

 2. İnsülin

 3. TSH

 4. LH

 5. Anjitansin II

35-Melatonin nerede hangi aminoasitten sentezlenir?

 1. Hipofiz-triptofan

 2. Hipofiz-fenilalanin

 3. Pineal bez-fenilalanin

 4. Pineal bez-tirozin

 5. Pineal bez-triptofan

36-Hangi tip hemoglobin deoksiformda iken birbirine yapışır ve anemi oluşmasına sebep olur?

 1. Hb F

 2. Hb A

 3. Hb A2

 4. Hb M

 5. Hb S


37-Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde Lesch-Nyhan sendromu meydana gelir?

 1. Aminofosforibozil

 2. Ribonükleotid redüktaz

 3. Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz

 4. Riboz fosfat pirofosfokinaz

 5. Adenin fosforibozil transferaz

38-E.Colide DNA replikasyon hatasını hangi enzim düzenler?

 1. DNA polimeraz I

 2. DNA polimeraz II

 3. Topoizomeraz

 4. Endonükleazlar

 5. DNA ligaz

39-Azaserin ve diazanorlösin ‘de novo’ pürin sentezinde görev alan maddelerden hangisine benzer ve onun yerini alarak sentezini inhibe eder?

 1. Aspartik asit

 2. Glutamin

 3. Glisin

 4. N10 formil tetra hidrofolik asit

 5. N5,N10 metenil tetra hidrofolik asit


1996 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə