2007 yilindan iTİbaren anayasa mahkemesi’Nİn gündemine alip göRÜŞTÜĞÜ dosyalari gösterir listesiDİR
Yüklə 5.3 Mb.
səhifə1/60
tarix22.04.2016
ölçüsü5.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
2007 YILINDAN İTİBAREN

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GÜNDEMİNE ALIP

GÖRÜŞTÜĞÜ DOSYALARI GÖSTERİR LİSTESİDİR.

(31.12.2012 TARİHİ İTİBARIYLA)

17 Ocak 2007 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Gündemi


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2005/95
İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte 112 milletvekili


3.7.2005 günlü, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”nun;

1- 8. maddesinin ikinci fıkrasının,

2- 11. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ilk tümcesinin,

3- 14. maddesinin, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;...” ibaresi ile ikinci fıkrasının,

4- 18. maddesinin (o) bendinin,

5- 19. maddesinin son fıkrasının,

6- 34. maddesinin, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “... almak ve ...” ibaresinin, (f) bendinin ve (g) bendinin “... süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” bölümünün,

7- 49. maddesinin son fıkrasında yer alan “... başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve ...” ibaresinin,

8- 50. maddesinin son fıkrasında yer alan “... avukat unvanlı pozisyonlar hariç olmak üzere, ...” ibaresinin,

9- 55. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi ile ikinci fıkrasının,

10- 65. maddesinin,

11- 70. maddesinin,

12- 85. maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin,

13- Geçici 5. maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci tümcesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi

Esas

 1. İptal
29.12.2006

16 Ocak 2007 Salı Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Gündemi

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2006/166
Danıştay Onikinci Daire

25.2.1954 günlü, 6283 sayılı “Hemşirelik Kanunu”nun, 1. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… kadınlardan …” sözcüğü ile 3. maddesinin birinci fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz

2

2006/167
Seferihisar Sulh Ceza Mahkemesi

10.11.2005 günlü, 5429 sayılı “Türkiye İstatistik Kanunu"nun 8. maddesi ile 54. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi.

İlk

İtiraz

3

2006/168
İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 118 milletvekili

31.10.2006 günlü, 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”nun 15. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… özel hukuk tüzel kişilerine …” ibaresinin, iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

4

2005/27 1. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

 1. 22.2.2005 günlü, 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”nun 3., 7., 10., 11., 13., 15., 18., 25., 35., 45., 47., 51. ve 52. maddelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

 1. İptal5

 1. 2005/32


İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 116 milletvekili

22.2.2005 günlü, 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”nun ;

1- 3. maddesinin (a) bendinde yer alan “... idarî ve malî özerkliğe sahip ...” ibaresinin,

 1. 6. maddesinin birinci fıkrasının,

a- (a) bendinde yer alan “Sağlık”, “tarım”, “sanayi ve ticaret”, “bayındırlık ve iskân”, “toprağın korunması”, “erozyonun önlenmesi”, “sosyal hizmet ve yardımlar”, “ile diğer” sözcüklerinin,

b- (b) bendinde yer alan “çevre”, “kültür”, “turizm”, “gençlik ve spor” sözcüklerinin,

3- 7. maddesinin, kenar başlığındaki “imtiyazları” sözcüğü ile birinci fıkrasının,

4- 10. maddesinin,

 1. 11. maddesinin, birinci fıkrasının üçüncü tümcesinde yer alan “... meclis başkanını...” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “Meclis başkanlığı ...” ibaresinin,

6- 13. maddesinin birinci fıkrasının,

7- 15. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesi ile ikinci ve üçüncü fıkralarının,

8- 18. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının,

9- 25. maddesinin ikinci fıkrasının,

 1. 10- 34. maddesinin,

11- 35. maddesinin, birinci fıkrasının ilk tümcesinde yer alan “... genel sekreterlik, ...” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkralarının,

12- 36. maddesinin,

 1. Birinci fıkrasının ilk tümcesinin,

b- Altıncı fıkrasının son tümcesinde yer alan “...kadroları kaldırılmış veya kadrolarına zorunlu sebeplerle atama yapılmış ise durumlarına uygun bir kadroya ...” ibaresinin,

c- Son fıkrasının ilk tümcesinde yer alan “... başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10’ unu ve ...” ibaresinin,

38. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi ile ikinci fıkrasının,

45. maddesinin ikinci fıkrasının birinci tümcesinin,

47. maddesinin birinci fıkrasının ikinci tümcesi ile ikinci fıkrasının,

48. maddesinin,

51. maddesinin birinci fıkrası,

52. maddesinin,

54. maddesinin ikinci fıkrasının,

 1. iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 1. Esasİptal

29.12.2006
18 Ocak 2007 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Gündemi


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

 1. 2004/79 2. İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 121 Milletvekili

10.7.2004 günlü, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu”nun:

1- 6. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının ikinci tümcesinin,

b- İkinci fıkrasının,

c- Üçüncü fıkrasının,

d- Dördüncü fıkrasının,

2- 7. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “... aynen veya değiştirerek ...” ibaresinin,

b- Üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “... ile birinci fıkrada sayılanlar ...” ibaresi ile (b), (c), (d) ve (e) bentlerinin,

3- 8. maddesinin;

a- Üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü tümcelerinin,

b- Beşinci fıkrasının,

c- Altıncı fıkrasının,

4- 9. maddesinin,

a- Dördüncü fıkrasında yer alan “... bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ...” ibaresinin,

b- Beşinci fıkrasının,

5- 14. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “... olanlar dışındaki ...” sözcüklerinin,

6- 18. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin,

7- 22. maddesinin son fıkrasında yer alan “... toplam memur sayısının % 10’unu ve ... encümen kararıyla ...” ibarelerinin,

8- 23. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci tümcesinin,

9- 24. maddesinin (n) bendinin,

10- 25. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “... yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde ...” ibaresinin,

11- 26. maddesinin birinci tümcesinin,

12- 27. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının son tümcesinin,

b- Altıncı fıkrasının,

c- Yedinci fıkrasının,

13- 28. maddesinde yer alan “... bu kanuna aykırı olmayan ...” ibaresinin,

14- Geçici 2. maddesinin,

a- Birinci fıkrasının,

b- İkinci fıkrasının,

c- Üçüncü fıkrasının,

d- Altıncı fıkrasının,

e- Yedinci fıkrasının,

15- Geçici 3. maddesinin üçüncü fıkrasının son tümcesinin,

 1. iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 1. Esasİptal2

2005/94
İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte 120 milletvekili2.7.2005 günlü, 5390 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un;

1- 1. maddesiyle değiştirilen 10.7.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 6. maddesinin üçüncü fıkrasının,

2- Geçici maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi


Esas


İptal

08.1.2007
17 Ocak 2007 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Ek Gündemi


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2006/131
İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 124 milletvekili

1.7.2006 günlü, 5538 sayılı “Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 29. maddesiyle 3.7.2005 günlü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine eklenen sekizinci fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.


Esas


İptal
10.1.2007
16 Ocak 2007 Salı Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Ek Gündemi


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2007/2
Samsun Milletvekili Haluk KOÇ, Ankara Milletvekili Oya ARASLI ile birlikte 122 milletvekili

31.10.2006 günlü, 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu”nun;

1- 4. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının,

2- 5. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının,

3- 6. maddesinin üçüncü fıkrasının,

4- 8. maddesinin birinci fıkrasının,

5- 9. maddesinin ikinci fıkrasının,

6- 15. maddesinin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal
26.1.2007

31 Ocak 2007 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Gündemi

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2007/1
İstanbul 2. İdare Mahkemesi

15.7.1950 günlü, 5682 sayılı “Pasaport Kanunu”nun 3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “ … vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümü.

 1. İlk

İtiraz

2

2007/3
İstanbul 2. idare Mahkemesi

1- 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun geçici 13. maddesinin “… tüzel kişilerin kanunî temsilcileri ile borçlu ve borçla diğer ilgililerin yurt dışına çıkmasını yasaklama …” bölümünün,

2- 15.7.1950 günlü, 5682 sayılı “Pasaport Kanunu”nun 3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “… vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümü.

 1. İlk

İtiraz

3

2007/4
İstanbul 2. idare Mahkemesi

1- 15.7.1950 günlü, 5682 sayılı “Pasaport Kanunu”nun 3463 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının “ … vergiden borçlu olduğu pasaport vermeye yetkili makamlara bildirilenlere …” bölümünün,

2- 18.6.1999 günlü, 4389 sayılı “Bankalar Kanunu”nun 15. maddesinin, 4672 sayılı Yasa ile değiştirilen (3) numaralı fıkrasının “5682 sayılı Pasaport Kanununun 22 nci maddesi hükümleri, Fonun talebi üzerine Fona borçlu olanlar ile tüzel kişi borçluların kanuni temsilcileri hakkında da uygulanır” biçimindeki tümcesi.

 1. ilk

İtiraz

4

2007/8
Savaştepe Asliye Hukuk Mahkemesi

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı “Türk Medenî Kanunu”nun 289. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “… her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl …” ibaresi.

 1. İlk

İtiraz

5

2006/169
Danıştay Altıncı Daire

12.3.1982 günlü, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu”nun 8. maddesinin, A fıkrasının (1) numaralı bendi ile (b) alt bendinin, C ve D fıkralarının iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 1. İlk

İtiraz6

2007/5
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

11.1.2007 günlü, 5573 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesiyle değiştirilen 1.3.2006 günlü, 5467 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 1. İlk

İptal

7

2007/6
İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 122 milletvekili

11.1.2007 günlü, 5573 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesiyle yeniden düzenlenen 1.3.2006 günlü, 5467 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 1. İlk

İptal

8

 1. 2004/44 2. Germencik Sulh Ceza Mahkemesi

7.11.1979 günlü, 2253 sayılı "Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un geçici 2. maddesi.

Esas

İtiraz9

 1. 2004/45 2. Germencik Sulh Ceza Mahkemesi

7.11.1979 günlü, 2253 sayılı "Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun”un geçici 2. maddesi.

Esas

İtiraz10

 1. 2004/31 2. Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi

4.1.1961 günlü, 213 sayılı “Vergi Usul Kanunu”nun 4369 sayılı Yasa ile değiştirilen 359. maddesinin (a) bendinin 2 numaralı alt bendi.

Esas

İtiraz11

2005/51
İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 121 milletvekili

27.4.2005 günlü, 5337 sayılı “Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesiyle değiştirilen 4.6.1937 günlü, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun değişik 55. maddesinin ondördüncü fıkrasının;

1- İkinci tümcesinin “... bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan ... hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki ...” bölümünün,

2- Üçüncü tümcesinin,

3- Son tümcesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal1.2.2007
7 Şubat 2007 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Gündemi


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2007/7
İstanbul 2. İdare Mahkemesi

A- 18.6.1999 günlü, 4389 sayılı “Bankalar Kanunu”nun;

1- 15. maddesinin,

a- (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları,

b- (7) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri,

2- 15/a maddesi,

3- Ek 1. maddesi,

4- Ek 2. maddesi,

B- 19.10.2005 günlü, 5411 sayılı “Bankacılık Kanunu”nun;

1- 132. maddesi,

2- 134. maddesi,

3- 135. maddesi,

4- Geçici 11. maddesi.

İlk

İtiraz

2

2007/9
Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi


4.12.2004 günlü, 5271 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu”nun, 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 21. maddesiyle değiştirilen 150. maddesinin (3) numaralı fıkrası

İlk

İtiraz

3

2007/10
Ermenek Sulh Ceza Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nun 86. maddesinin, 31.3.2005 günlü, 5328 sayılı Yasa’nın 4. maddesiyle değiştirilen (3) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan “eşe” sözcüğü ile sonunda yer alan “... şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.” ibaresi

İlk

İtiraz

4

2005/47
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

24.2.1983 günlü, 2802 sayılı “Hakimler ve Savcılar Kanunu”nun, 8. maddesinin (ı) bendinde yer alan “... mülakatta başarı göstermek” ibaresi ile 9. maddesinin son fıkrasında yer alan “ ... mülakat ...” sözcüğünün iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

 1. İtiraz

5

2006/162
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

24.2.1983 günlü, 2802 sayılı “Hakimler ve Savcılar Kanunu”nun 9. maddesinin, 22.12.2005 günlü, 5435 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen son fıkrasında yer alan “ … yarışma sınavı ve mülâkatı ile …” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İtiraz

6

2006/148
Ankara Sekizinci İdare Mahkemesi

24.2.1983 günlü, 2802 sayılı “Hakimler ve Savcılar Kanunu”nun 22.12.2005 günlü, 5435 sayılı Yasa’nın 42. maddesiyle değiştirilen “I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ”nin (b) ve (c) bentleri.

Esas

İtiraz

7

2005/61
Ankara 11. İdare Mahkemesi

23.1.1987 günlü, 270 sayılı “Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 3. maddesinin (A) fıkrasının 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen cetvelinin (1) numaralı sırasında yer alan “... (General-Amiral rütbesinde olmak şartıyla)” ibaresi ile buna bağlı olarak aynı cetvelin (2) numaralı sırasında yer alan “... Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı,...” ibaresi.

Esas

İtiraz

2.2.2007
7 Şubat 2007 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Ek Gündemi


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2007/5
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

11.1.2007 günlü, 5573 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. maddesiyle değiştirilen 1.3.2006 günlü, 5467 sayılı Yasa’nın geçici 1. maddesinin, iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

İptal
7.2.2007
8 Şubat 2007 Perşembe Günü Saat 14.00’de Yapılacak

Mahkeme Toplantısı Gündemi


Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2007/12
İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 120 milletvekili


29.11.2006 günlü, 5559 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un;

1- 3. maddesiyle 13.10.1983 günlü, 2919 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu”nun başlığı ile birlikte değiştirilen 8. maddesinin,

2- 4. maddesiyle değiştirilen 2919 sayılı Yasa’nın 14. maddesinin, birinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü tümceleri ile ikinci fıkrasının birinci, üçüncü ve dördüncü tümcelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal15.2.2007
19 Şubat 2007 Pazartesi Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı GündemiSıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2007/11
Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi


4.12.2003 günlü, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19. maddesi.

İlk

İtiraz

2

2007/13
Kara Kuvvetleri Komutanlığı

15 nci Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi


3.7.2005 günlü, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nun 2. maddesinin (2) numaralı fıkrası.

İlk

İtiraz

3

2007/15
İstanbul (4) No’lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

5.12.1951 günlü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. maddesinin 4630 sayılı Yasa ile değiştirilen birinci fıkrasının “Bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alınır.” biçimindeki son tümcesi.

İlk

İtiraz

4

2007/17
İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, Malatya Milletvekili Muharrem KILIÇ ile birlikte 121 milletvekili

26.12.2006 günlü, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun;

1- 5. maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca düzenlenen “Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar” başlıklı (E) cetvelinin (6) no’lu sırasının,

2- 30. maddesinin, (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi, (2) numaralı fıkrası, (8) numaralı fıkrasının (b) bendinin son paragrafı, (9) numaralı fıkrasının son paragrafı, (10), (14), (15) ve (16) numaralı fıkralarının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İptal

5

2007/18
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER

31.1.2007 günlü, 5578 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. maddesiyle 3.7.2005 günlü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’na eklenen geçici 3. maddenin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

- İlk

- yürürlüğü durdurma

İptal


23.2.2007

27 Şubat 2007 Salı Günü Saat 09.30’da Yapılacak

Mahkeme Toplantısı GündemiSıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

2007/14
İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, Samsun Milletvekili

Haluk KOÇ ile birlikte 124 milletvekili

6.12.2006 günlü, 5560 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un;

1- 21. maddesiyle değiştirilen, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarının,

2- 22. maddesiyle değiştirilen 5271 sayılı Yasa’nın 171. maddesinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı fıkralarının,

3- 23. maddesiyle 5271 sayılı Yasa’nın 231. maddesinin;

a- Değiştirilen başlığında yer alan “… ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması” ibaresinin,

b- Eklenen (5), (6)., (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) fıkralarının,

4- 24. maddesiyle değiştirilen, 5271 sayılı Yasa’nın 253. maddesinin,

5- 25. maddesiyle değiştirilen, 5271 sayılı Yasa’nın 254. maddesinin,

6- 30. maddesiyle, 23.3.2005 günlü, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 13. maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi

İlk ve Esas

İptal

2

2007/16
İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 122 milletvekili

28.11.2006 günlü, 5558 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

- İlk

- Yürürlüğü

Durdurma

İptal

3

2007/19
Danıştay Onuncu Daire

25.1.2006 günlü, 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun"un;

1- 2. maddesinin,

2- 3. maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi ve son fıkrasının,

3- 4. maddesinin (b), (c) ve (h) bentlerinin,

4- 5. maddesinin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinin,

5- 7. maddesinin,

6- 8. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarının,

7- 9. maddesinin (a) bendinde yer alan “...özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları...” ibaresinin,

8- 10. maddesinin ikinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “...özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından...” ibaresinin,

9- 11. maddesinin,

10- 15. maddesinin,

11- 16. maddesinin

12- 17. maddesinin üçüncü fıkrası dışında kalan bölümünün,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İtiraz
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə