Azerbaycan Alfabesi, Dili günü” ve “Sinema Haftasını” Kutlarız
Yüklə 189.89 Kb.
tarix19.04.2016
ölçüsü189.89 Kb.Azerbaycan Alfabesi, Dili günü” ve

Sinema Haftasını” Kutlarız
Dil, insanların duygu, düşünce ve dileklerini anlat-

mak için kullandıkları kurallı ses ve işaretler sistemidir.

Dil, hayatla birlikte sürekli gelişir. Dil, uygarlığın da

temelidir. Dil, milli yapıyı oluşturan, sağlamlaştıran

ortak bağdır.

1918 Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinde ilk

kez kullanılan bugünkü alfabe Haydar Aliyev`in 2001

yılında imzaladığı fermanlar “Azerbaycan Al-fabesi ve Dili günü” olarak kutlanmaya başladı.

2


Resmi gün olarak 1 Ağustos kabul edilen bu an-

lamlı günü kutluyor sonsuza kadar yaşamasını dili-

yoruz.

2 Ağustos Azerbaycan’ın “Sinema Haftasıdır”Sinama tarihine 1898 yılında “İlişdin” adlı kısa met-

3000 den fazla filimle Sinama Gününü gururla kutla-

maktadır.

Biz de “Azerbaycan Alfabesi, Dili günü“ ve

Sinema Haftasını” kutlar, dilimizin güzelliği ile

sonsuza dek ülkemiz ve dünya sanatına katkıda bu-rajlı filimle başlayan Azerbaycan 111-inci yılında

lunmasını dileriz.TÜSİAB


3
İlham Aliyev: Nabucco'ya sevindim,

her yere satacak gazımız var
Projeye gaz akışı sağlayacak ülkeler arasında yer

alan Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

Nabucco'nun imzalanmasından büyük memnuniyet

duyduklarını söyledi. Projeyi başlatan ülkelerden biri

olduklarını hatırlatan Aliyev, "Bizim her yere satacak

doğalgazımız fazlasıyla var." dedi. Türkiye'ye bu yıl 7

milyar metreküp doğalgaz satacaklarını belirten Aliyev,

iki ülke arasında bir transit anlaşmasının imzalan-

masını umut ettiklerini vurguladı. AB'nin enerjiden so-

rumlu Komisyon üyesi Andris Piebalgs ise, projenin

Türkiye'nin AB sürecine olumlu katkısı olacağına dikkat

çekti: "Bu durum, katılım müzakerelerinde enerji

faslının açılması için AB üyeleri üzerine daha çok baskı

oluşturacak."

Resmi temaslarda bulunmak için gittiği İngiltere'nin

başkenti Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham

House'da, bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri

değerlendiren Aliyev, Azerbaycan ekonomisi ve enerji

alanındaki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Nabucco

ile ilgili görüşleri sorulan Cumhurbaşkanı Aliyev, pro-

jenin imzalanmış olmasından dolayı memnuniyet duy-

duğunu dile getirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasında

da bir transit anlaşmanın imzalanmasını umut ettiğini

kaydeden Aliyev, bunun hвlв sonuçlanmadığını

söyledi. Avrupa Birliği'nin enerjiden sorumlu Komisyon

üyesi Andris Piebalgs, Türkiye'nin Nabucco Projesi için

attığı imzanın, katılım müzakerelerinde enerji faslının

açılması için AB üyeleri üzerinde daha çok baskı oluş-

turacağını ifade etti.

Nabucco Projesi'yle ilgili kendilerinin bu işi başlatan

ülke olduğunu anlatan Aliyev, "Nabucco gündeme

gelmeden önce Azerbaycan, yabancı yatırımcıları

Hazar bölgesine yatırıma çağırmıştı. Nabucco Proje-

si'ni başlatan da biziz. Bu girişimleri yapmasaydık

Nabucco Projesi bugün hayata geçemezdi. Aktif bir

şekilde bu süreci destekledik. Biz sadece bir boru hattı

ya da bir proje değil, ülke olarak yatırımların çeşitlilik

arz etmesinden yanayız. Ama Nabucco Projesi ilk or-

taya atıldığında Azerbaycan, potansiyel tedarikçi

olarak görülmüyordu. O zamanlar bizim de dışarıya

verecek çok fazla rezervimiz bulunmuyordu. Ancak za-

manla Azerbaycan daha önemli hale geldi." dedi.

Türkiye'ye bu yıl 7 milyar metreküp doğalgaz satacak-

larını belirten Aliyev, Türkiye'nin ise bunun bir kısmını

Yunanistan'a sattığını ifade etti. "Ne kadar çok fazla

pazar elde edebilirsek, bizim için o kadar iyi." diyen

Aliyev, "Nabucco Projesi eşit haklar üzerine kurul-

malıdır. Geçtiğimiz mayıs ayında imzaladığımız bir an-

laşmayla politik olarak da projeye desteğimizi ilettik.

Nabucco inşa edildiğinde eğer ticari olarak yararımıza

olacaksa, tabii ki gaz satmak isteriz. Bizim her yere sa-

tacak doğalgazımız fazlasıyla var." diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi Avrupa'nın doğalgazda Rusya'ya

bağımlılığını azaltacak projenin hükümetler arası an-

laşması Ankara'da 5 başbakan, 1 cumhurbaşkanı ve

birçok bakanın katılımıyla gerçekleşmişti. Bu proje

Türkiye'ye 4,5 milyar Euro yatırım ve 10 bin kişilik isti-

hdam sağlayacak proje 7,9 milyar Euro'ya mal olacak.


4
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Ekonomisi,

Yılın 5 Ayında Ortalama Yüzde 9 Geriledi.

Konuyla ilgili olarak BDT Devletlerarası İstatistik

Komitesinden yapılan açıklamada, yılın Ocak-Mayıs

aylarında BDT ülkeleri arasındaki en fazla ekonomik

büyümenin yüzde 4,4 ile Azerbaycan, en fazla eko-

nomik küçülmenin ise yüzde 15,7 ile Ermenistan'ın

gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, yılın 5 ayında BDT ülkelerindeki

ekonomik büyümenin Azerbaycan'da yüzde 4,4, Tacik-

istan'da yüzde 3,2, Belarus'ta yüzde 1,4, olarak hesa-

plandığı kaydedilirken, yılın bu döneminde Erme-

nistan'da yüzde 15,7, Rusya'da yüzde 13,6, Kazak-

istan'da yüzde 5,3, Kırgızistan'da yüzde 0,9 oranda

gerilemenin meydana geldiği bildirildi. Yılın ilk çey-

reğinde Özbekistan'da yüzde 7,9 oranda büyüme

kaydedildiği, Moldova'da ise yüzde 6,9 oranda gerile-

menin meydana geldiği hatırlatılırken, yılın 5 ayıyla il-

gili bazı ülkelerin istatistik verilerinin henüz BDT

Devletlerarası İstatistik Komitesine ulaşmadığı ifade

edildi.

2008 yılında, BDT ülkelerindeki ekonomik büyümeortalama yüzde 5'i oluştururken, bu çerçevede eko-

nomik büyüme Azerbaycan`da yüzde 10,8, Belarus'ta

yüzde 10, Özbekistan`da yüzde 9, Tacikistan'da yüzde

7,9, Kırgızistan yüzde 7,6, Ermenistan'da yüzde 6,8,

Rusya`da yüzde 5,6, Kazakistan'da yüzde 2,4,

Ukrayna`da ise yüzde 2,1 olarak hesaplanmıştı.

Azerbaycan Hükümetiyle Dünya Bankası

Arasında 2 Kredi Anlaşması İmzalandı.

Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı ve Dünya Bankası

arasında 63 milyon dolarlık ''Otoban Projesi'' kredi an-

laşması yapıldı. Bu anlaşmanın, 10 yıl düşük ödemeli,

toplamda 20 yıl faizsiz geri ödemeli olduğu belirtildi.

İkinci anlaşma ise Dünya Bankası ile İnkişaf

Bankası arasında 112 milyon dolarlık kredi anlaşması

oldu. Bu anlaşmanın da 4 yıl düşük ödemeli, top-

lamda 17 yıl geri ödemeli kredi anlaşması olduğu

ifade edildi.

Anlaşmaları Azerbaycan hükümeti adına Ulaştırma

Bakanı Ziya Memmedov ve Dünya Bankası Güney

Kafkasya Bölgesi yetkilisi Esad Alem imzaladılar.

TÜRKİYE : Atatürk cad. Işın ap. A blok no. 72 kat 1 / 2 MERSİN

TEL : +90 324 238 55 99 FAX : +90 324 238 42 96

AZERBAYCAN : Bakı şeheri Xetai reyonu, Babek pros. 1

TEL : +99 412 480 16 24 FAX : +99 412 480 16 255
THE ECONOMIST:

TÜRK DIŞ SİYASETİ–ATALARININ RÜYALARI

Haftalık The Economist dergisinin 25 Temmuz

2009 tarihli sayısında yukarıdaki başlık altında yayım-

lanan Ankara çıkışlı haber-yorumunda Ahmet Davut-

oğlu yönetimindeki Türk Dış Siyasetini kısaca şöyle

anlatıyor: “Türkiye'nin Basiretli Dışişleri Baka-

nı Her Tarafta İnce Bir Diplomasi İzliyor“

Bir çok dış temas ve görüşmelere değinen dergi yo-

rumda, Ahmet Davutoğlu'nun dış ilişkilerdeki yaklaşı-

mını yaklaşımını iki ayaklı olarak değerlendiriyor.

Bunlardan birisi, kendi içinde sorunlar yaşayan veya

bizzat sorun teşkil eden komşularla "sıfır sorun" yaşamak. Diğeri ise "stratejik derinlik". Buysa, esas olarak (çoğunluğu Osmanlı Devleti'nin parçası olan) Balkanlar, Güney Kafkasya ve Ortadoğu'daki komşuları arasında, Türkiye'ye ait siyasi, ekonomik ve kültürel bir etki alanı oluşturmak anlamı taşıyor. Ama bunlardan hiçbirisi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma kararlılığını etkilemiyor. Aksine, Davutoğlu, ülkenin üye olma isteğinin arttığını söylüyor. Davutoğlu, Fransa ve Almanya'nın düşmanlığından telaşa düşmemiş görünüyor. Hem Nicolas Sarkozi hem de Angela Merkel Türkiye'nin tam üyeliği yerine"ayrıcalıklı ortaklık" için lobi faaliyeti yürütüyorlar. Davutoğlu, bu ülkelerin kendi seçmenlerine oynadıklarını

ima ediyor. Dışişleri Bakanı "Şikвyet etmek yerine

beraber çalışmalıyız." diyor. Bu, Türkiye için,

2005'te AB üyelik görüşmelerinin kapılarını açan ve

daha sonra yavaşlayan reform sürecini canlandırmak

anlamına geliyor.

Ancak AB diplomatları, bunlardan hiçbirinin Tür-

kiye'yi, Kıbrıs konusunda sıkıntıdan kurtarmayacağını

ifade ediyorlar. Davutoğlu, onlarca yıldır Kıbrıslı Türk

ve Rum liderler arasında süren barış görüşmelerinin

sonuçsuz kalmaması gerektiğini ifade ediyor. Bu yılın

sonunda, gerçekten bir anlaşmaya varılmış olması ge-

rekiyor. Bunun gerçekleşmesi için, AB ve ABD'nin Rumlara işi ciddiye almalarını söylemeleri gerekiyor (ancak AB üyeleri bunu zaten söylemiş olsalar da

yardım etmeye pek fazla niyetleri yok).

Varılacak bir anlaşma,

Aralık ayında, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde meydana

gelebilecek olası bir tren kazasını önleyebilir. Türkiye

Aralık ayına kadar Rumlara, hava ve deniz limanlarını

açmak zorunda olsa da AB, Türk kontrolü altındaki

Kuzey Kıbrıs'a ticaret yasağını kaldırana kadar liman-

ları açmayı reddediyor.

Fransa`yla birlikte Türkiye'yi diğer istemeyenler bu-

nu, AB üyelik görüşmelerini dondurmak için bir ma-

zeret olarak kullanabilirler mi? (sekiz başlığın görüşül-

mesi hвlihazırda ertelendi) Türk liderler, Avrupa'nın

Türkiye'ye, Türkiye'nin Avrupa'ya olduğundan daha

fazla ihtiyaç duyduğuna inanıyorlar. Bu, Türkiye'nin,

enerji zengini Azerbaycan, Orta Asya ve bunların ya-

nında Irak'tan (ve son olarak İran) geçip Avrupa'ya

gidecek doğalgazın taşınacağı transit güzergвhı du-

rumuna gelmesiyle daha kesin bir hвle geldi. Davut-

oğlu, yakın zamanda Türkiye, Bulgaristan, Romanya,

Macaristan ve Avusturya arasında, Avrupa'nın Rus-

ya'ya bağımlılığını azaltacak Nabucco boru hattı

konusunda imzalanan anlaşmaya gururla işaret etti.

Davutoğlu`nun çalışmalarıyla Türkiye'nin stratejik

konumu bir kez daha kati olarak kanıtlandı. Bu kanıt

zamanla diğer dış meselelerde de gücünü gösterdi.

Örneğin; ABD güçleri Irak'tan çekilirken Türkiye, Arap-

larla Kürtler arasında, özellikle tartışmalı Kerkük şehri

konusunda baş gösterebilecek bir çatışmanın önünü

almakta Türkiye, önemli rol oynamaktadır. Dışişleri

Bakanı Davutoğlu, bir kez daha, Iraklı bütün grupların

2010 Ocak ayındaki Meclis seçimlerinde yer almasını

sağlamak için lobi çalışması yürütüyor. Davutoğlu aynı

zamanda ABD ile her seviyede, mükemmel ilişkileri

olduğunu ifade ediyor. Hatta Batılı diplomatlar, Er-

menistan`la yaşanan süreçte Ermeni Lobisi ne kadar

güçlü olursa olsun "İş Türkiye ve Ermenistan'a gelince,

Türkiye her zaman kazanır." diye not düşüyorlar.

Biz de TÜSİAB olarak Sayın Bakanımızın çalış-

malarından dolayı memnuniyetimizi dile getirir, ba-

şarılar dileriz.

Azerbaycan Devletinin Harici Vatandaşlar İçin

Uygulamaya Koyduğu Yeni Kanunun Esasları!

6Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə

fərdi icazə almaq üçün işəgötürən Azər-

baycan Respublikası Dövlət Miqrasiyası

Xidmətinə aşağıdakı sənədləri təqdim et-

məlidir:

• Ərizə - anket.

Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır:

hüquqi şəxslər üçün – hüquqi şəxsin adı, təşkilati-

hüquqi forması ünvanı;

fiziki şəxslər üçün – adı, soyadı, şəxsiyyəti, təsdiq

edən sənəd haqqında məlumatıar (seriya, nömrə, nə

vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı);

əcnəbinin adı, atasının adı, soyadı, vətəndaşlığı,

daimi yaşayış yerinin ünvanı,doğulduğu tarix və ölkə,

cinsi, ixtisası, son beş ildə əmək fəaliyyəti haqqında

məlumat,işləyəcəyi vəzifə və iş yerinin ünvanı.

• əcnəbi işçinin nəzərdə tutulan işi yerinə yetirmək

üçün tələb edilən ixtisasa malik olduğunu təsdiq edən

sənədin notarial qaydada təsdiq olunmuş sürəti,

• nəzərdə tutulan hər bir iş yeri əcnəbi işçinin cəlb

edilməsi zəruriliyini əsaslandıran arayış;

• Azərbaycan Respublikası ərazisində başqa əsaslarla

olan əcnəbinin Azərbaycna Respublikası ərazisində qal-

masına hüquq verən müvafiq sənədin surəti.

• İşəgötürən:

Hüquqi şəxs olduqda – hüquqi şəxsin nizam-

naməsinin və dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadət-

naməsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

Fiziki şəxs olduqda – fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq

edən sənədinin və fiziki şəxsə verilmiş vergi ödəyi-

cisinin uçota alınması haqqında şəhadətnamənin notari-

al qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

• əcnəbinin sağlamlığı, o cümlədən siyahısı Azərbay-

can Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq

edilmiş yolxucu xəstəliklərin daşıyıcısı olmaması

haqqında tibbi arayış;

• Əcnəbinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti.

Fərdi icazə almaq üçün dövlət üçün dövlət rüaumu-

nun (1000 manat ) ödənilməsini təsdiq edən sənəd

təqdim edildikdən sonra işəgötürənə təqdim edilir.


Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan

şəxslərin Azərbaycan Respublikasında

daimi yaşamaq hüququ (immiqrant) sta-

tusu alması

Azı iki il Azərbaycan Respublikasında qanuni

əsaslarla müvəqqəti yaşayan 18 yaşına çatmış fəaliyyət

qabiliyyəti olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxs-

lər Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün

(immiqrant statusu almaq üçün ) Dövlət Miqrasiya Xid-

mətinə vəsatət verə bilərlər.

İmmiqrant statusu almaq üçün tələb olunan sənədlər

(notarial qaydada təsdiq olunmuş):

• doğum haqqında şəhadətnamə və ya ona bərabər

tutulan sənəd;

• ailə tərkibi haqqında (ailə üzvlərinin adı, soyadı,

təvəllüdü, məşğuliyyəti, yaşadığı və olduğu yer

göstərilməklə) arayış, nikah haqqında şəhadətnamənin

surəti, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə im-

miqrasiya edən 14 yaşından 18 yaşınadək olan uşaqların

immiqrasiya haqqında yazılı razılığı;

• immiqrant statusu almaq istəyən şəxslərin sağlam-

lığı haqqında arayış;

• əcnəbilərin vətəndaşlığını, vətəndaşlığı olmayan

şəxslərin isə vətəndaşsızlığını təsdiq edən sənəd;

• əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin

peşə ixtisasını təsdiq edən sənəd;

• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya Azər-

baycan Respublikası ərazisində daimi yaşayan şəxs im-

miqrasiya edən şəxslərin ölkədə qaldıqları vaxtda

təminatını öz üzərinə götürdüyü hallar istisna olmaqla,

əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və ya

onlarla gələn ailə üzvlərinin minimal tələbatını ödəyə

bilən vəsaitin olması barədə sənəd;

• Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq

üçün icazə;

• dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz

(6 manat)Qeyd: İmmiqrant statusu almaq istəyən şəxslər

sağlamlıq haqqında arayışı aşağıda göstərilən tibb

mərkəzlərindən əldə edə bilərlər:

• HİV virusları----QİÇS Əleyhinə Mübarizə Mərkəzi

• Hepatit B və C virusları--- M.Mirqasımov adına

Respublika Klinik Xəstəxanası

• RW--- Respublika Dəri-Zöhrəvi Dispanseri

• Vərərmin açıq formaları--- Ağciyər Xəstəlikləri

İnstitutunun 4 saylı Vərəm Əleyhinə Dispanseri

• Psixi xəstəliklər--- 1 saylı Ruhi Əsəb Dispanseri


Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan

şəxslərə Azərbaycan Respublikasında

müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin ve-

rilməsi

• müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilməsi barədə

ərizə-anket (əlavə) – 1 ədəd;

• əcnəbinin ölkə ərazisinə daxil olduğu pasportunun
7

və ya onu əvəz edən sənədinin, vətəndaşlığı olmayan

şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin surəti;

• müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsinə əsas

olan halların mövcudluğunu notarial və ya ona bərabər

tutulan qaydada təsdiq edən sənəd;

• əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsin sağlamlığı

haqqında tibbi arayış;

• əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan

Respublikası ərazisində olmasına və ya yaşamasına

hüquq verən müvafiq sənədin surəti;

• 3x4 ölçüdə fotoşəkil - 2 ədəd (qırmızı fonda);

• 14-17 yaşında olan uşaqların notarial qaydada təs-

diq olunmuş yazılı razılığı;

• yaşayış sahəsinə köçmək üçün əsas verən sənədin

(mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması

haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış,

order, icarə və ya kirayə müqaviləsi, yaxud Azərbaycan

Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş

başqa sənəd) notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

• vətəndaşa yaşayış sahəsi verən şəxsin ərizəsi

(Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisinin adına) notarial

qaydada təsdiq edilmiş;

• vətəndaşa yaşayış sahəsi verən şəxsin şəxsiyyət

vəsiqəsinin notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti;

• dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz

(6 manat).
Azərbaycan Respublikasına viza əsa-

sında gələn əcnəbi və vətəndaşlığı olma-

yan şəxslərin ölkədə müvəqqəti olma

müddətlərinin uzadılması

Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbi ölkədə

qalma müddətinin qurtarmasına ən azı 7 iş günü qalmış

ölkədə müvəqqəti olma müddətinin uzadılmasına dair

qərarın alınması üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə

müraciət etməlidir.

Viza əsasında müvəqqəti olma müddətinin uzadıl-

ması ilə əlaqədar tələb olunan sənədlər:

• müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə

ərizə (anket) – 1 ədəd;

• pasport və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin

şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd;

• müvəqqəti olma müddətinin uzadılmasının

məqsədi göstərilməklə qəbul edən tərəfin (idarə, hüquqi

və ya fiziki şəxs) yazılı vəsatəti;

• vəsatət təqdim edən hüquqi şəxsin nizamnaməsi və

ya Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə

uyğun olaraq dövlət qeydiyyatından keçməsi barədə

şəhadətnaməsinin surəti, qəbul edən fiziki şəxsin

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;

• Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşa-
maq istəyən əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan

şəxsin qeydiyyata alınmasını təsdiq edən sənədin surəti.Azərbaycan Respublikasına viza tələb

olunmayan qaydada gələn əcnəbilərin və

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə

müvəqqəti olma müddətinin uzadılması

ilə əlaqədar tələb olunan sənədlər

• müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə

ərizə-anket - 1 ədəd;

• əcnəbinin ölkə ərazisinə daxil olması üçün əsas

olmuş pasportunun və ya onu əvəz edən sənədi, vətən-

daşlığı olmayan şəxsin isə şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədi;

• 3x4 ölçüdə fotoşəkil - 2 ədəd (qırmızı fonda);• müvəqqəti olma müddətinin uzadılmasına əsas olan

halların mövcudluğunu təsdiq edən sənəd;

• Azərbaycan Respublikasında 30 gündən artıq yaşa-

maq istəyən əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan

şəxsin qeydiyyata alınmasını təsdiq edən sənədi;

• 14-18 yaşlarında olan şəxslərin notarial qaydada

təsdiq edilmiş yazılı razılığı;

• yaşayış sahəsinə köçmək üçün əsas verən sənədin

(mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması

haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış,

order, icarə və ya kirayə müqaviləsi, yaxud Azərbaycan

Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş

başqa sənədin) surəti notariusda təsdiq olunmuş qay-

dada;


• vətəndaşa yaşayış sahəsi verən şəxsin ərizəsi

(Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisinin adına, notariusda

təsdiq olunmuş qaydada);

• vətəndaşa yaşayış sahəsi verən şəxsin şəxsiyyət

vəsiqəsinin surəti (notariusda təsdiq olunmuş qaydada).

Qeyd: Aşağıda sadalanan hallarda əcnəbilərin və

vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respub-

likasının ərazisində müvəqqəti olma müddəti uzadılır:

a) əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin

Azərbaycan Respublikası ərazisində təcili müalicə

olunmasına zərurət yarandıqda;

b) əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin

Azərbaycan Respublikasında yaşayan yaxın qohumları

ağır xəstələndikdə və ya vəfat etdikdə;

c) xidməti zərurətlə əlaqədar Azərbaycan Respub-

likasına gəlmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxs-

lər tərəfindən nəzərdə tutulmuş işlərin başa çat-

dırılmadığına dair həmin şəxsləri ölkəyə dəvət etmiş

təşkilat tərəfindən əsaslandırılmış vəsatət verildikdə.Not: Teknik bir hataya mahal vermemek için ka-

nunu Azerbaycan dilinde yayınladık, daha detaylı bilgi

ve sorularınız için TÜSİAB Avukatı Reşat Caferov ve

Mali Müşaviri Samir Esedov`la irtibata geçe bilirsiniz.


Aselsan’dan TÜSİAB’a Ziyaret
Aselsan`ın Türkiye`deki üst düzey yöneticileri Azer-

baycan’daki temasları çerçevesinde TÜSİAB’ı da ziya-

ret ettiler.

Konukları TÜSİAB Başkan Vekili Serdar Sezmener,

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ş. Bakır ve Genel Sekre-

ter Yardımcısı Samed Hacıyev karşıladılar.

Murat Ş. Bakır Azerbaycan ekonomisinin genel du-

rumu ile bir değerlendirme yaparken, Samed Hacıyev`de

TÜSİAB’la ilgili bilgi verdi.

Daha sonra konuklara TÜSİAB`ın yayınlarından

hediye verildi.

Kadın Gazeteciler Derneği’nin I. Forumuna Katıldık
Devlet Filarmonisinde düzenlenen programa katı-

lım yoğundu. TÜSİAB Cemiyetini temsilen de Genel

Sekreter Yardımcısı Samed Hacıyev katıldı ve TÜSİAB

açılışa bir çiçek gönderdi.

Forumun açılış konuşmasını yapan Kadın Gazete-

ciler Derneği Başkanı Sevil Yusufova Kadın Gazeteci-

lerin meslek hayatında yaşadıkları sorunlara değine-

rek, Azerbaycan Devletinin derneklerine verdiği des-

tekden bahs etti. Davetlerini kabul ederek teşrif eden-

lere teşekkür etti.

Daha sonra Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet

Komitesinin Başkanı Hicran Hüseynova, Milli Basın

Konseyi Başkanı Eflatun Amaşov ve milletvekili Ganire

Paşayeva birer konuşma yaparak tüm basın mensup-

8

ları ve Kadın Gazetecilerini Milli Basın günü dolayısıyla

tebrik ettiler.

Biz de basınımızı tebrik ediyor, bu forumun hayır-

lara vesile olmasını diliyoruz.

Manisalı İşadamlarının TÜSİAB’ı Ziyareti
Azerbaycan’a yatırım için gelen Manisalı İşadamları

TÜSİAB’ı ziyaret ettiler. Misafirleri karşılayan Genel

Sekreter Yardımcısı Samed Hacıyev Azerbaycan eko-

nomisinin genel durumu ile ilgili bir değerlendirme ya-

parak TÜSİAB’ın faaliyetleri, üyelerine sunduğu hiz-

metlerle ilgili bilgi verdi, Azerbaycan’da yatırım ola-

nakları, şirket kuruluşu v.s. konulardaki soruları ceva-

plandırıldı.

Konuklara TÜSİAB yayınlarından hediyeler verildi.

TÜSİAB’ı ziyarette bulunan işadamları faydalı görüşme

ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiler.9

Avni Gözütok TÜSİAB`daydı
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Keleş`i makamıında

ziyaret eden TÜSİAB`ın ilk başkanı Avni Gözütok

“TÜSİAB`ın 15.Dönemini yaşaması bana bu hastalığım

döneminde böyük onur ve gurur vermiştir. Bu emaneti

bu günlere kadar taşıyanlara şükranlarımı bildirir,

15.Dönem Yönetim Kuruluna görevinde başarılar

dilerim” dedi.

Yavuz Keleş, sağlık sorunlarından dolayı Avni Gö-

zütok`a acil şifalar dileyerek “Sizden aldığımız ema-

neti emin adımlarla bizden sonrakilere bırakmak, ca-

nımız kadar sevdiğimiz kardeş ülkemizde TÜSİAB`ın

hizmetlerini sonsuza kadar yaşatmak arzusunda çalış-

malarımızı böyük bir aşkla ve şevkle devam ediyoruz”

dedi.


Biz de ilk başkanımız Avni Gözütok`a TÜSİAB`a

yaptığı bu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ediyor,

sağlığına bir an önce kavuşmasını Cenab`ı Allah`tan

dua ile niyaz ediyoruz.Üyelerden Haberler

Mobiltim 3 Ülkede Öztiryakiler`den II.Mağaza

Delta İnşaat Yeni Adreste

TÜSİAB üyesi Mobiltim Türki-

ye`de Türkcell, Azerbaycan`daAzercell, Kıbrıs`da KKTCELL ile

toplu sms hizmeti, mms, araç takip

hizmetleri, telemetrik çözümlerle

hizmetlerine devam etmekdedir.

Ayrıca mobil pazarlama hizmetinde

de önder olan üyemizi tebrik eder,

işlerinde başarılar dileriz.

Üyelerimizden Concord İnşa-

at`ın sahibi Mehmet Özcan Öztir-

yakiler II.mağazasını açtı. Çok sayı-

da projelere imza atan Concord İn-

şaat - Öztiryakiler mağazası şimdi

de Tebriz küç, 64 adresinde müş-

terilere hizmet vermektedir.

Üyemizi tebrik eder, işlerinde ba-

şarılar dileriz.

Üyelerimizden N. Murat Anac

Delta İnşaat Şirketini yeni adrese

taşıdı. İnşaat, teleköminikasyon,

ulaşım ve haberleşme alanında iş

yapacak olan Delta İnşaatın yeni

adresi; Bineqedi r/n Ecemi Nahci-

vani sok.27, men.58`dir

Üyemizi tebrik eder, işlerinde ba-

şarılar dileriz.
Kıssadan Hisseler!...

MAL SEVGİSİ KALBİ KAPLAMAMALI

Behlül açıkladı:

10

Büyük fıkıh (hukuk) bilgini, Hanefi mezhebinin ku-

rucusu İmam-ı Azam Ebu Hanоfe'nin (VIII. yüzyıl) ilmi

faaliyetleri yanında ticaretle de meşgul zengin bir zat

olduğu malumdur. Bu büyük insan, gündüz öğleye

kadar mescitte talebelerine ders verir, öğleden sonra

da ticari işleri ile uğraşırdı. Bir gün ders verdiği sırada

bir adam mescidin kapısından seslendi:

- Ya imam, gemin battı!... (İmamın ticari mal

taşıyan gemileri mevcut)

İmam-ı Azam bir anlık tereddütten sonra

- Elhamdülillah dedi.

- Bir müddet sonra aynı adam yeniden gelip haber

verdi:

- Ya imam, bir yanlışlık oldu batan gemi senindeğilmiş.

İmam bu yeni habere de:

- Elhamdülillah, diyerek mukabele etti. Haber ge-

tiren kişi hayrete düştü:

- Ya imam, gemin battı diye haber getirdik "El-

hamdülillah" dedin. Batan geminin seninki olmadığını

söyledim yine "Elhamdülillah" dedin. Bu nasıl hamd-

etme böyle?

İmam-ı Azam izah etti:

- Sen gemin battı diye haber getirdiğinde iç вle-

mimi, kalbimi şöyle bir yokladım. Dünya malının yok

olmasından, elden çıkmasından dolayı en küçük bir

üzüntü yoktu. Bu nedenle Allah'a hamdettim. Batan

geminin benimki olmadığı haberini getirdiğinde de

aynı şeyi yaptım. Dünya malına kavuşmaktan dolayı

kalbimde bir sevinç yoktu. Dünya malına karşı bu ilgi-

sizliği bağışladığı için de Allah'a şükrettim.

ÇARŞI PAZAR AĞALIĞI

Behlül Dana birgün Harun Reşid'den bir vazife

istedi. Harun Reşid de ona çarşı pazar ağalığını (dene-

timini) verdi. Behlül hemen işe koyuldu. İlk olarak bir

fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı hepsi normal gramajın-

dan noksan geldi. Dönüp fırıncıya sordu: "Hayatından

memnun musun, geçinebiliyor musun, çoluk-çocu-

ğunla ağzının tadı var mı?" Adam her soruya olumsuz

cevap verdi. Memnun olduğu bir şey yoktu. Behlül

birşey demeden ayrıldı ve bir başka fırına geçti. Orada

da birkaç ekmek tarttı ve gördü ki bütün ekmekler gra-

majından fazla geliyor, eksik gelmiyor. Aynı soruları bu

fırının sahibine de sordu ve her soruya olumlu cevap

aldı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru

Harun Reşid'in huzuruna çıktı ve yeni bir vazife istedi.

Harun Reşid, "Behlül daha demin vazife verdik sana

ne çabuk bıktın?" dedi.

- Efendimiz çarşı pazarın ağası varmış. Benden

önce ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış, buna göre

herkes hesabını ödemiş, bana ihtiyaç kalmamış.GERÇEK ZENGİNLİK

Başlangıçta Türkistan taraflarında bir bölgenin

hükümdarı yani dünya sultanı iken vвkо olan bazı ikaz-

larla hükümdarlığını bırakıp maneviyat sultanı olmaya

azmeden, bunu da gerçekten başaran İbrahim Edhem

(VIII. y.yıl) dünya malına karşı o kadar tenezzülsüzdü ki

kimseden bir şey istemez ve beklemezdi. Nefsini yok-

luğa ve mahrumiyete o derece alıştırmıştı ki bir ben-

zerine rastlanamazdı. Birgün büyük velilerden çağdaşı

ve hemşehrisi Şakik Belhi ile karşılaştı ve ona sordu:

- Ey Şakik nasıl geçiniyorsun?

Şakik Belhi cevap verdi:

- Bulunca yiyoruz, bulmayınca sabrediyoruz.

İbrahim Edhem:

- Horasan'ın köpekleri de aynı şeyi yapıyorlar, bu-

lunca yiyorlar, bulmayınca sabrediyorlar, diye karşılık

verdi.

Belhi sordu:- Peki siz ne yapıyorsunuz?

- Biz bulunca dağıtıyoruz, bulmayınca sabrediyoruz.

Bizim, İbrahim Edhem Hazretleri hakkında söyle-

mek istediğimiz bu değil. İbrahim Edhem'in, amaç

edindiği ve ulaşmayı başardığı yokluk ve mahrumiyeti

o derece aşikar, o derece göze batıcı idi ki görenlerde

kendisine yardım hissi uyandırıyordu.

Varlıklı bir kişi, İbrahim Edhem'e yardım etmek

istedi.

İbrahim Edhem:- Yardımını gerçekten zenginsen kabul ederim, de-

di. Adam gerçekten zengin olduğunu, bir şeye ihtiyacı

bulunmadığını söyledi. Büyük veli sordu:

- Ne kadar paran var?

- Üç bin altınım var.

- Dört bin olmasını istemez misin?

- Elbette isterim.

- Beşbin olmasını?

- İsterim.

- On bin altının olsa çok sevinirsin değil mi?

- Şüphesiz çok memnun olurum.

- Zengin olduğunu söylüyorsun ama, sen gerçekte

züğürdün birisin. Sen, on bin değil yüz bin altının olsa

yine kanaat etmez fazlasını istersin. Kanaati olmayan

insan zengin sayılmaz. Gerçekten zengin olsaydın

yardımını kabul edecektim.
11


Bir İbretli Hikaye!...

AHDE VEFA

Hz. Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura

üç genç girerler.

Derler ki :

-Ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı

öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin.

Bu söz üzerine Hz.Ömer suçlanan gence dönerek:

-Söyledikleri doğru mu diye sorar.

Suçlanan genç der ki :

-Evet doğru.

Bu söz üzerine Hz Ömer anlat bakalım nasıl oldu

diye sorar.

Genç anlatmaya başlar:

- Ben bulunduğum kasabada hali vakti yerinde

olan bir insanım. Ailemle beraber gezmeye çıktık, ka-

der bizi arkadaşların bulunduğu yere getirdi. Affeder-

siniz hayvanlarımın arasında bir güzel atım var ki

dönen bir defa daha bakıyor. Hayvana ne yaptıysam

bu arkadaşların bahçesinden meyve koparmasına

engel olamadım. Arkadaşların babası içerden hışımla

çıktı atıma bir taş attı, atım oracıkta öldü. Nefsime bu

durum ağır geldi, ben de bir taş attım, babası öldü.

Kaçmak istedim fakat arkadaşlar beni yakaladı, du-

rum bundan ibaret, dedi.

Hz Ömer:

-Söyleyecek bir şey yok, bu suçun cezası idam.

Madem suçunu da kabul ettin, dedi. Bu sözden sonra

delikanlı söz alarak:

-Efendim bir özrüm var, diyerek konuşmaya baş-

ladı:


-Ben memleketimde zengin bir insanım, babam,

rahmetli olmadan bana epey bir altın bıraktı. Gelirken

kardeşim küçük olduğu için saklamak zorunda kal-

dım. Şimdi siz bu cezayı infaz ederseniz yetimin hakkını

zayi ettiğiniz için Allah(c.c) indinde sorumlu olursunuz,

bana üç gün izin verirseniz ben emaneti kardeşime

teslim eder gelirim, bu üç gün içinde yerime birini bu-

lurum, der.

Hz. Ömer der ki:

-Bu topluluğa yabancı birisin, senin yerine kim kalır

ki?

Sözün burasında genç adam ortama bir göz atar,der ki:

-Bu zat benim yerime kalır. O zat Hz. Peygamber

Efendimizin (sav) en iyi arkadaşlarından, daha yaşar-

ken cennetle müjdelenen Amr Ibni As’dan başkası

değildir.

Hz. Ömer Amr'a dönerek:

-Ey Amr, delikanlıyı duydun, der.

O yüce sahabe:

-Evet, ben kefilim, der ve genç adam serbest bıra-

kılır.


Üçüncü günün sonunda vakit dolmak üzere ama

gençten bir haber yoktur. Medine'nin ileri gelenleri Hz.

Ömer'e çıkarak gencin gelmeyeceği, dolayısıyla Amr

Ibni As'a verilecek idam yerine maktulün diyetini ver-

meyi teklif ederler, fakat gençler razı olmaz ve

babamızın kanı yerde kalsın istemiyoruz derler.

Hz. Ömer kendinden beklenen cevabı verir der ki:

-Bu kefil babam olsa fark etmez cezayı infaz ede-

rim.

Hz Amr Ibni As ise tam bir teslimiyet içerisinde derki:

-Biz de sözümün arkasındayız. Bu arada kala-

balıkta bir dalgalanma olur ve insanların arasından

genç görünür.

Hz. Ömer gence dönerek derki:

-Evladım gelmeme gibi önemli bir nedenin vardı

neden geldin?

Genç vakurla başını kaldırır ve (günümüz insani

için pek de önemli olmayan):

-'AHDE VEFASIZLIK ETTI' demeyesiniz diye

geldim der.

Hz. Ömer başını bu defa çevirir ve Amr Ibni As'a

der ki:

-Ey Amr, sen bu delikanlıyı tanımıyorsun, nasıl olduonun yerine kefil oldun?.

Amr Ibni As Allah kendisinden ebediyyen razı olsun,

vakurla kanımızı donduracak bir cevap verir:

-Bu kadar insanın içerisinden beni seçti.'İNSANLIK ÖLDÜ' dedirtmemek için kabul ettim,

der.


Sıra gençlere gelir, derler ki:

-Biz bu davadan vazgeçiyoruz.

Bu sözün üzerine Hz Ömer:

-Biraz evvel babamızın kanı yerde kalmasın diyor-

dunuz ne oldu da vazgeçiyorsunuz, der.

Gençlerin cevabı da dehşetlidir:- MERHAMETLİ İNSAN KALMADI'

demeyesiniz diye…

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə