25- güMRÜk biRLİĞİ
Yüklə 0.54 Mb.
səhifə1/7
tarix22.04.2016
ölçüsü0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ


8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1’de gösterilmiştir.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ


ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu ile Uygulamaları

Ana Unsur 25.1.1 Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

Ana Unsur 25.1.2 Revize Kyoto Sözleşmesi

Ana Unsur 25.1.3 Geçici İthalat

Ana Unsur 25.1.4 Muafiyetler

Ana Unsur 25.1.5 Taşımacılık, Ortak Transit ve Tek İdari Belge

Ana Unsur 25.1.6 Serbest Bölgeler

ÖNCELİK 25.2 Menşe Kurallarının Uyumlaştırılması

ÖNCELİK 25.3 Tarife

ÖNCELİK 25.4 Gümrük İdaresinin İdari ve Kaçakçılıkla Mücadele Kapasitesinin Artırılması

Ana Unsur 25.4.1 Uyuşturucu ile Mücadele

Ana Unsur 25.4.2 Sınır Kontrolleri

Ana Unsur 25.4.3 Gümrük 2007

Ana Unsur 25.4.4 Sahte ve Taklit Eşya

Ana Unsur 25.4.5 Kaçakçılıkla Mücadele

Ana Unsur 25.4.6 Gümrük Konusunda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları

ÖNCELİK 25.5 Elektronik Sistemler Arasında Bağlantı

Ana Unsur 25.5.1 Bilgi Teknolojilerinin Gümrük Amaçlı Kullanımı

Ana Unsur 25.5.2 Ortak İletişim Ağı/Ortak Sistem Arayüzü, Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi, TARIC (CCN/CSI, NCTS, TARIC)

ÖNCELİK 25.6 Diğerleri

Ana Unsur 25.6.1 Diğer Gümrük Mevzuatı

Ana Unsur 25.6.2 Kültürel Mallar


II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu ve Uygulamaları

1- Kısa Bilgi

Gümrük Kanunu ve uygulamaları 1 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük Birliğinden dolayı büyük ölçüde AB mevzuatı ile uyumludur. Diğer taraftan, AB gümrük mevzuatı reformu çerçevesinde yapılan değişikliklerin Türk gümrük mevzuatına yansıtılması amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Gümrük Yönetmeliği değişikliği gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, Kyoto Sözleşmesine ve eklerine (A1, A2, A3, B1, E3, F5) taraftır. Ancak, bu sözleşme yerine Revize Kyoto Sözleşmesine taraf olunması düşünüldüğünden uyum çalışmalarında Revize Kyoto Sözleşmesi esas alınmaktadır. Türkiye, Revize Kyoto Sözleşmesine katılım için Sözleşmenin onay prosedürünü başlatmıştır.

Tek İdari Belge Sözleşmesinin uygulamaya konulmasına yönelik olarak hazırlanan, Topluluk Gümrük Kodunun Uygulama Hükümleri ile Uyumlu Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı, form takımları dahil, 31 Mayıs 2002 tarih ve 24771 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 20 sayılı Eki olarak yer almıştır. Ortak Transit konusunda ise tercüme tamamlanmış ve Ortak Transit Yönetmeliği hazırlanmıştır. Ancak, Ortak Transit ve Tek İdari Belge Sözleşmelerine taraf olunması, bu Sözleşmelere taraf ülkelerin kabulüne bağlıdır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu, AB Gümrük Kodunun serbest bölgelere ilişkin hükümleri ile büyük ölçüde paralellik arz etmekle beraber, serbest bölgelerdeki işlemler halihazırda özel nitelikli bir kanun olan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında yürütülmektedir.

Serbest bölgeler alanında, AB ve Türkiye uygulamaları arasında farklılıkların giderilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışmalarda, serbest bölgelerin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasındaki rolü ve mevcut firmaların kazanılmış hakları göz önünde tutulmaktadır. Serbest dolaşımda olmayan malların “Dahilde İşleme ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri” ile sınırlandırılmaksızın serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinde kullanılabilmeleri için, Türkiye’nin AB’ye üye olmasından sonra Türkiye Serbest Bölgelerinin, AB Gümrük Kodunun 173. maddesinde Hamburg, Kanarya Adaları, Azor ve Maderia Serbest Bölgeleri için tanınan istisnalar kapsamına alınması amaçlanmaktadır.

Serbest bölgeler alanındaki diğer hususlarda, AB Gümrük Koduna en geç Türkiye’nin AB’ye üye olduğu tarihte uyum sağlanmış olacaktır. Uyuma ilişkin kesin takvim, müzakere sürecinde hazırlanarak AB tarafına sunulacaktır.


2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 25.1.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 25.1.1 Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği

1

Topluluk Gümrük Kodunu tesis eden 12 Ekim 1992 tarih ve 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Topluluk Gümrük Kodunu tesis eden 2913/92 sayılı ve 12 Ekim 1992 tarihli Konsey Tüzüğünün uygulanması hakkındaki hükümleri içeren 2 Temmuz 1993 tarih ve 2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğü

4458 sayılı Gümrük Kanununa İlişkin Gümrük Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

Ana Unsur 25.1.2 Revize Kyoto Sözleşmesi

1

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin bazı eklerini Topluluk adına kabul eden 3 Haziran 1977 tarih ve 77/415/EEC sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

2

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin üç adet ekini Topluluk adına kabul eden 6 Haziran 1978 tarih ve 78/528/EEC sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

3

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin bir ekini Topluluk adına kabul eden 17 Mart 1980 tarih ve 80/391/EEC sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

4

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin üç ekini Topluluk adına kabul eden 7 Mart 1985 tarih ve 85/204/EEC sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

5

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin F 2 sayılı ekini Topluluk adına kabul eden 24 Mart 1986 tarih ve 86/103/EEC sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

6

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin B.2 ekini Topluluk adına kabul eden 7 Haziran 1988 tarih ve 88/355/EEC sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

7

Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin E 4 sayılı ekini Topluluk adına kabul eden 7 Haziran 1988 tarih ve 88/356/EEC sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

8

Avrupa Topluluğunun Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Kolaylaştırılmasına İlişkin Revize Kyoto Sözleşmesi ne katılımına Dair 17 Mart 2003 tarih ve 2003/231 sayılı Konsey Kararı

Revize Kyoto Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Haziran 2003

2- Aralık 2003

Ana Unsur 25.1.3 Geçici İthalat

1

Geçici Kabule İlişkin 27 Mayıs 1993 tarihli Sözleşme (İstanbul Sözleşmesi) – (21993A0527(01))

İstanbul Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

TBMM’ye sevk edilmiştir

2- Aralık 2003

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Geçici Kabule ilişkin Sözleşme ve eklerinin kabulüne ilişkin 15 Mart 1993 tarih ve 93/329/EEC sayılı Konsey Kararı

İstanbul Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

TBMM’ye sevk edilmiştir

2- Aralık 2003

3

Ticari karayolu taşıtlarının geçici ithalatı konusundaki 26 Şubat 1994 tarihli Gümrük Sözleşmesi (1956) – (21994A0226(03))

Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi’nin Uygun Bulunmasına Dair Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- 2004, IV. Çeyrek

4

Gümrük geçiş ve CPD karnelerinin ticari karayolu taşıtlarına uygulanabilmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Tavsiye Kararının 26 Şubat 1994 tarihli kabulü – (21994A0226(04))

5

Uluslararası Taşımacılıkta Kullanılan Konteyner Havuzlarının Gümrük İşlemlerine İlişkin Sözleşme (Cenevre, 21 Ocak 1994) – (21995A0422(02))

Uluslararası Sözleşmenin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- 2004, IV. Çeyrek

Ana Unsur 25.1.4 Muafiyetler

1

Gümrük vergilerinden muafiyet konusundaki Topluluk sistemini düzenleyen 28 Mart 1983 tarih ve 918/83 sayılı Konsey Tüzüğü

2000/53 sayılı Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

2

Gümrük vergilerinden muafiyet konusundaki Topluluk sistemini düzenleyen 918/83 sayılı Tüzükte değişiklik yapan 14 Şubat 1994 tarih ve 355/94 sayılı Konsey Tüzüğü

2000/53 sayılı Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

3

Gümrük vergilerinden muafiyet konusundaki Topluluk sistemini düzenleyen 28 Mart 1983 tarih ve 918/83 sayılı Konsey Tüzüğünün 60. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde öngörülen biyolojik ve kimyasal maddelerin listesini içeren 29 Temmuz 1983 tarih ve 2288/83 sayılı Komisyon Tüzüğü

2000/53 sayılı Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

4

Gümrük vergilerinden muafiyet konusundaki Topluluk sistemini düzenleyen 28 Mart 1983 tarih ve 918/83 sayılı Konsey Tüzüğünün 63. maddesinin (c) uygulamasına ilişkin hükümleri içeren 15 Aralık 1988 tarih ve 3915/88 sayılı Komisyon Tüzüğü

2000/53 sayılı Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

5

Gümrük vergilerinden muafiyet konusundaki Topluluk sistemini düzenleyen 28 Mart 1983 tarih ve 918/83 sayılı Konsey Tüzüğünün 70 ila 78. maddelerinin uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren 29 Temmuz 1983 tarih ve 2289/83 sayılı Komisyon Tüzüğü

Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler)

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

6

Gümrük vergilerinden muafiyet konusundaki Topluluk sistemini düzenleyen 918/83 sayılı ve 28 Mart 1983 tarihli Konsey Tüzüğünün 50 ila 59. maddelerinin uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren 29 Temmuz 1983 tarih ve 2290/83 sayılı Komisyon Tüzüğü

Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler)

Gümrük Müsteşarlığı

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 25.1.5 Taşımacılık, Ortak Transit ve Tek İdari Belge

1

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve İsviçre arasında eşya ticaretine ilişkin formalitelerin basitleştirilmesine ilişkin 22 Mayıs 1987 tarihli Sözleşme (Tek İdari Belge Sözleşmesi) – (21987A0522(01))

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanuna)

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

2

Eşya Ticareti Formalitelerinin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin II. Ekinde değişiklik yapan AT-EFTA Ortak Komitesinin 1/89 sayılı işlemlerin basitleştirilmesi Kararının uygulanması ve ortak transit rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmenin I, II ve III sayılı Eklerinde değişiklik yapan AT-EFTA Ortak Komitesinin 1/89 sayılı Ortak Transit Kararının uygulanması konusundaki 19 Haziran 1989 tarih ve 2011/89 sayılı Konsey Tüzüğü

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

3

Eşya Ticareti Formalitelerinin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmede değişiklik yapan, eşya ticaretindeki işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin 23 Eylül 1993 tarih ve 1/93 sayılı AET-EFTA Ortak Komitesi Tavsiye Kararı – (21994D0115(01))

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

4

Eşya Ticareti Formalitelerinin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin (Tek İdari Belge Sözleşmesi) I sayılı Ekinde değişiklik yapan, eşya ticareti formalitelerinin basitleştirilmesi konusundaki 26 Ekim 1995 tarih ve 26 Ekim 1995 tarih ve 2/95 sayılı AT-EFTA Ortak komitesi Kararı – (21996D0514(05))

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

5

Eşya Ticareti Formalitelerinin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmenin (Tek İdari Belge Sözleşmesi) II sayılı Ekinde değişiklik yapan, AET-EFTA Ortak Komitesinin 3 Mayıs 1989 tarih ve 1/89 sayılı İşlemlerin Basitleştirilmesi Kararı – (21989D0713(01))

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

6

Ortak Transit Rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin olarak Avrupa Topluluğu ile İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu arasında mektup teatisi ile yapılan 5 Nisan 1997 tarihli Anlaşma – (21997A0405(01))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun a)

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

7

Ortak transit rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu arasında mektup teatisi ile yapılan 2 Şubat 1993 tarihli Anlaşma – (21993A0202(01))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

8

Ortak transit rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede ve bu sözleşmenin II ve III sayılı Eklerinde değişiklik yapan ve Ek Protokol ES-PT’yi fesheden, Ortak Transit Konusundaki 23 Temmuz 1997 tarih ve 3/97 sayılı AT-EFTA Ortak Komitesi Kararı – (21997D0829(02))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

9

Ortak transit rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede değişiklik yapan, ortak transit konusundaki 19 Eylül 1991 tarih ve 1/91 sayılı AET-EFTA Ortak Komitesi Tavsiye Kararı – (21993D0202(01))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

10

Ortak transit rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede değişiklik yapan, ortak transit konusundaki 23 Eylül 1993 tarih ve 1/93 sayılı AET-EFTA Ortak Komitesi Tavsiye Kararı – (21996D0214(02))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

11

Ortak Transit Rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede değişiklik yapan, ortak transit konusundaki 8 Aralık 1994 tarih ve 1/94 sayılı AT-EFTA Ortak Komitesi Tavsiye Kararı – (21997D0405(01))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

12

Ortak Transit Rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede değişiklik yapan, ortak transit konusundaki 20 Aralık 2000 tarih ve 1/2000 sayılı AT-EFTA Ortak Komitesi Kararı – (22001D0112(02))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

Tablo 25.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

13

Ortak Transit Rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede değişiklik yapan, ortak transit konusundaki 7 Haziran 2001 tarih ve 1/2001 sayılı AT-EFTA Ortak Komitesi Kararı – (22001D0472)

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

14

Ortak Transit Rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede değişiklik yapan, ortak transit konusundaki 20 Aralık 2000 tarih ve 1/2000 sayılı AT-EFTA Ortak Komitesi Kararı – (22001D0112(02)R(01))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

15

Ortak Transit rejimine ilişkin 20 Mayıs 1987 tarihli Sözleşmede değişiklik yapan, ortak transit konusundaki 2/2002 sayılı ve 27 Kasım 2002 tarih ve 2003/4/EC sayılı AT-EFTA Ortak Komitesi Kararı – (22003D0004)

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

16

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve İsviçre arasında Ortak Transit Rejimi konusunda Sözleşme – (21987A0813(01))

Ortak Transit Yönetmeliği

Gümrük Müsteşarlığı

Ağustos 2003

2- Aralık 2003

Uluslararası Sözleşmenin Kabulüne İlişkin Kanun

Gümrük Müsteşarlığı

Mayıs 2004

2- Temmuz 2004

a) Ortak Transit ve Tek İdari Belge Sözleşmelerine taraf olunması, bu Sözleşmelere taraf ülkelerin kabulüne bağlıdır.
3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 25.1.2

No

Yapılması Gerekenler – (Gümrük Müsteşarlığı)

Uygulama Tarihi

1

Gümrük Müsteşarlığının idari kapasitesinin güçlendirilmesi

2003 – 2005

Tablo 25.1.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler – (Gümrük Müsteşarlığı)

Uygulama Tarihi

2

Personel Alımı

2003

3

Topluluk Gümrük Tüzüğünün (2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğü) belli alanlardaki uygulamaları (ekonomik etkili gümrük rejimlerinde tek izin, nihai kullanım gibi konular) hakkında bilgi edinilmesi gerektiğinden, 2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğünün Topluluktaki uygulamaları hakkında bilgi verebilecek AB danışmanlarının sağlanması

2004 – 2005

4

Gümrük Müsteşarlığı merkez personelinin uygulamaları öğrenerek diğer personeli bilgilendirmesi amacıyla, yurt içinde ve AB Üyesi Devletlerde stajı

2004 – 2005

5

Tüm muayene memurlarının AB uygulamaları hakkında bilgilendirilen personel tarafından yeni gümrük mevzuatı ve uygulamaları konusunda eğitimi

2004

6

AB mevzuatına uyum kapsamında, sonradan kontrol ile basitleştirilmiş usuller için izin verilmesi ve bu usullerin uygulanmasının sağlanması amacıyla;

- serbest bölge ve serbest antrepolardaki eşya trafiğinin denetimi,

- nihai kullanım izninin verilmesi ve uygulanması,

- transitte basit usul uygulamalarının ve ekonomik etkili gümrük rejimlerinin denetimi ve benzeri konularda kontrollerin yapılması,

- gümrük idarelerince gerekli görülen hallerde mükelleflerin tüm kayıtlarının ve hesaplarının denetlenmesi

konularında taşra teşkilatında görev almak üzere muhasebe sistemi ve mali kontrol konularında yetkin personelin istihdam edilmesi ve söz konusu personele gümrük kontrollerinde muhasebe sisteminin kullanımı konusunda kapsamlı eğitim verilmesi2005

7

Dahilde işleme rejiminin uygulanmasında otomasyon aracılığı ile teyit alınmasına ilişkin programın başmüdürlükler nezdinde uygulanması

2003

8

Ertelenmiş kontrolün daha süratli ve etkin yapılması amacıyla, iş hacminin yoğun olduğu gümrük idarelerini kapsayacak şekilde İstanbul, İzmir, Bursa gibi yerlerde bölge ofisleri kurulması ve bilgisayar destekli arşiv sistemi oluşturulması

2004 – 2005

9

Ertelenmiş Kontrolde Eğitim:

Ertelenmiş Kontrolün etkin ve yeknesak olarak uygulanması amacıyla, risk tekniklerini de içerecek şekilde ve tüm beyannamelerin kontrol edilmesi yerine gerekli kriterleri sağlayanların kontrol edilmesine yönelik yöntemler geliştirilmesi ve bu yöntemleri uygulayacak personelin eğitimi

Ertelenmiş Kontrollerin Üye Devletlerdeki uygulamasına ilişkin çalışma ziyaretleri ve uzman desteği


Ocak 2004

10

Bilgisayar destekli ertelenmiş kontrol belgelerinin toplanması ve kurum arşivi ve afet merkezi (disaster centre) olarak kullanılması amacıyla Ankara’da arşiv merkezi oluşturulması

2004 – 2005

Tablo 25.1.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler – (Gümrük Müsteşarlığı)

Uygulama Tarihi

11

Gümrük Müsteşarlığı Eğitim Merkezinin (Ankara) üyelik çalışmaları çerçevesinde daha etkin bir şekilde hizmet verebilmesi amacıyla modernize edilmesi ve bu amaçla, AB Üye Devletlerindeki örnek eğitim merkezlerinin incelenmesi

Haziran 2003 - Mart 2004

12

Topluluk Gümrük Tüzüğünün (2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğü) Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri ve Nihai Kullanıma ilişkin rehberinin (guidelines) tercümesinin yapılması (ATRG 24/9/2001- C269; 31/8/2002-C207)

2004 - 2006


4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 25.1.3 (Euro)

İhtiyaçlar - (Gümrük Müsteşarlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

Bilgisayar destekli ertelenmiş kontrol belgelerinin konulacağı, kurum arşivi ve afet merkezi (disaster centre) olarak kullanılması amacıyla Ankara’ da oluşturulacak arşiv merkezi (Fiziki ve teknik alt yapı)

2004-2005

1.000.000

3.000.000
4.000.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

Personel Alımı

Mevzuatın uyumu ve uygulanması için 20 Gümrük Uzman Yardımcısı, 9 AB Uzman Yardımcısı ve muhasebe sistemi ve mali kontrol konularında 200 yetkin personelin istihdam edilmesi2003 - 2004

Eğitim
Eşleştirme (Twinning) Projesia)

2003 - 2005
102.000
102.000

Tablo 25.1.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar - (Gümrük Müsteşarlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Gümrük Yönetmeliği- uygulamaları, staj

2004 - 2005

100.000

300.000
400.000

Ertelenmiş ve sonradan kontrol konusunda eğitim

2004

50.000

250.000
300.000

Danışman İhtiyacı
Eşleştirme (Twinning) a)

2003 - 2005
778.000
778.000

Tercüme

2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğüne ilişkin rehberin tercümesi (250 sayfa)2003 - 2004
2.500
2.500

Diğer
Eğitim Merkezlerinin fiziki şartlarının ve normlarının uyumlaştırılması amacıyla incelemeler

2003 - 2004
15.000
15.000

Eşleştirme (Twinning) a)

2003 - 2005
120.000
120.000

Toplam
1.150.000

4.567.500
5.717.500

a) 2003 yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında Avrupa Komisyonuna sunulmuş olan Gümrüklerin Modernizasyonu Projesi altında yer alan eşleştirme (twinning) alt başlığı için toplam 1.000.000 Euro tahsis edilmesi öngörülmüştür. Tabloda belirtilen miktar, söz konusu projeden bu kalem için ayrılan paydır.
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə