Bİyokimya
Yüklə 0.93 Mb.
səhifə3/24
tarix25.04.2016
ölçüsü0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

BİYOKİMYA

21-Aşağıdakilerden hangisi glikojenolizi arttırır?


 1. Epinefrin

 2. İnsülin

 3. Tiroksin

 4. ACTH

 5. Prolaktin

22- Aşağıdakilerden hangisi glikojenolizi arttırır?

 1. Anjitensin

 2. Prostoglandin

 3. Glukagon

 4. Tiroksin

 5. Glutation

23-UDP_glukronil transferaz eksikliği hangisinde görülür?

 1. Crigler najjar

 2. Dubin-johnson

 3. Hurler sendromu

 4. Hunter sendromu

 5. Gilbert sendromu


24-Aşağıdakilerden hangisi böbrekte yapılmaz?

 1. Anjitansinojen

 2. Renin

 3. Eritropoetin

 4. Vitamin D

 5. Prostoglandinler(PG)

25-Aşağıdakilerden hangisi ikinci taşıyıcı olarak cAMP kullanmaz?

 1. Tiroksin

 2. TSH

 3. Glukagon

 4. Epinefrin

 5. FSH

26-İki-üç ay önceki kan glikoz düzeyini hangisi belirler?

  1. Hematokrit

  2. Sedimentasyon

  3. Fe bağlama kapasitesi

  4. HbA1c

  5. Açlık kan şekeri

27-Aşağıdakilerden hangisi kolesterolden gelişmez?

 1. Östradiol

 2. Aldesteron

 3. Pregnanolon

 4. Testesteron

 5. PGE2

28-Kanda asit fosfataz hangisinde yükselir?

  1. Prostatit

  2. Testis ca

  3. Epididimit

  4. Prostat ca

  5. BPH

29-Fenil etonolamin-N-Metiltransferazı aktive eden aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Aldesteron

 2. Adrenalin

 3. İnsülin

 4. Glukagon

 5. Kortizol

30-Midede H+ iyonu taşınması aşağıdakilerden hangisiyle olur?

 1. Na

 2. P

 3. Ca

 4. Mg

 5. HCO3-

31-İnsülin alan bir kişide şuur bulanıklığı görüldüğünde ilk ne yaparsınız?

 1. İnsülin verilir

 2. Kan şekeri bakılır

 3. İdrar mikroskopisine bakılır

 4. Kreatine bakılır

 5. İdrarda aseton bakılır

32-Aşağıdakilerden hangisi plazma proteinlerinin görevi değildir?

 1. Onkotik basıncı sağlamak

 2. O2 taşımak

 3. Koagülasyonda görev almak

 4. Ig yapısında yer almak

 5. İlaç moleküllerinin taşınımında yer olmak


33-Aşağıdakilerden hangisi böbrekte D vitamini yapımını en çok aktive eder?

 1. Hiperfosfatemi

 2. Hipofosfatemi

 3. Hipomagnezemi

 4. Hiperkalsemi

 5. Hipermagnezemi

34-Primer ve sekonder hiperaldesteronizm ayırımı hangisi ile olur?

 1. Kan aldesteron düzeyi

 2. Kan renin düzeyi

 3. K düzeyi

 4. Serum osmolaritesi

 5. İdrar dansitesi

35-Anemi tanısında kullanılmayan aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hemoglobin

 2. Hemotokrit

 3. SGOT

 4. Fe bağlama

 5. Serum demiri

36-Aşağıdakilerden hangisi Nieman pickteki patolojidir?

 1. Glikoprotein

 2. Gangliozid

 3. Sfingomyelin

 4. Sfingoglikolipid

 5. Mukopolisakkarid

37-Mikrotubul yapıyı bozarak hücre iskeletini bozan hangisidir?

  1. Azoserin

  2. Kolşisin

  3. Rotenom

  4. Malation

  5. Metranidazol

38-Tiamin eksikliği hangi hastalıkta görülür?

 1. Beri beri

 2. Skörbüt

 3. Pellegra

 4. Pseudotümör cerebri

 5. Albinizm

39-Aşağıdakilerden hangisi karaciğer sirozunda ödemin nedeni değildir?

 1. Su-Tuz tutulumu

 2. Lenfatik obstrüksiyon

 3. Hipoalbuminemi

 4. Hiperbilirubinemi

 5. Sekonder hiperaldesteronizm

40-Gaucher hastalığında aşağıdakilerden hangisi toplanır?

 1. Kolesterol

 2. Sfingomyelin

 3. Serebrozit

 4. Gangliozit

 5. Glikojen


1990 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

BİYOKİMYA

21-Glukozun hücre içine girmesi için insüline ihtiyaç göstermeyen aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Kalp kası

 2. Karaciğer

 3. İskelet kası

 4. Yağ hücresi

 5. Tiroid

22-Desmozin bağlarında biraraya gelerek köprü aminoasit hangisidir?

 1. Lizin

 2. Sistein

 3. Alanin

 4. Fenilalanin

 5. Triptofan

23-Aşağıdakilerden hangisinin sentezi mitokondiride olur?

  1. Kardiolipin

  2. Glikoz

  3. Tirozin

  4. Alanin

  5. 2-4 nitrofenil alanin

24-DNA da pürin yerine pirimidin gelmesine ne ad verilir?

 1. Transversiyon

 2. Transdüksiyon

 3. Translasyon

 4. Delesyon

 5. İnversiyon

25-Prusya mavisi aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

 1. Kemik iliği hücresel infiltrasyonu göstermede

 2. Lenfosit boyanmasında

 3. Retikülosit boyanmasında

 4. Trombosit boyanmasında

 5. Kemik iliği depo demiri boyanmasında

26-Heparinin etki şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Protrombinden trombin oluşumunu engeller

 2. Siklooksijenaz enzimini inhibe eder

 3. K vitamini antagonistidir

 4. Fibrinolizi inhibe eder

 5. Trombosit agregasyonu yapar

27-K vitaminine bağlı olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Faktör 2

 2. Faktör 7

 3. Faktör 8

 4. Faktör 9

 5. Faktör 10

28-Alveol yüzey gerilimini azaltan kollabe olmayı engelleyen madde nedir?

 1. Sürfaktan

 2. 1-antitripsin

 3. Iga

 4. Lesitin

 5. C3


29-Proopiomelanocortinde olmayan aşağıdakilerden hangisi stimüle olur?

 1. Endorfin

 2. -MSH

 3. ACTH

 4. FSH

 5. -Endorfin

30-Streste ilk artan hormon hangisidir?

 1. Katekolaminler

 2. ACTH

 3. Kortikosteroidler

 4. Tiroid

 5. TSH

31-Tiroid hormonlarının (T3-T4) tiroid folliküllerinde depo şeklinin adı nedir?

 1. Tiroksin bağlayıcı protein

 2. Tiroksin bağlayan prealbumin

 3. Tiroglobulin

 4. Monoiodotironin

 5. Diiodotironin

32-Hücre zarlarının yapısında bulunan, nörotransmitter olarak SSSinde görev yapan ve nöromusküler uyarıda rol alan iyon hangisidir?

 1. K

 2. Na

 3. Mg

 4. Ca

 5. P

33-HDL için hangisi doğrudur?

 1. Koroner arter hastalğı riskini azaltır

 2. Düşük dansiteli lipoproteindir

 3. Trigliserit oranı yüksektir

 4. KC den çevre dokulara trigliserit taşır

 5. Egzersizle azalır

34-Oral glikoz tolerans testinde kan şekeri hangi saatte (bakılır, ölçülür) en yüksektir?

 1. ½ saat

 2. 1 saat

 3. 1,5 saat

 4. 2 saat

 5. 5 saat

35-Elektron transport zincirinde H+lerini O2 ye veren, transport zincirinin en sonunda yer alan sitokrom aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sitokrom a

 2. Sitokrom b

 3. Sitokrom c

 4. Sitokrom aa3 (sitokrom oksidaz)

 5. Sitokrom b2

36-Eritrositlerde O2 dissosiyasyon eğrisinin sağa kaymasında rölü olan aşağıdakilerden hangisidir?

 1. -gliserofosfat

 2. 2-3 difosfogliserat

 3. ATP

 4. cAMP

 5. Glikoz-6-fosfataz


37-Androjenlerin idrarda atılım ürünü nedir?

 1. 17 hidroksisteroid

 2. 17 ketosteroid

 3. DHEA

 4. Androstenodion

 5. 11 deoksikortikosteron

38-TRH aşağıdakilerden hangisinin artışına sebep olmaz?

 1. TSH

 2. T3, T4

 3. LH

 4. Vazopressin

 5. Prolaktin

39-Heparin ile lipoliz arasındaki ilişki nedir?

 1. Lipoprotein lipazı arttırır

 2. Serbest yağ asitlrini azaltır

 3. Kanda kolesterol miktarını arttırır

 4. Yağ dokusundan lipolizi arttırır

 5. Gastrointestinal kanaldan yağ emilimini arttırır

40-Kortizonun etkisi için doğru olan hangisidir?

 1. Glikoneogenezi arttırır

 2. Glikolizi arttırır

 3. Glikojenolizi azaltır

 4. (+) nitrogen balansı yapar

 5. Total vücut sodyumunu azaltır


1990 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə