AzKİL 2 Əlavə Maliyyələşdirmə İkinci Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsi Əlavə Maliyyələşdirmə Ekoloji İdarəetmə Planı Fevral, 2014 Bakı, Azərbaycan
Yüklə 0.5 Mb.
səhifə4/8
tarix20.04.2016
ölçüsü0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


3.3. Sosial-iqtisadi ətraf mühitə təsirlər

Tarixi

Abidələrə, arxeoloji qazıntı yerlərinə, atəşgah davam edən işqal ərazilərə və s.

təsirlər.


Estetik

Kənd yerlərinin, alleyaların və s-nin dəyişdirilməsi

İctimai səhiyyə-

Su saxlama ərazilərinin yaranmasından irəli gələn sağlamlıq riskləriİnfrastruktur

Drenaj sistemləri və s. təsirlər

4.0. Zəiflədici təsirlər - Əlavə 4A-da verilən Zəiflədici Plan üçün formatdan istifadə et
5.0. Monitorinq planı – Əlavə 4B-də Monitorinq Planı üçün formatdan istifadə et

ƏLAVƏ 4. EKOLOJİ İDARƏETMƏ PLANININ FORMATI


 1. ZƏİFLƏDİCİ PLAN

Qiyməti:

İnstitusional

məsuliyyəti:

Qeydlər

(məs. ikinci dərəcəli və ya yığılan təsirlər

Mərhələ


Təsir

Zəiflədici təsir

Quraşdırmaq

İşlətmək

Quraşdırmaq

İşlətmək
Tikintidən əvvəlki mərhələ

Tikinti


Əməliyat/İdarəetmə
İstismarın dayandırılması


ƏLAVƏ 4. EKOLOJİ İDARƏETMƏ PLANININ FORMATI
B.MONİTORİNQ PLANI


Qiyməti:

Məsuliyyət:

Mərhələparametr monitorinq edilməlidir?

Harada monitorinq edilməlidir?

Necə

monitorinq

edilməlidir/

monitorinq avadanlığının

tipi?

Nə vaxt

monito-rinq

edilməli-dir-

tez-tez və ya davame-dici tərzdə?

Nəyə görə

parametrlərmonitorinq

edilməlidir?

(seçim üzrə)

Quraş-dırmaq

İşlət-mək

Quraş-dırmaq

İşlət-mək

Ümumi icmal


Tik


İdarə et


İstismarı dayandır

ƏLAVƏ 5.1. – YOXLAMA CƏDVƏLİ: SU TƏMİNATIEkoloji komponentlərMümkün təsirlər


Zəiflədici tədbirlər

Fiziki ətraf mühit

İşğal olunmuş ərazilərə qonşu Ağdam və Füzuli rayonlarında torpaqların münbit üst qatı

 • Minalanmış, tullantılarla çirklənmiş və riskli ərazilər

 • Material saxlanması, tikinti yolu və s. görə torpağın quruluşunun zədələnməsi

 • Ekskavatorla iş zamanı torpağın üst münbit qatının itməsi

 • Tullantıların və digər materialların torpağa basdırılması/ ekskavatorla işin təsiri

 • Nəzarətsiz olaraq torpağın üst qatının yuyulması və çirkli su axınları səbəbindən torpağın eroziyası və ya çirklənməsi

 • Zəhərli tullantılarla torpaqların çirklənməsi

 • Gəlir gətirən (toyuq, mal-qara fermerləri, süd, meyvə şirələri, süd emalı) sahələrin zəhərli, ammiak tullantılarla çirklənməsi
 • Qeyri-tikinti ərazilərin qorunması, yüksək zərərli vəziyyətlər zamanı həssas ərazilərdə işlərin aparılmasından çəkinmək, müvəqqəti nəqliyyat yolları ilə müvafiq olduğu halda təminat, zədələnmiş ərazilərin bərpası

 • Zəruri olan yerlərdə torpağın üst qatını ayırmaq, saxlamaq və tikintinin sonrakı işinin bərpa etmək

 • Torpağın stabilliyini təmin etmək üçün drenaj və digər tullantıların emalı üzrə qurğuların dizaynını hazırlamaq
Torpaq

 • Tikinti zamanı torpağın zəədələnməsi, bəndlərdə, dağ enmələrində və s. torpağın sürüşməsi

 • Tullantıların, zəhərli, kimyəvi, tibbi tullantıların və digər materialların torpağa basdırılması/ekskavatorla işin təsiri.

 • Gəlir gətirən sahələrdən yaranan zəhərli, ammiakla və digər kimyəvi tullantılarla çirklənməsi

 • Riskli, cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə torpaqların toksiki, kimyəvi tullantılarla və minalarla çirklənməsi
 • qeyri-tikinti ərazilərinin qorunması

 • torpağa təsiri minimumlaşdırmaq üçün dizayn işləri

 • torpaq sürüşmələri riskini minimumlaşdırmaq üçün yamacların və vasitələrin dizaynlaşdırılması, müvafiq drenaj, torpaq stabilizasiyası/yaşıllıq örtüyünün təmin edilməsi

 • Zəruri olan yerlərdə torpağın üst qatını ayırmaq, saxlamaq və tikintinin sonrakı işinin bərpa etmək/təkrar istifadə

 • təsdiq olunmuş sahələrdən materialların çıxarılması

Su ehtiyatları

 • ehtiyatlarda, axın modellərində və s.-də dəyişikliklərə səbəb olan həddən artıq istismar, aşağı byef istifadəçilərinə/digər istifadəçilərə mümkün təsir ilə (əgər yeraltı sulardırsa)

 • tikinti zamanı və sonra yerüstü və yeraltı drenaj modellərinin dayandırılması, axın su şəraitinin yaradılması

 • məişət və heyvan tullantıları, zərərli tullantılar, yanacaq və neft, çöküntülər da daxil olmaqla tikinti tərəfindən ehtiyatların çirkləndirilməsi, kanalizasiya və axın suları-xüsusilə başlanğıc nöqtəsindən, əgər mövcud kllektora birləşdirilməyibsə

 • Gəlir gətirən sahələrin, toksiki, kimyəvi, ammiak və digər ağır toksiki maddələrlə içməli, suvarılan və yeraltı su obyektlərinin çirklənməsi

 • Riskli, cəbhə xəttinə yaxın ərazilərə qonşu bölgələrdə su ehtiyatlarının ağır toksiki və kimyəvi maddələrlə çirklənməsi
 • dayanıqlı istifadənin müəyyənləşdirilməsi (tələb olunduğu kimi test)

 • hakimiyyət orqanları və icmalarla birlikdə ehtiyatların planlaşdırılması və idarəetmə,

 • diqqətli dizayn – mümkün olan yerdə təbii drenajın aparılması, müvafiq kanalizasiya drenajının təmin edilməsi/zərərli tullantıların sanitariya profilaktikası

 • diqqətli dizayn, heyvanlara nəzarət/qorunması, kənd təsərrüfatı, təhlükəli materiallar- yanacaq (saxlanması da daxil olmaqla) və s.

 • İçməli və yeraltı su obyektlərinin toksiki, kimyəvi, ammiak və digər ağır toksiki maddələrlə çirklənmə-sinin qarşısını almaq məqsədilə yerli icma, dövlət qurumları və bələdiyyələrlə müasir tədbirlərin həyata keçirilməsi

 • Riskli, cəbhə xəttinə yaxın bölgələrin su obyektlərinin ağır toksiki və kimyəvi maddələrlə çirklənməsinin təsirinin və yarana biləcək risklərin müasir texnologiyalarla minimuma endirilməsi


Ekoloji komponentlərMümkün təsirlər


Zəiflədici tədbirlər

Havanın, suyun və torpaqların keyfiyyəti


 • tikinti zamanı toz və tüstülər

 • axın sularıının emalından yaranan təsirlər

 • Gəlir Gətirən sahələrdən yaranan təsirlər

 • İşğal olunmuş bölgələrdən yarana biləcək riskli təsirlər

 • toza su ilə nəzarət, tikinti metodlarına və zavoda, iş vaxtına, maşın sürətinə nəzarət

 • icma daxilində iri işləri minimumlaşdırmaq

 • müvafiq dizayn, istismar və dayanıqlıq təlimi, təhlükəsizlik
Akustik ekologiya

 • tikinti işlərindən, nasos stansiyalarından (əgər evlərə yaxındırsa) səs-küy və elektromaqnit çirklənməsi səbəbindən narahatlıq

 • narahatçılığı minimuma endirmək üçün iş vaxtının müəyyənləşdirilməsi

 • müvafiq tikinti metodları və avadanlıqlardan istifadə

 • yaşayış ərazilərinin arasından yolların məhdudlaşdırılması

 • zavodun diqqətli dizaynlaşdırılması və/ya yeri, səs-küy baryerlərinin (yaşıl zona) təmin edilməsi və s.

Bioloji ətraf mühit

Canlı təbiət

 • Canlı təbiətə tikinti tərəfindən törədilən narahatlıq, məs, toz, səs-küy, qeyri-mövsümi işlər, yeni işlərin pis yerləşdirilməsi, emal edilməmiş tullantıların məhvi,

 • Su ehtiyatlarının rejimində dəyişikliklər

 • Gəlir Gətirən sahələrin su ehtiyatlarının canlı aləminin rejimində əmələ gələn dəyişikliklər

 • Cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə canlı aləmdə yarana biləcək dəyişikliklər

 • kəmər və qurğuların ehtiyatlı yerləşdirilməsi, istiqaməti, dizaynı, işlərin vaxtı (mövsümi).

 • Tullantılar basdırılan ərazilərinin və sahəyə yaxın olan/ onun daxilində olan həssas ərazilərin qorunması metodlarının diqqətlə seçilməsi

 • minimum mövsümi axın tələbləri ilə müvafiqliyin təmin edilməsi

 • Gəlir Gətirən sahələrin su ehtiyatların canlı aləminin qoruyub saxlanması üçün lazımi yeni texnologiyaların seçilməsi

 • Cəbhə xəttinə yaxın bölgələrdə canlı aləmin qorunması üçün dövlət qurumları ilə birgə lazımi tədbirlərin həyata keçirilməsi

Fauna və flora

 • tikinti vaxtı və ondan sonra itkilər və ya deqradasiya, xüsusilə qeyri-mövsümi iş, ekoloji rejimlərdə dəyişikliklər və s. səbəblərdən (bax. eyni zamanda yuxarı)

 • Gəlir Gətirən sahələrdən Fauna və Floraya dəyən ziyan və dəyişikliklər

 • Cəbhə xəttinə yaxın və qonşu ərazilərdə Flora və Faunaya dəyən ziyan və dəyişikliklər

 • təsirləri minimumlaşdırmaq üçün ehtiyatlı yerləşdirmə, istiqamətlən-dirmə, və/ya dizayn, xüsusilə hər hansı həssas/nadir cinslər üçün.

 • müvafiq tikinti metodlarının seçilməsi;

 • sahəyə yaxın/onun daxilində həssas ərazilərin qorunması

 • Gəlir Gətirən sahələrdə ətraf mühitə dəyən ziyanın minimuma endirilməsi üçün müvafiq texnologiyaların tətbiqi

 • Cəbhə xəttinə yaxın və qonşu ərazilərdə insanlara və təbiətə dəyən ziyanın və yarana biləcək risklərin minimuma endirilməsi üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsiSosial ətraf mühit

Estetika və mənzərələr

 • tamamlanmış işlərin yerli əyani təsiri və təbii mənzərələrə müdaxilə, yaşıllıqların və ağacların məhvi

 • tikinti vaxtı və sonra səs-küy, toz, tullantı, elektromaqnit çirklənmələr və s.

 • Gəlir Gətirən sahələrdə ekosistemlərin çirklənməsi

 • Cəbhə xəttinə yaxın və qonşu ərazilərdə ekosistemlərə və insan sağlamlığına dəyən ziyan və canlı aləmin məhvi

 • işlərin diqqətli dizaynı və yerləşdirilməsi,

 • məhv olmuş ağacların, sərhəd qurğularının bərpa edilməsi və s. iş ərazilərini yenidən yaşıllaşdırılması

 • tikinti ərazilərinin istismarıının dayandırılması və tullantıların idarə edilməsi.

 • Bax eyni zamanda Torpaq, Havanın və suyun keyfiyyəti və Akustika hissələrinə

 • Gəlir Gətirən sahələrdən ətraf mühitdə mövcud ekosistemlərin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün müvafiq texnologiyanın tətbiqi

 • Cəbhə xəttinə yaxın və qonşu ərazilərdə ətraf mühitin ekosistemlərinə və insan sağlamlığıına dəyən ziyan və canlı aləmin məhvinin minimuma endirilməsi

İnsan sağlamlığı

 • tikinti vaxtı və sonra sağlamlıq və təhlükəsizlik riskləri

 • təhlükəli tikinti materiallarının tullantılından, zərərli sulardan və düzgün olmayan su emalından yaranan xəstəliklər və sağlamlığa təsirlər

 • Gəlir Gətirən sahələrdə yarana biləcək ən toksiki və zəhərləyici tullantıların insan sağlamlığına dəyən ziyanı və risklər

 • Cəbhə xəttinə yaxın və qonşu ərazilərdə tikinti və digər işlərdə insan sağlamlığına dəyən ziyan

 • təcrübəli podratçıların təyin edilməsi, kontrakt sənədlərinə təhlükəsizlik və ekoloji tələblərin daxil edilməsi. Zəiflədici tədbirlər üzrə informasiyanın verilməsi. Təhlükəsiz işə yaxşı nəzarəti, ehtiyatlı planlaşdırma və iş fəaliyyətinin qrafikləşdirilma-sini, icmaların cəlb edilməsini, zərərli əraziləri hasarlamağı vurğulamaq üçün potensialın yaradılması

 • müvafiq dizayn, istismar və dayanıqlıq təlimi, təhlükəsizlik prosedurları, suyun analizi və s.

 • Tullantıların düzgün zərərsizləşdirilməsi

Tarixi/Mədəni yerlər

 • Tanınan və kəşf edilməmiş ərazilərin zədələnməsi /deqradasiyası/ ləğvi

 • Cəbhə xəttinə yaxın və qonşu ərazilərdə mövcud tarixi və mədəni abidələrin zədələnməsi və dağılması

 • işlərin ehtiyatlı yerləşdirilməsi/ istiqamətləndirilməsi: layihənin ehtiyatlarına/ ərazilərinə dair xüsusi tədbirlər

 • kəşf edilmiş yerlərə yaxın ərazidə işin təcili dayandırılma-sı, aidiyyəti üzrə idarələrdən müvafiq instruksiyaların gözlənilməsi

 • Cəbhə xəttinə yaxın və qonşu ərazilərdə mövcud tarixi və mədəni abidələrə dəyən ziyanın bərpa olunması

İcma layihəsinin icrası məqsədilə şəxsi torpaqlar alınırmı?
Cavab “bəli”dirsə, mikro-layihə maliyyələşdirilmir/alternativ ərazi tapın

İcma, Bələdiyyə yaxud aidiyyatı dövlət qurumunda torpağın sahibkarlığını təmin edən sənəd varmı?

İcma üzvlərində, Bələdiyyəyə və Dövlət strukturlarına məxsus torpaqların müvafiq, notarial qaydada təsdiq edilmiş sənədlər mövcuddur.

Əgər yoxdursa, torpaq mülkiyyətçiliyini təsdiq edən sənəd əldə edilənə kimi icranı gecikdirin/ Mikro-layihə maliyyələşdirililmir/ Alternativ ərazi tapın

İnsanlar icma layihəsinin (qanuni və ya qeyri-qanuni) yerləşəcəyi ərazidən /torpaqdan yaşayış (məsələn yaşayış evi) yaxud istehsal (kənd təsərrüfatı məhsulları, meyvə ağacları, mal-qaranın otarılması və ya saxlanması) məqsədləri üçün istifadə edirmi?

Ümumiyyətlə, icma layihələrinin həyata keçirildiyi dövlət və ya bələdiyyə torpaq-ları icma üzvləri) tərəfindən yaşayış və istehsal məqsədləri üçün istifadə edilə bilməz.Cavab “bəli”dirsə, mikro-layihə maliyyələşdirilmir/alternativ ərazi tapın

İcma layihəsinin həyata keçirilməsi məqsədilə şəxsi torpağın könüllü olaraq töhfə verilməsi?
Cavab “bəli”dirsə, torpağı töhfə verən şəxslə İcma Qrupu arasında yazılı könüllü razılaşma imzalanmalı və dövlət notariusu tərəfindən təsdiq edilməlidir (könüllü razılaşma nümunəsinə baxın). Həmçinin, LİQ Ətraf Mühit məsləhətçisi torpağı töhfə verən şəxslə bunu bir daha dəqiqləşdirməlidir.
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə