1. Bu Yasa, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Yasa" olarak anılan Gelir Vergisi Yasası ile birlikte okunur
Yüklə 15.53 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü15.53 Kb.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti Meclisi’nin 6 Haziran 2005 tarihli OnDokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “,Gelir Vergisi Değişiklik Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

Sayı: 13/2005

GELİR VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK) YASASI


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:


Kısa İsim

24/1982


11/1985

67/1987


16/1989

20/1990


22/1991

14/1992


20/1992

69/1993


21/1995

1/1997


4/1998

16/1998


3/1999

14/2001


41/2002

58/2003


73/2003

1. Bu Yasa, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Gelir Vergisi Yasası ile birlikte okunur.

Esas Yasanın 7’nci Maddesinin Değiştirilmesi

2. (1)

Esas Yasa, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (d) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (d) bendi konmak suretiyle değiştirilir:
“(d)

Bilet giderlerine ek olarak işletmelerin, siyasal kamu görevlileri dışında kalan kamu görevlilerine Devlet tarafından öngörülen en yüksek günlük harcırah miktarını aşmayan, dış seyahat giderleri.

Ancak, bu giderler, tamamen veya münhasıran imalat ve/veya ihracat yapan işletmelerde yılda toplam 70 (yetmiş) güne, diğer işletmelerde ise yılda toplam 50 (elli) güne tekabül eden miktardan fazla olamaz ve seyahatin kısmen veya tamamen kişisel amaçlar ihtiva etmesi halinde, bu giderler Gelir ve Vergi Dairesi tarafından kısmen veya tamamen dikkate alınmaz.”


(2)

Esas Yasa, 7’nci maddesinin (4)’üncü fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (4)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
“(4)

İşletmeler, reklam ve duyuru giderleri toplamının brüt kazancın %10 (yüzde on)’una kadar olan kısmını.

Ancak, zarar olması halinde, faaliyete yeni başlayan yükümlüler, faaliyete başladıkları yılda, zararın bu giderleri içeren kısmını bir sonraki yıla devredebilirler, takip eden yıllara devredemezler. Bunların dışındaki yükümlüler ise zarar olması halinde, zararın bu giderleri içeren kısmını sonraki yıllara devredemezler.”
Esas Yasanın 8’inci

Maddesinin3. Esas Yasa, 8’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir:


Değiştirilmesi

“ (1)

(A)

Eğitim, sağlık, kültür-sanat, sportif ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla, Devlete, yasa ile oluşturulan kuruluşlara, spor federasyonlarına, spor federasyonlarına kayıtlı ve faal durumda bulunan spor kulüplerine ve benzeri amaçlar için Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan vakıflara ve hayır kurumlarına makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar ile dış ülkelerde düzenlenen ulusal nitelikli ilmî, kültürel, sanatsal veya sportif yarışmalarda veya temsiliyetlerde başarı elde edenlere verilen armağan veya ödül giderleri, yapıldıkları yılın kazancına mahsup edilebilir ve safi kazancın %10 (yüzde on)’unu aşamaz. Bu giderler zarar olması halinde, sonraki yıllara devredilemez.(B)

Devlet veya Yasa ile oluşturulan kuruluşlar veya spor federasyonlarıyla spor federasyonlarına kayıtlı ve faal durumda bulunan spor kulüpleri ile yapılan sponsorluk anlaşmalarından doğan ve eğitim, sağlık, kültür-sanat, sportif ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla yapılan giderler, yapıldıkları yılın kazancına mahsup edilebilir ve bu giderler safi kazancın %60 (yüzde altmış)’ını aşamaz. Bu giderler, zarar olması halinde sonraki yıllara devredilemezler.

Ancak bu giderlerin, ilgili Bakanlıklar tarafından bu sponsorluk anlaşmalarının esas ve kıstaslarını ve koşullarını belirlemek ve bu giderlerin yapılıp yapılmadığının denetlenmesini düzenlemek amacıyla yapılan yasa ve tüzüklere uygun olduklarının onaylanması ve bu giderlerin yapıldığını gösteren belgelerin Gelir ve Vergi Dairesine ibraz edilmesi koşuldur.”
Yürürlüğe

Giriş


4. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə