"AV. tr" Alt alan adi almak isteyenleri İÇİn biLGİ notu 1 "av tr" Alan adını kimler alabilir
Yüklə 29.1 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü29.1 Kb.
"AV.TR" ALT ALAN ADI ALMAK İSTEYENLERİ İÇİN BİLGİ NOTU

1) "av.tr" Alan adını kimler alabilir:

Avukatlar, Avukatlık Büroları, Avukatlık Ortaklıklarına av.tr altında alan adı, örneğin xyz.av.tr, tahsis edilebilir. DNS yönetimine yapılan başvurular şahsi yapılabileceği gibi bunlar adına servis sağlayıcılar tarafından da yapılabilir.

2) Alan adı başvurunuzu yapmadan bu bölümde yer alan [av.tr] Alt Alan Adı Tahsis Kuralları ve [av.tr]Alt Alan Adı Tahsis ve Kullanım Taahhütnamesini lütfen dikkatlice okuyunuz.

3) Alt alan adları www.nic.tr adresinden online başvuru ile başlatılacak bir prosedüre göre verilmektedir. [av.tr] alt alan adı tahsisi için öncelikle www.nic.tr adresine online başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu başvuruyu kendiniz yapabileceğiniz gibi sizin adınıza servis sağlayıcınız da yapabilir.Şayet Başvuruyu siz yapıyorsanız:

Online başvuru prosedürünün ilk adımı olarak bir "sorumlu kodu" almanız gerekmektedir. Sorumlu kodu almak için www.nic.tr adresinden yapacağınız online başvuru sırasında çalışan bir e-posta adresiniz ve vergi numaranız gerekmektedir. Ayrıca www.nic.tr adresine yapacağınız online başvuru sırasında yardım menüsünün altında bulunan formlardan alan adı tescil formunun başvuru esnasında ODTÜ'ye iletildiğinden emin olunuz. Gereksinim duyabileceğiniz diğer teknik bilgiler için servis sağlayıcınıza danışabilirsiniz.4) Online başvurudan sonra 2 numaralı maddede belirtilen belgelerdeki kurallara göre istenen taahhütnameyi, her sayfasını imzaladıktan sonra baronuza tasdik ettirerek Türkiye Barolar Birliğine ulaştırmanız gerekmektedir.

5) Türkiye Barolar Birliği tarafından başvurunuz incelenerek onaylanması halinde bu onay DNS yönetimine bildirilecektir.

6) DNS yönetimi yapılan online başvurunun ardından Türkiye Barolar Birliğinden verilecek onay üzerine; tarafınıza, almak istediğiniz xyz.av.tr seklindeki alan adının [ yada almak istediğiniz av.tr altındaki alan adının] tahsisinin yapıldığına dair (online başvuru sırasında bildirdiğiniz adrese) bir elektronik posta gönderecektir. Bu elektronik postanın tarafınıza ulaşmasını takip eden 5 gün içinde size tahsis edilmiş alan adına ait ödemenin kredi kartıyla web üzerinden yapılması şarttır aksi takdirde tahsis edilen alan adı otomatik olarak silinecektir

7) Başvurusunu yapıp talepte bulunduğunuz [av.tr] altındaki alan adınız, [yada xyz.av.tr şeklindeki alan adınız]alan adının tahsisine dair elektronik posta geldikten itibaren kullanıma hazırdır.Tahsis işlemi tamamlanan bir alt alan adıyla ilgili ödemeler dahil tüm işlemler web üzerinden yapılacaktır. Ayrıca alan adına ilişkin tüm uyarılar tarafınıza elektronik posta yoluyla iletilecektir.

8) Tarafınıza tahsis edilen alan adına ilişkin tüm kurallar Avukatlık Kanunu, Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Meslek Kurallarına tabiidir. Avukatın mevzuata aykırı edimi halinde ilgili kurallar uygulanacaktır.

[av.tr] ALT ALAN ADI TAHSİS KURALLARI

AMAÇ

[av.tr] Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı Avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir alt alan'dır.

Bu alt alan, ".tr". üst düzey alan'ı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet'in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, avukatların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adı sadece Avukatlık meslek grubuna özgü olması nedeniyle av.tr'nin tahsis ve işleyis kuralları belirlenmesi öncelikli olarak Barolar Birligine verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak T.B.B.'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerik ile ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği avukata aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetiminin, TBB'nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.KURALLAR

[av.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi yada sahiplerinin TBB'ne kayıtlı avukat yada avukat ortaklığı olması esastır.

[av.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türkiye Barolar Birliğidir.

Bir avukatın alan adı başvurusu yapması halinde; [adıikinciadı[varsa]soyadı].av.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek :

1-

deryademirgoz.av.tr

2-

ddemirgoz-1.av.tr

3-

ddemirgoz.av.tr

4-

deryad.av.tr

Bir avukatlık bürosu adına bir veya birkaç avukatın başvurusu yapması halinde; [birlikte çalışan avukatlardan biri yada bir kaçının adı ve/veya soyadı].av.tr olarak tahsis edilecektir.

Örnek :

1-

gul-deryademirgoz.av.tr

2-

demirgoz.av.tr

3-

gulkeskin.av.tr

4-

demirgoz-1.av.tr

5-

demirgoz-keskin.av.tr

Bir Avukatlık Ortaklığının alan adı başvurusu yapması halinde; [avukat ortaklığı avukatlarından biri yada bir kaçının adı ve/veya soyadı].av.trolarak tahsis edilecektir.

Örnek :

1-

bodur-aslan-akman.av.tr

2-

velibodur-ahmetakman.av.tr

3-

bodur-akman-tas-mutlu-cortuk.av.tr

4-

akman-1.av.tr
Avukatlık Bürosu/Avukatlık Ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişi ve avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin sicil, isim, soyisim, TC Kimlik No, adreslerini ve her bir avukatın imzasının bulunduğu Baro Başkanlığından alınmış onaylı bir belgenin TBB'ne ulaştırılması gerekir.

Her avukat mensubu olduğu avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir.

Alan adı tahsisi için, avukatın www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve istenen bilgi ve belgelerin imzalı asıllarının T.B.B.'ne ulaştırılması gerekir. TBB'nin onayı üzerine DNS Yönetimi alan adını tahsis eder

Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici veya sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık bürosunun yada hukuk bürosunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TBB tarafından res'en geçici olarak durdurulur yada alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat T.B.B.nin veya yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı , alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması veya geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran Avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre T.B.B. Bilişim Komisyonu veya yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[av.tr] alan adı başvurusunda bulunan Avukat, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TBB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

www.av.tr, alan adı ".tr" Türkiye Barolar Birliği tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetiminin diğer genel kuralları uygulanır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə