BİTİrme projesi yazim kilavuzu böLÜmler
Yüklə 43.43 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü43.43 Kb.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu

BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU
 1. BÖLÜMLER

Bitirme Projesi, belirli bir konu hakkında yapılan bir araştırmayı tüm yönleriyle açıklayan ve doğrulayan dökümandır. Çalışma konusu hakkında günümüze kadar yapılmış olan araştırmalar geniş ve basit bir şekilde tanıtılmalıdır. Çalışmanın sonunda çalışma boyunca elde edilmiş olan bilgi birikimi çalışma bulguları ile birleştirilerek sonuçlar verilmelidir.


Tez temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.


Kapak

Önsöz

İçindekiler

Şekil Listesi

Tablo Listesi

Sembol Listesi

Kısaltma Listesi

Özet

Summary (Yabancı Dilde Özet)

Giriş (Konu, Çalışmanın Amacı ve İçeriğinin açıklanması)

Genel Kısımlar

Kullanılan Araç ve Yöntem

Tartışma ve Sonuç

Kaynaklar (Köşeli parantez içinde ve metin içinde konu ile ilgili cümlenin sonunda verilmelidir. Kaynak kısmındaki sıra metin içindeki sırayı takip etmelidir.)

Ekler

Özgeçmiş 1. GENEL YAZIM KURALLARI

Tezler A4 (210mm X 297mm) boyutlarındaki beyaz kağıtların sadece bir yüzüne yazılır. Cilt kapağı ve sırtlık örnekleri ilgili dosyalardan görülebilir.
 1. Yazım Şekli

Tez metni Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto (yazı büyüklüğü) ile yazılır. İçindekiler bölümü, başlıklar, tablo ve şekil açıklamaları haricindeki diğer kısımlar 12 punto ile yazılır. Metinler dik ve normal harflerle yazılır. Koyu harfler başlıklarda kullanılır. Virgül ve noktadan sonra bir karakter boşluk bırakılır.

 1. Sayfa Düzeni

A4 boyutundaki kağıdın üst ve altından 2 cm, sağından 1.5 cm, solundan ise 3.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Tez metni ve başlıklar sağ ve sol kenara dayalı (justify) yazılır. Tablo ve şekil açıklamaları sayfanın ortasına yazılmalıdır.
 1. Satır Aralıkları ve Düzeni

Tez metni 1.5 aralıkla yazılmalıdır. Ancak; Önsöz, Şekil Listesi, Tablo Listesi, Sembol Listesi, Özet, Summary, Kaynaklar, Ekler, Özgeçmiş ve tez metni içindeki şekil/tablo açıklamaları 1.0 aralıkla yazılır. İçindekiler bölümünde 1.5 aralık kullanılabilir. Tez metninde paragraflar arasında bir adet satır boşluğu bırakılır ve paragraf başlangıcına sayfa solundan başlanır, sekme (girinti) kullanılmaz.
 1. Başlıklar

Bölüm başlıkları (Önsöz, İçindekiler, ... , Giriş, Araç ve Yöntem, ... , Ekler, Özgeçmiş) birinci derece başlıklar olarak yazılırlar. Birinci derece başlıklar yeni bir bölüme geçişi gösterdiğinden her zaman sayfa başlarında yer almalıdır. Tüm başlıklar sağa ve sola dayalı (justify) olarak yazılırlar. Başlık özellikleri aşağıdaki gibidir:
 • 1. derece başlıklar; BÜYÜK HARF, 14 PUNTO, KOYU HARFLERLE.

 • 2. derece başlıklar; BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, KOYU HARFLERLE.

 • 3. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, Koyu Harflerle.

 • 4. derece başlıklar; Kelime Baş Harfleri Büyük Harf, 12 Punto, İtalik Harflerle.

Dördüncü derece başlıkların kullanımı genellikle tercih edilmese de mecburi durumlarda kullanılabilir. Dördüncü dereceden daha alt derecede başlık kullanılmaz. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en azından 2 satır daha sığdırılamıyorsa başlık sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz.
 1. Sayfa Numaralama

Kapak dışındaki tüm sayfalar numaralandırılır. Sayfa numaraları Times New Roman 10 punto ile yazılır. Tezin, Önsöz, İçindekiler, Şekil Listesi, Tablo Listesi, , Özet ve Yabancı Dilde Özet (Summary) bölümleri romen rakamları (I, II, III, IV, ...) ile sayfanın alt ortasından numaralanır. Giriş, Genel Kısımlar, ... , Ekler, Özgeçmiş bölümleri (1, 2, 3, ...) şekinde sayfanın üst ortasından numaralanır.


Ekteki Örnek Bitirme Projesi dökümanında sayfalar doğru şekilde numaralandırılmıştır. Bunu gerçekleştirmek için Sayfa sonu, Bölüm sonu ayarlamaları gerçekleştirilmiştir.


Bu bilgiler Office Word içinde olan Göster/Gizle (Show/Hide) butonu ile görülebilir. Sayfa numaralandırmalarının doğru şekilde gerçekleşmesi için bu ayralamaları doğru yapmaya veya örnek dosya üzerinde bunları kaldırmamaya dikkat ediniz.
 1. Tablolar ve Şekiller

Tablolar ve şekiller metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Bir yada birkaç tablo/şekil aynı sayfada yer alabilir.


Tablo/şekil açıklaması tablo numarası ve tablo adından oluşur. Tablo/şekil numarasındaki ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam ise tablo veya şeklin o bölüm içindeki sıra numarasıdır. Tablo/şekil adı tablo/şeklin ne olduğu hakkında kısa bilgi verir. Her tablonun adı tablonun üstüne, her şeklin adı şeklin altına yazılır.
Şekiller ve Tablolar bölüm numarasına göre numaralandırılmalı, şekil açıklamaları, şeklin altına, Tablo açıklamaları tablonun üzerine yazılmalıdır. Şekil ve Tablo metin içinde mümkün olan en yakın yere konulmalıdır. Metin içinde referans gösterilerek belirtilmelidir.
Tablo/şekil numaralarında ve tablo/şekil adlarında Times New Roman 11 punto yazı karakteri ve 1.0 satır aralığı kullanılır. Tablolar ve şekillerdeki grafikler sayfaya ortalanarak konulur. Benzer şekilde tablo ve şekil açıklamaları da sayfa sınırlarına ortalanarak yazılır. Tablo/şekil altına yazılacak olan her türlü bilgi için 8 punto yazı büyüklüğü kullanılacaktır. Tablo içindeki yazıların 10 puntodan büyük olmaması tavsiye edilir. 1. BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİLER
 1. Bölümlerin İçerikleriBölüm Adı


İçerik

Önsöz

Destekleyen kişi,..vb.teşekkür edilir.

İçindekiler

Bölüm ve alt bölüm başlıklarının ve sayfa numaralarının gösterildiği bölümdür.

Şekil Listesi

Kullanılan şekil adlarının listesidir.

Tablo Listesi

Kullanılan tablo adlarının listesidir.

Sembol Listesi

Kullanılan sembollerin anlamlarının listesidir.

Kısaltma Listesi

Kullanılan kısaltmaların açıklamalarının listesidir.

Özet

Çalışmanın hangi amaçla, nasıl yapıldığı, önemli ve özgün bulgularla açıklanmalıdır. Proje adı başlık olarak verilir.

Summary

Özetin karşılığıdır. Projenin İngilizce adı başlık olarak verilir.

Giriş

Projenin tanıtımının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde konu hakkında bilgi verilir. Son paragrafta bu çalışmanın detayları belirtilir.

Genel Kısımlar

Bu bölümde konu ile ilgili bugüne kadar yapılmış çalışmalar geniş ve basit bir şekilde, kaynaklarda verilen kurallara uyularak açıklanmalıdır.

KullanılanAraç ve Yöntem

Çalışmada kullanılan her türlü, araç, malzeme, teori vb. bu bölümde anlatılır. Çalışmanın metodolojisin anlatıldığı bölümdür.

Tartışma ve Sonuç

Çalışma bulgularının değerlendirilmesi ile varılan sonuçlar yorumlanır. Sonuçlar belirtilir.

Kaynaklar

Kullanılan kaynaklar (kitap, makale, bildiri, vb.) belirtilir.

Ekler

Çalışmada kullanılan hesaplamalar, tablolar, şekiller metin içinde akışı bölecek kadar çoksa bu bölümde yer alır. Ekler bölümü kendi içinde harflar kullanılarak bölünebilir (Ek-A ve Ek-B).

Özgeçmiş

Projeyi hazırlayan kişi(ler)in özgeçmiş(ler)i verilir. 1. KaynaklarNÜMERİK Referans Tekniği

Bu teknikte tüm kaynaklara yazar tarafından bir numara verilir ve bu referanslar numara sırasına göre “Kaynaklar” bölümünde verilir. Bu numaralar aynı zamanda referansın metnin içinde geçtiği sırayı da belirtmelidir. Dolayısıyla metin kısmında kullanılan ilk referans kaynaklarda birinci sırada yer almalıdır. Metin içinde geçen atıflar yazar soyadı ve köşeli parantez içinde yer alan yayın numarası şeklinde verilir. Referanslar, “Kaynaklar” bölümünde sırasıyla; Yazar/lar, Yıl, Başlık, Yayın yeri, Basım detayları ile verilir.Metinde,


 • Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde belirtilir.

Gürkaynak [4] kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu ...


 • Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve basım yılı parantez içinde verilir.

En son çalışmalar [3, 6, 20] uygulamanın ...


 • İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Keleşoğlu ve Öztoprak [11] yumuşak dolgular üzerinde ...


 • İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.

Bozbey ve diğ. [5] tarafından öne sürülen ...

Kaynaklarda,


Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Kitap adı, Yayınevi, Basım Yeri, ISBN.

 1. MERCER, P.A. and SMITH, G., 1993, Private viewdata in the UK, Longman, London, 123-4567-890.
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Makalenin adı, Derginin Adı, Cilt no ve (bölüm no), sayfa numaraları.

 1. EVANS, W.A., 1994, Approaches to intelligent information retrieval, Information processing and management, 7 (2), 147-168.
Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı. Tarih ve Kongre Yeri. Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları.

 1. SILVER, K., 1991, Electronic mail: the new way to communicate. 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London. Oxford: Learned Information, 323-330.
 • Tezler için gösterim

Yazarın SOYADI, ADI., Yayın yılı, Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı.

 1. AGUTTER, A.J., 1995, The linguistic significance of current British slang, Thesis (PhD). Edinburgh University.
 • Haritalar için gösterim

SOYADI, ADI, Yıl, Başlık, Ölçek, Basım Yeri: Yayınevi.

 1. MASON, J., 1832, Map of the countries lying between Spain and India, 1:8,000,000, London: Ordnance Survey.
 • Web sayfaları için gösterim

Yazarın SOYADI, ADI, Yayın Yılı, Başlık [online]. (Edition), Yayın Yeri, Web adresi: URL [Ziyaret Tarihi].

 1. HOLLAND, M., 2002, Guide to citing Internet sources [online], Poole, Bournemouth University, http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to citing_internet_sourc.html [Ziyaret Tarihi: 4 Kasım 2002].
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə