Belediye mecliSİNİn ocak ayi toplantisi
Yüklə 56.42 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü56.42 Kb.

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI TOPLANTISI


13/01/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR


KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ:

8 Sivas Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına, Meclis Hukuk ve Mevzuat Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

9 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesine ait mevcut payların hissesi oranında aynı parseldeki diğer hissedarlara, 3194 sayılı Yasa’nın 17. maddesi uyarınca satış, 2942 sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca takas işlemlerinin yapılmasına ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesine karar alındı.


MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

ARSA PAYI(m2)

AÇIKLAMA

1- AYDOĞAN

352

3639

6

89,00 m²

3194/17.mad .ye göre SATIŞ

2- ALTUNTABAK

312

2977

40

16,27 m²

3194/17.mad .ye göre SATIŞ

3- KADIBURHANETTİN

37

3759

19

225,00 m²

3194/17.mad .ye göre SATIŞ

4- KILAVUZ

202

5912

2

95,43m²

3194/17.mad .ye göre SATIŞ

10 Otopark tahsisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin düzenlenmesine, Meclis İmar Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

11 05/07/2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 26/03/2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik gereği Düzenli Depolama Sahasına kabul edilecek Katı Atıklar aşağıdaki tarife doğrultusunda Katı Atık Düzenleme ve Bertaraf Tesislerine kabul edilmesine, Meclis Çevre Komisyonu ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.


ATIK TÜRLERİ

2015 Yılı Bertaraf Bedeli

K.D.V. DahilTehlikeli Olmayan Sanayi Katı Atığı

20,00 TL/Ton

Şahıs ve İşletmelerden Gelecek Organik Atıklar

-Organik Atıklar


15,00 TL/TonBozulmuş Gıda Maddeleri

-Bozulmuş Gıda


15,00 TL/TonBirliğimize Üye Olmayan Belediyelerden ve Kamu Kurumları İçin Evsel Atık

10,00 TL/TonSanayilerden Gelen Evsel Atık

20,00 TL/Ton

Aktarma İstasyonlarına Özel Sektörden Gelen Evsel Nitelikli Atıkların Merkezdeki Düzenli Depolama Tesisine Taşıma Bedeli

40,00 TL/TonÖdeneği Bulunmayan Resmi Kurumlardan İmha Edilmesi Zorunlu Evsel veya Evsel Nitelikli Atıklar

Ücretsiz


Et Kombinalarında oluşan Tehlikesiz Atıkların Bertaraf Bedeli (İşyeri tarafından Nakliyesi yapılacaktır.)

10,00 TL/Ton12 Metin KARTAL ve müştereklerinin İlimiz merkez Gökçebostan Mahallesi, 169 pafta,126 ada, 9 nolu parselin imardaki yolun kaldırılması ve plan kodunun A6 veya A9 olarak değiştirilmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılan Kısmi Revizyon İmar Planı ile talep karşılandığından gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

13 Mercan İnşaatın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 312 pafta, 2982 ada, 9 nolu parselin, BL-6nın BL-4'e dönüştürülmesi ve A-4 plan notunun eklenmesi talebi, 11/12/2014 tarih ve 1181 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılan Kısmi Revizyon İmar Planı ile talep karşılandığından gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

14 Recep ADISLIOĞLU' nun İlimiz merkez Mehmetpaşa Mahallesi, 37 pafta, 3116 ada, 6 nolu İbadet ve Park alanında kalan parselin konuta dönüştürülmesi talebi 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

15 Hikmet Zeki MERİÇ ve müştereklerinin İlimiz merkez Ferhatbostan Mahallesi, 260 pafta, 2481 adanın B-3 ve B-5 yapı nizamının Ayrık Nizam 8 kat olması talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

16 Kadriye KILIÇ ve müştereklerinin İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 108-109 pafta, 4303 ada 4-5-6-7-8-9 nolu parsellerdeki Blok Nizam 3 katın Ayrık Nizam 8 kat olması talebi, 11/12/2014 tarih ve 1164 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 4303 ada 9-10-11-12-13 parsellerin BL-3 olması, 4303 ada 14 parsel ile 4304 ada 9-10 parsellerin Bitişik Nizam 4 kat olması ve kalan kısımların Ayrık Nizam 8 kat olması şeklinde kabul edildiğinden dolayı gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

17 Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Bahtiyarbostan Mahallesi, 40 pafta, 147 ada 21 nolu Eğitim Alanında kalan parselin bir kısmının İbadet Alanına katılması talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

18 Gözel IŞIK' ın İlimiz merkez Gökçebostan Mahallesi, 173 pafta, 767 ada 22 nolu parselin Revizyon plan öncesindeki durumun imar planına işlenmesi talebi, 11/12/2014 tarih ve 1214 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

19 Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Küçükminare Mahallesi, 213/18, Sularbaşı Mahallesi 79/122, Kızılırmak Mahallesi, 2053/16, Uluanak Mahallesi 3312/1 Üçlerbey Mahallesi 308/55, Alibaba Mahallesi 798/9-10 nolu parsellerde İmar Planı değişiklik taleplerinin uygun görülmediği, Kızılırmak Mahallesi 939 ada, 45 nolu parsel ile ilgili talebi 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Meclis Kararı ile karşılandığından gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

20 Özer KAYA' nın İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 313 pafta, 4607 ada, 6-7-8-9 nolu yolda kalan parsellerin konut alanına dahil edilmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

21 Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Kadıburhanettin Mahallesi, 8 pafta, 371 ada, 143 nolu parselin Revizyon İmar Planı öncesi durumunun plana işlenmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

22 Yüksel YALÇINKAYA' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 192 pafta, 3982 ada, 4 nolu parselin konut altı ticaret talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kalkmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

23 Mustafa SARILAR ve müştereklerinin İlimiz merkez Kayserikapı Mahallesi, 25 pafta, 2917 ada, 1 nolu parselin ön bahçe mesafesinin mevcut hattına göre düzenlenmesi talebi, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

24 Ahmet İzzet GÖZE' nin İlimiz merkez Çarşıbaşı Mahallesi, 16 pafta, 222 ada, 95 nolu parselin Ticari Tarama talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

25 Hakan DOĞAN' ın İlimiz merkez Karşıyaka Mahallesi, 232 pafta, 1110 ada, 9 nolu parselin Konut altı ticaret talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

26 Ömer AKKAYA' nın İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 5622 ada, 1 nolu parselin park alanı içerisinden anayola bağlantı yapılması talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile bağlantı yolu düzenlendiğinden konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

27 Mehmet CEMEK' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 1638 ada, 3 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

28 Cahit TOMAKOĞLU' nun İlimiz merkez Altuntabak Mahallesi, 396 pafta, 1858 ada, 7-10 nolu parsellerin plan notu eklenmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

29 Mehmet ÖKSÜZ' ün İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 247 pafta, 1733 ada, 9-10-11 nolu parsellerin A2 plan notu eklenmesi ve trafo alanının kaldırılması talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

30 Yusuf BEKKİ' nin İlimiz merkez Esenyurt Mahallesi, 5517 ada, 1 nolu parselin kat artışı talebi, plan yoğunluğunu artıracağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

31 Sibeski'nin İlimiz merkez Çayboyu Mahallesi, 5570 ada, 78-84 nolu parseller ve Emek Mahallesi 232 pafta, 1105 ada, 1 nolu parselin su depo sahalarının plana işlenmesi talebinin uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

32 Çedaş'ın İlimiz genelinde TR, DM, KÖK, ENH vb. Tesislerin imar planına işlenmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

33 Adem ARGIN' ın İlimiz merkez Tuzlugöl, Selçuklu, Mimarsinan, Fatih, Mehmet Akif Ersoy ve Alibaba Mahallelerinde açıkpazar oluşturulması talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

34 Diyanet Vakfı Sivas Şubesi'nin İlimiz merkez İmaret Mahallesi, i38d01d4d pafta, 115 ada, 4 nolu parseldeki konut alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

35 Saliha SUNER' in İlimiz merkez Kızılırmak Mahallesi, 219 pafta, 938 ada, 6 nolu parseldeki yeşil alanının konut alanına dönüştürülmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

36 Ferhat İLDEŞ' in İlimiz merkez İşhan Mahallesi, i38d01c-138 pafta, 5495 ada, 4 nolu parseldeki Sosyal Tesis Alanına Kaks:1.50 işlenmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

37 Murat KANGALGİL' in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

38 Kamil DOĞAN' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 1 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

39 Mehmet DOĞAN' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

40 Bektaş YOLVEREN' in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

41 İrem TOPÇU' nun İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

42 Mehmet KARTAL' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

43 Mehmet Rüştü SİRER'in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

44 Meliha GERDANERLİ'nin İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

45 Münire Nuray SİRER' in İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

46 Hasan Hüseyin AVŞAR'ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, plan bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

47 Tahsin YILMAZ' ın İlimiz merkez Uluanak Mahallesi, 18 pafta, 3312 ada, 2 nolu parselin yeşil alanda kalmasına itirazı, Plan Bütünlüğünü bozacağından dolayı uygun görülmediğine, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

48 Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 1281 ada, 10 nolu parseldeki Sağlık Tesisi Alanının imar hatlarının kadastro hatlarına çekilmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

49 Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün İlimiz merkez Yüceyurt Mahallesi, 32 ada, 1 nolu parselin İmar hatlarının yeniden düzenlenmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

50 Özbelsan A.Ş.' nin İlimiz merkez Aydoğan Mahallesi, 350 pafta, 3358 ada, 4 nolu parselin yeşil alana çevrilmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

51 Fazlı ORHAN' ın İlimiz merkez Mehmetpaşa Mahallesi, 37 pafta, 3116 ada, 6 nolu parselin İbadet tesisi ve park alanında kalmasına itirazı, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

52 Halil ORHAN' ın İlimiz merkez Mehmetpaşa Mahallesi, 37 pafta, 3116 ada, 5 nolu parselin İbadet tesisi ve park alanında kalmasına itirazı, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

53 Güldane GÖÇİL' in İlimiz merkez Kılavuz Mahallesi, 199 pafta, 5393 ada, 3 nolu parselin imar hattının kadastro hattına çekilmesi talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

54 Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın İlimiz merkez OSB II. Kısım bölgesine kavşak yapılması talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

55 Bayram AKGÜL' ün İlimiz merkez Karşıyaka Mahallesi, 232 pafta, 1110 ada, 19 nolu parselin Konut altı ticaret talebi, 08/09/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karşılandığından konunun gündemden kaldırılmasına, Meclis İmar Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

56 1/1000 ölçekli revizyon imar planına göre 60-69. Sokak ve 60-77. Sokakların cadde olması sebebi ile iptal edilmesine, Merakum Caddesinden başlayarak kuzeybatı istikametine giden ve yatay: 584 134, düşey: 4 404 140 koordinatında sona eren 20 mt genişliği ve yaklaşık 1.5 km uzunluğundaki caddeye Sultan Mehmet Caddesi isminin verilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

57 İlimiz merkez Çiçekli Mahallesinde bulunan Bulgur Sokak 1/1000 ölçekli revizyon imar planında İmar adası içerisinde kaldığı ve kapandığı, hâlihazırda sokakta hiçbir ikamet bulunmadığı, bu nedenle Çiçekli Mahallesinde bulunan Bulgur Sokağın iptal edilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

58 İlimiz merkez Tuzlugöl Mahallesinde bulunan Soylu Sokak 1/1000 ölçekli revizyon imar planında yeşil alanda kaldığı ve kapandığı, hâlihazırda sokakta hiçbir ikamet bulunmadığı, bu nedenle Tuzlugöl Mahallesinde bulunan Soylu Sokağın iptal edilmesine, Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu raporunun geldiği şekliyle kabulüne karar alındı.

59 Belediye Başkanlığımız tarafından şuan için faal olarak kullanılmayan 110-120 ton saat kapasiteli eski asfalt plentinin Zara Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak protokol yapılmak suretiyle devredilmesine, bu konuda Belediye Başkanlığı Makamına yetki verilmesine karar alındı.

60 İlimizdeki aşırı trafik yoğunluğunun rahatlatılması amacıyla, Belediyemiz tarafından yapılması düşünülen Mevlana Tünel Projesi kapsamında, Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile yapılacak sözleşme, diğer iş ve işlemler ile ilgili Belediye Başkanlık Makamına yetki verilmesine karar alındı.İHTİSAS KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLEN EVRAKLAR:

  1. Şehrimizin muhtelif semtlerinde 11 adet imar planı tadilat talepleriyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen 13/01/2015 tarih ve 364 sayılı evrakın Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.

  2. İlimiz merkez Gültepe ve Kadıburhanettin-Mimar Sinan-Kümbet-Selçuklu Mahalleleri arasındaki sınırın 1/1000 ölçekli revizyon imar planı dikkate alınarak yeniden tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 12/01/2015 tarih ve 21 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu ile Meclis İmar Komisyonuna havalesine karar alındı.

  3. İlimiz merkez Esenyurt Mahallesinde yer alan Şehit Mücahit Irmak Sokak, Dede Korkut Sokak, Şehit Erdal Bulak Sokak, Şehit Murat Doğan Sokağın vasıflarının (Cadde veya sokak) ve başlangıç ile bitiş sınırlarının 1/1000 ölçekli revizyon imar planına göre tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 12/01/2015 tarih ve 22 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.

  4. İlimiz merkez Esenyurt Mahallesinde bulunan Villa 1.Sokak 1/1000 ölçekli revizyon imar planında cadde formatına dönüşen caddeye yeni bir isim verilmesi ve başlangıç ile bitiş noktalarının tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 12/01/2015 tarih ve 24 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.

  5. İlimiz merkez Esenyurt Mahallesinde bulunan Sivritepe Sokağın 1/1000 ölçekli revizyon imar planına göre başlangıç ile bitiş noktalarının tespit edilmesi ile ilgili Bilgi İşlem Müdürlüğünce verilen 12/01/2015 tarih ve 23 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.

  6. Kosova-Mitroviça Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş şehir ilişkisinin kurulup kurulamayacağı ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce verilen 08/01/2015 tarih ve 11 sayılı evrakın Meclis Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna havalesine karar alındı.
/6Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə